19. ročník Vánočního vrhačského mítinku

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.

Datum

15.12.2018

Místo

Olomouc (Atletická hala TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3, Olomouc)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Pítr Ondřej 734311489 o.pitr@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Michal Maier
Technický ředitel Boklažuk Michal
Výsledky zpracoval Uhlíř David

Startují

ročníky 1928 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1928 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Závodníci mohou závodit pouze v jedné kategorii.

Kategorie se budu slučovat podle počtu účastníků. A to v pořadí ml. žáci, ml. žákyně, st. žáci, st. žačky, dorostenci, dorostenky, junioři, juniorky, ženy. Poznámka: V případě malého počtu závodníku v jednotlivých kategoriích, může dojít k jejich sloučení, z důvodu řádného průběhu soutěže.

Soutěže

Dorostenci koule 5kg
Dorostenky koule 3kg
Juniorky koule 4kg
Junioři koule 6kg
Muži koule 7,26kg
Ženy koule 4kg
Žáci koule 4kg
Ml. žáci koule 3kg
Ml. žákyně koule 2kg
Žákyně koule 3kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 3.12.2018 do pátku 14.12.2018 do 20:00 hodin, případně se lze přihlásit přímo na místě v den konání závodu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v atletické hale.

Šatny

V prvním patře atletické haly AK Olomouc, pořadatel neručí za případné ztráty (odložené věci vezměte s sebou do haly).

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v atletické hale a poběží online na webu ČAS. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 15.12.2018

Čas Disciplíny
09:00 Vrh koulí, hod kuželkou - vozíčkáři
14:00 koule 2kg Žkm koule 3kg Žcm koule 3kg Žky koule 3kg Dky koule 4kg Žci koule 4kg Jky koule 4kg Ž koule 5kg Dci koule 6kg Jři
17:00 koule 7,26kg M

Další informace

Ondřej Pítr, tel.: 606901850

Mgr. Michal Maier, tel.: 737105275

Email: vrhacskymitink@email.cz