Běh Smolnickým kopcem - Krajský přebor v přespolním běhu pro rok 2019

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ŠAK Chodov, z. s.

Datum

13.10.2019

Místo

Chodov (Atletický stadion, Husova, 357 35 Chodov)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Miloslav Zítka 607992873 mzitka@centrum.cz
Hlavní rozhodčí Ing. David Pavelka
Hospodář Karel Matička
Výsledky zpracoval Denisa Dočkalová 734313404

Startují

ročníky 1928 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1928 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2008 - 2009

Děti mladší než ročník 2013 ( 2014 až 2018 ) startují v 10:00 hodin, přihlášky na startu u startéra, neplatí startovné

 

Soutěže

Dorostenci Přespolní běh
Dorostenky Přespolní běh
Atletická přípravka-hoši Přespolní běh
Atletická minipřípravka-hoši Přespolní běh
Atletická přípravka-dívky Přespolní běh
Atletická minipřípravka-dívky Přespolní běh
Juniorky Přespolní běh
Junioři Přespolní běh
Muži Přespolní běh
Ženy Přespolní běh
Žáci Přespolní běh
Ml. žáci Přespolní běh
Ml. žákyně Přespolní běh
Žákyně Přespolní běh

Technická ustanovení

Atletické kluby registrují závodníky výhradně na webu atletika.cz !!!

Neregistrovaní atleti se hlásí přes přihlašovací formulář

Závod probíhá na stadionu v Chodově v Husově ulici a přilehlém terénu v oblasti Smolnického kopce. Všechny starty a cíl je na atletické dráze.

Lze použít tretry s max. délkou hřebíků 6 mm.

Tratě jsou značeny mimo stadion fáborky a páskou. Seznamte se s tratí na vyvěšených pláncích.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v neděli 13. října od 08:45 hodin v areálu stadionu v Chodově.

Startovné

Startovné : žactvo 50,- ( na místě 70,-) Kč , ostatní 80,- (na místě 100,-)Kč

Neplatí: Žactvo chodovských škol , ZŠ ve Vintířově , členové ŠAK Chodov

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce https://goo.gl/forms/yjN02YNxyC3lVNIi1, a to do 12. října do 20:00.

Pozdější přihlášky jsou možné na místě za zvýšené startovné !

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno vpředu.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno na stadioně i v terénu, dbejte bezpečnosti a uvolněte trať závodníkům v průběhu běhu jiné kategorie.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadionu. Slouží pouze k převlečení. Pořadatel nezajištuje úschovu a nezodpovídá za odložené věci !

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna v prostoru stadionu.

Časový pořad

neděle, 13.10.2019

Čas Disciplíny
10:30 Přespolní běh EleHm
10:40 Přespolní běh EleZm
10:50 Přespolní běh EleH
11:00 Přespolní běh EleZ
11:10 Přespolní běh Žkm
11:20 Přespolní běh Žcm
11:35 Přespolní běh Žky
11:45 Přespolní běh Žci Přespolní běh Dky
12:05 Přespolní běh Dci Přespolní běh Jky Přespolní běh Ž
12:40 Přespolní běh Jři Přespolní běh M

Stravování

V areálu stadionu bude možnost zakoupení teplých a studených nápojů a drobného občerstvení v bufetu.

Parkování

Parkování je možné v přilehlých ulicích. Dbejte dodržování pravidel silničního provozu a parkujte jen na místech, kde to je možné. 

Špatně zaparkovaná auta budou řešena Městskou policií.

Zvláště upozorňujeme na nutnost dodržet volnost vjezdu k Penny Marketu pro zásobování !

Další informace

XXVIII. ročník Běhu Smolnickým kopcem.

Memoriál Marcely Mikešové v kategorii veteránek

(Závody jsou podpořeny finančním grantem Města Chodov )

Pořadatel : ŠAK Chodov, z.s. ve spolupráci s DDM“Bludiště“ Chodov

Činovníci závodu : ředitel závodu – Miloslav Zítka

hlavní rozhodčí – . Ing. David Pavelka

startér a stavitel tratí – Mgr. Milan Kovářík

vedoucí závodní kanceláře – Miloslav Zítka

zpracování výsledků – Mgr. Denisa Dočkalová

Datum a místo : neděle 13.října 2018 od 10:00 hod. na Smolnickém kopci v Chodově

u Karlových Var (nad atletickým stadionem - vpravo od silnice, směr Vřesová)

Závodní kancelář(prezentace), start a cíl všech kategorií je na atletickém stadionu!!!!

Přihlášky : Přihlášky pro registrované atlety přes web ČAS !!! do 12.10.2019 do 20:00 hodin , neregistrovaní elektronicky přes přihlašovací formulář https://forms.gle/c3KbwepxXyCXQLZa9

nebo http://mz-sport.cz/smolnice.html a to nejpozději do pátku 11. 10. do 20:00

Výjimečně v místě startu na atletickém stadionu za zvýšené startovné ve výši (80,-)100Kč ! Nejpozději do 9,30 hodin (děti), mládež a dospělí - nejpozději hodinu před startem příslušné kategorie

Upozornění: Závodník(ce) kategorie žactva smí startovat pouze v jedné věkové kategorii

Popis tratí : Tratě závodů jsou vedeny v prostoru Smolnického kopce a mají travnato –

hlinitý charakter , velmi vhodnou obuví jsou atletické tretry nebo kopačky.

Časový pořad

10,00 100m minižáci ( 2014 a mladší)

10,05 100m minižačky ( 2014 a mladší )

10,15 480m nejmladší předžáci( 2012- 2013)

10,20 480m nejmladší předžákyně ( 2012 - 2013)

10,30 920m mladší předžáci ( 2010 – 2011)

10,40 920m mladší předžákyně ( 2010– 2011 )

10,50 920m starší předžáci ( 2008 – 2009)

11,00 920m starší předžákyně ( 2008 – 2009 )

11,10 1100m mladší žákyně ( 2006 – 2007)

11,20 1100m mladší žáci ( 2006 – 2007 )

11,35 1100m starší žákyně ( 2004 – 2005 )

11,45 1800m starší žáci ( 2004 – 2005 )

1800m dorostenky ( 2002 – 2003 )

12,05 3500m dorostenci ( 2002 – 2003)

3500m juniorky ( 2000 – 2001 )

3500m ženy ( 1999 – 1985)

3500m veteránky ( 1984 a starší )

12,40 5200m junioři ( 2000 – 2001)

5200m muži ( 1999 – 1980)

5200m veteráni I ( 1979 – 1970 )

5200m veteráni II ( 1969 -1960) a veteráni III(1959 a starší)


 

Startovné : žactvo 50,-( na místě 70,-) Kč , ostatní 80,- (na místě 100,-)Kč

Neplatí: Žactvo chodovských škol , ZŠ ve Vintířově , členové ŠAK Chodov

Ceny : Pro nejrychlejší závodníky a závodnice v jednotlivých kategoriích jsou připraveny hodnotné věcné ceny a medaile, dorost, juniorstvo, muži a ženy - finanční prémie.

 

Děkujeme sponzorům: ČAS, Česká atletika s.r.o., DDM Bludiště, Karlovarský kraj, Živý kraj, Město Chodov, Obecní úřad Vintířov, Truhlářství Lukáš Kopecký, Účetnictví Karel Matička

Informace : Miloslav Zítka, 773 778 396, e-mail:atletikachodov@seznam.cz, www.sakchodov.cz

 

 

 

 

Legenda – značení okruhů

 

Minižactvo – 100m v cílové rovince na stadionu

 

Zelený – 480m Nejmladší před žactvo – zkrácený okruh v areálu stadionu ( 480 m)

 

Žlutý – 920 m Mladší a starší před žactvo – žlutý okruh ( 920 m )

 

Modrý – 1 100 m Mladší a starší žákyně, mladší žáci – modrý okruh + okruh na stadionu ( 1100m )

 

Červený – 1 800 m Starší žáci a dorostenky – červený okruh + okruh na stadionu ( 1 800m)

 

Dorostenci,juniorky a ženy – 2x červený okruh s proběhnutím stadionu ( 3 500m)

 

Junioři a muži – 3x červený okruh s proběhnutím stadionu ( 5 200m)

 

 

STARTOVNÉ

 

Neplatí :

 

Žactvo chodovských základních škol, ZŠ ve Vintířově

a členové ŠAK Chodov

 

Ostatní : Žactvo : 50,-Kč (na místě 70,-)

 

Dorost, juniorstvo a dospělí : 80,- Kč (na místě 100,-)

 

 

Peněžní prémie:

 

 

  • Dorostenci a dorostenky : 1.místo = 300,-Kč 2.) 200,- 3.) 100,-

 

  • Junioři a juniorky : 1.) = 300,- 2.) 200,- 3.) 100,-

 

  • Muži a ženy – absolutní pořadí : 1.)= 1500,- 2.) 800,- 3.) 600,-

4.)400,- 5.)300,-

 

  • Muži vet. a ženy vet. : 1.) = 400,- 2.) 300,- 3.) 200,-

 

Veteráni a veteránky získávají peněžitou prémii za umístění v hlavním závodě mužů a žen , pokud se umístí na 1.- 3.místě v absolutním pořadí a dále peněžitou prémii v rámci své veteránské kategorie.

 

 

UPOZORNĚNÍ

 

Vyhlašování vítězů bude prováděno průběžně, bezprostředně po doběhu každé kategorie!!!!!

 

Zveřejnění výsledků a fotografií závodu na : www.sakchodov.cz

 

Šatny, záchody a sprchy s teplou vodou jsou umístěny v areálu atletického stadionu !!!!!!

 

Za odložené věci ( i v šatně ) pořadatel neručí !!!!!

 

Závodníci(ce) startují na vlastní nebezpečí !