Kladenský vrhačský pěti-boj

logo B

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl A. C. TEPO Kladno

Datum

10.10.2018 - 11.10.2018

Místo

Kladno (atletický stadion Sletiště - Sportovců 456, Kladno - Rozdělov, 272 04 )

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Voňavka Marek
Hlavní rozhodčí Martin Nešvera
Lékař Laurichová Eliška

Startují

ročníky 1928 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1928 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Členové A.C.TEPO Kladno a přihlášení závodníci

Soutěže:

kladivo, koule, disk, oštěp, břemeno     

Kategorie :   ml.žci st.žci st.žky dci dky jři jky M Ž
  kladivo 3kg 4kg 2kg 5kg 3kg 6kg 4kg 7,26kg 4kg
  koule 3kg 4kg 2kg 5kg 3kg 6kg 4kg 7,26kg 4kg
  disk 0,75kg 1kg 0,75kg 1,5kg 1kg 1,75kg 1kg 2kg 1kg
  oštěp 500g 600g 400g 700g 500g 800g 600g 800g 600g
  břemeno 7,25kg 10kg 7,25kg 12kg 10kg 14kg 10kg 16kg 10kg

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve čtvrtek 11.10. v 15:40 hod, prezentace závodníků a závodnic bude ukončena 5 minut před začátkem závodu příslušné kategorie

Startovné

Pro závodníky z ostatních oddílů 100,- Kč

Přihlášky

Nejpozději 15 minut před začátkem disciplíny

Šatny

U hlavní brány v areálu Sletišt

Časový pořad

středa, 10.10.2018

Čas Disciplíny
16:00 ZAHÁJENÍ

čtvrtek, 11.10.2018

Čas Disciplíny
16:00 ZAHÁJENÍ

Další informace

Časový pořad bude uzpůsoben počtu startujících a může být v průběhu závodu upraven v zájmu hladkého průběhu vrhačského víceboje

Omezení:

Při velkém počtu zájemců bude mít přednost účastník všech pěti disciplín (velký počet je nad 30).