Krajské finále SAP - Praha 1 - 5

hlavicka_SAP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje SC Radotín,z.s.

Datum

5.10.2018

Místo

Praha - Strahov (Běžecká 2407/2, 169 00 Praha 6-Břevnov)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová sap@atletika.cz
Ředitel závodu P. Dubský 737834469

Startují

ročníky 1999 - 2003
ročníky 1999 - 2003

12ti členné týmy tvoří dívky a chlapci, studenti 1. – 4. ročníku středních škol, u víceletých gymnázií kvinta až oktáva, narození v letech 1999 – 2003. Střední školy jsou gymnázia, SOŠ, SOU, ISŠ... Startovat nemohou studenti sportovních gymnázií a gymnázií, kteří mají ve vyučovacím programu sportovní přípravu zaměřenou na atletiku-kód studijního oboru 79-42-K/41, 61, 81 a studenti pomaturitního studia.

Soutěže

Chlapci 60 m, 400 m, 1500 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 5kg
Dívky 60 m, 200 m, 800 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

1. Každý jednotlivec, může startovat ve 2 disciplínách a štafetě.
2. Ve skoku dalekém a vrhu koulí mají všichni závodníci ve všech kolech 4 pokusy.
3. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po celou dobu soutěže o 4 cm.
4. Při rovnosti bodů dvou nebo více družstev se pořadí určuje dle pravidel pro víceboje (č. 200, odst. 13)
5. V soutěži mohou startovat pouze žáci příslušné školy a kategorie, kteří jsou uvedeni na soupisce potvrzené
ředitelem školy.

Základní výška: chlapci 140 cm, dívky 120 cm.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Prezentace škol končí v 8:30 hod v prostoru cíle. Vedoucí předloží originál soupisky (lze použít vytištěnou startovku) potvrzenou ředitelstvím školy (podpis, razítko) a obdrží startovní čísla. 

Přihlášky

Podávají školy  Praha 1 - 5 na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 4. 10. 2018 18:00 hod. Pozdější změny nebudou možné. V den závodu nebude možné dělat změny ve startovní listině.

Časový pořad

pátek, 5.10.2018

Čas Disciplíny
09:15 výška Dky dálka Dci koule 5kg Dci
09:45 60 m Dky
10:10 60 m Dci
10:45 800 m Dky
11:00 1500 m Dci výška Dci
11:15 dálka Dky koule 3kg Dky
11:30 200 m Dky
11:50 400 m Dci
12:30 4x200 m Dky
12:45 4x200 m Dci

Další informace

Doporučujeme cenné věci a peníze uschovat u vedoucích družstva - šatny jsou průchozí. Každá škola nese zodpovědnost za svěřené prostory. V případě poškození bude vymáhána peněžitá náhrada. Každé družstvo má povinnost vlastní lékárny pro drobná ošetření. V areálu platí ZÁKAZ KOUŘENÍ (v případě nedodržení může dojít k vyloučení ze závodů).     

Každá škola má za povinnost dodat pořadateli na závody 1 člena technické čety.  

paticka_SAP