Krajské přebory ve vícebojích ml.žactva a přípravek

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Sportovní klub Přerov 1908 z.s.

Datum

10.10.2018

Místo

Přerov (Alšova ulice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Pavel Kolomazník
Hlavní rozhodčí Ing. Václav Klvaňa
Časomíru zajišťuje AK Olomouc
Výsledky zpracoval David Uhlíř

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Soutěže

Atletická přípravka-hoši čtyřboj
Atletická přípravka-dívky čtyřboj
Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 2.10.2018 do 9.10.2018 do 20:00 hodin.

Neregistrované závodníky přihlašujte nejpozději do 9.10.2018 na adresu: daviduhl@post.cz

 

Zdravotní služba

Zajišťuje ČČK Přerov.

Časový pořad

středa, 10.10.2018

Čas Disciplíny
14:00 pětiboj Žcm pětiboj Žkm čtyřboj EleH čtyřboj EleZ