Silvestrovská hala

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Slovan Liberec, z.s.

Datum

27.12.2018

Místo

Jablonec nad Nisou (atletická hala Střelnice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu František Párys frant.parys@post.cz
Hlavní rozhodčí Kateřina Nohýnková
Časomíru zajišťuje František Párys frant.parys@post.cz
Výsledky zpracoval Karel Šebelka karelsebelka@seznam.cz

Startují

ročníky 1928 - 2006
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1928 - 2006
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2015
ročníky 2007 - 2015

Soutěže

Atletická přípravka-hoši plný míč 1kg, 30 m
Atletická přípravka-dívky plný míč 1kg, 30 m
Muži 3000 m, dálka, koule 7,26kg, chůze 5000m, 30 m
Ženy 3000 m, dálka, koule 4kg, chůze 3000m, 30 m
Žáci chůze 3000m
Ml. žáci 3000 m, chůze 2000m
Ml. žákyně chůze 2000m
Žákyně chůze 3000m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

50,- Kč za disciplínu je nutné uhradit při přihlášení

Kategorie 2007 a ml. 50,- Kč za osobu

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 17.12.2018 do 26.12.2018 20:00

Přihlášky na místě: pouze v katerorii 2007 a ml.

Pozdní přihlášky ostatních kategorii za dvojnásobné startovné ! !

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel pro chodecké závody a běhy na 12 minut:  vždy 10 min před zahájením disciplíny na startu

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1. poschodí pro ženy a 2. poschodí pro muže. Na vrátnici je možné za zálohu zapůjčit klíček od skříňky a věci si v šatně uzamknout

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zajišťuje VZS Petr Jenka, stanoviště v blízkosti závodní kanceláře

Časový pořad

čtvrtek, 27.12.2018

Čas Disciplíny
13:59 30 m letmo 2 pokusy 30 m EleH Běh 1 30 m EleH Běh 2 30 m EleZ Běh 1 30 m EleZ Běh 2
14:00 chůze 2000m Žcm chůze 2000m Žkm
14:01 dálka M koule 4kg Ž
14:15 chůze 3000m Žky chůze 3000m Žci chůze 3000m Ž
14:44 30 m letmo 2 pokusy
14:45 30 m Ž Běh 1 30 m Ž Běh 2
14:50 plný míč 1kg EleH plný míč 1kg EleZ
15:00 chůze 5000m M
15:29 30 m letmo 2 pokusy
15:30 30 m M Běh 1 30 m M Běh 2
15:31 dálka Ž koule 7,26kg M
15:44 12 minutový běh m
15:45 3000 m Ž Běh 3000 m Žcm Běh
16:15 3000 m M Běh B
16:40 3000 m M Běh A

Další informace

Pořadatelé přejí všem krásné povánoční sportování a úspěšný rok 2019

Akce je podpořena Sportovním fondem Statutárního města Liberec