Finále B MPD mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub ATLETIK RUDNÁ

Datum

18.09.2018

Místo

Rudná (Masarykova 878, Rudná )

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Miroslav Donchev 775 659 572 atletikarudna@seznam.cz
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Technický ředitel Miroslav Pavlíček
Výsledky zpracoval Ing. Jindřich Živný

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2007
ročníky 2007 - 2007

Žáci, Žákyně: 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2 kg (Žky), koule 3 kg (Žci), kriketový míček, 4x60m (2 Žci+2 Žky).

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Základní výška pro skok vysoký žákyně - 1,18 m, žáci – 1,24 m Za družstvo mohou ve finálových kolech startovat maximálně tři závodníci v disciplíně.
Závodí se podle soutěžního řádu uvedeného v částech II. a III. brožury Pražské atletické soutěže 2018, II. část.Atletická dráha má 250 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 3 drah na obvodu a 4 v  rovince, polyuretanové sektory pro výšku, dálku.Vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 minut před zahájením soutěže, rozhodčím a funkcionářům závodů.Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Přihlášky obsahující seznam závodníků, resp. závodnic, s uvedením příjmení, jména, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář akcí“, a to do pondělí  17. 9. 2018 do 22:00 hodin.

Štafety přihlašují vedoucí družstev písemnou formou v úterý 18. 9. 2018 do doby určené řídícím pracovníkem.

Případné škrty předají vedoucí družstev řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři ve čtvrtek v úterý 18. 9. 2018  do 15.30 hodin.

Vzhledem k velkému počtu zúčastněných družstev nebudou povoleny žádné starty závodníků, resp. závodnic, v soutěži tzv. „mimo bodování“!

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v prostoru vymezeného pořadatelem.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu atletické dráhy. Pořadatel ne ručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

úterý, 18.9.2018

Čas Disciplíny
16:15 60 m př. Žkm Finále dálka Žcm Finále koule 2kg Žkm Finále kriket Žcm Finále
16:30 60 m př. Žcm Finále výška Žkm Finále
16:45 60 m Žkm Finále
17:00 60 m Žcm Finále kriket Žkm Finále
17:15 800 m Žkm Finále
17:25 výška Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 3kg Žcm Finále
17:30 800 m Žcm Finále
17:45 150 m Žkm Finále
18:05 150 m Žcm Finále
18:35 4x60 m Žcm Finále

Další informace

DŮLEŽITÉ: Soutěž v hodu kriketovým míčkem proběhne na fotbalovém hřišti vzdáleném 750m (cca 9minut chůze) od ZŠ Rudná v ulici Karlovotýnská. Prosíme vedoucí družstev aby toto zohlednili při podávání přihlášek.

Do Základní školy v Rudné respektive atletickou dráhu se dostanete:

Bus 307, 308 z konečné stanice metra B Zličín –Rudná,škola cca. 12 min

Vlak Praha-Smíchov – Nučice –cca. 27 min. + 10 min pešky. Pozor je to pásmo mimo Prahu musí se doplácet jízdné.

Vchod do areálu atletické dráhy je z ulice V aleji. Parkovat lze v ul. V Aleji .