Mítink EA-Czech Indoor Gala

CIG

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Český atletický svaz ve spolupráci s atletickým klubem SSK Vítkovice

Datum

12.2.2019

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava (vedle Ostravar Arény), Ruská 3077/135, Ostrava 30)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Janků Tomáš
Technický delegát Pavunc Ivan
Ředitel závodu Bor David
Hlavní rozhodčí RNDr. Ludmila Pudilová
Technický ředitel Zvolánek Oldřich
Časomíru zajišťuje Onlinesystem s.r.o.
Výsledky zpracoval Blažej Petr

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1929 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1920 - 2018

Soutěže

Junioři 60 m př., koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 1500 m
Ženy 60 m, 800 m, 60 m př., 4x400 m

Technická ustanovení

Na závodní ploše haly se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, jejichž disciplíny právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Závodník po ukončen disciplíny je povinen opustit závodní plochu haly přes MIX ZÓNU za cílovým prostorem. Pro závodníky a jejich doprovod je vyhrazena celá tribuna F.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude umístěna v Atletické hale místn.č.204 v 2.N.P.

Přihlášky

Přihlášky do národního programu podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS

(http://www.atletika.cz), a to od pondělí 14. 1. 2019. Uzávěrka přihlášek je v pátek 8.2.2019 do 24:00 hodin.

Přihlášky zahraničních závodníků do národního programu nutno zaslat do čtvrtka 7.2.2019 na e mail: tunkapa@seznam.cz do 18 hod.!

Výběr závodníků bude proveden 9.2.2019 a následně zveřejněn na webu

atletického svazu (http://www.atletika.cz).

V hlavním programu startují pouze pozvaní závodníci.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla budou vydávána v úterý 12.2.2019 od 11:00 hod v prostoru svolavatelny u vstupu do atletického tunelu, nejpozději 90 minut před zahájením disciplíny.

Rozcvičování

V Atletické hale pouze v pondělí 11.2.2019 od 15.00 do 19.00 hod., v úterý 12.2.2019. pouze v atletickém tunelu od 9.00 do 12.00 - vstup z parkoviště "E".

Kontrola náčiní

Vážení náčiní pro vrh koulí mužů bude prováděno v prostoru svolavatelny u vstupu do atletického tunelu v označené místnosti, nejpozději 60 minut před zahájením dané disciplíny.

Svolavatelna

Závodníci se prezentují před každým startem v prostoru svolavatelny u vstupu do atletického tunelu a budou společně zaváděni k disciplíně. Konec prezentace je stanoven - pro běhy 15 minut, pro skoky a vrhy 40 minut a pro skok o tyči 70 minut před zahájením dané disciplíny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v Atletické hale v 1.N.P. - budou označeny. Do prostoru atletického tunelu a haly je povolen vstup pouze po přezutí v čisté obuvi!

Výsledky

Oficiální výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodů po jednotlivých disciplínách na výsledkové tabuli v místnosti č. 114 v 1.N.P. (Vstupní hala) a v místnosti č.002 v 1.N.P. - vstup z parkoviště "E". Oficiální výsledky budou zveřejňovány ON-LINE na webové stránce ČAS (www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže na výsledkové tabuli v místnostech č.002 a 114.

 

Jury

Technický delegát      Ivan Pavunc

Předseda OV              Tomáš Janků

Hlavní rozhodčí          Ludmila Pudilová

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v prostorách atletické haly-v místnosti č. 111 v 1.N.P.

Zdravotní služba

Bude zajištěna lékařem závodu MUDr. Petrem Sikorou v místnosti č.108 v 1.N.P.

Časový pořad

úterý, 12.2.2019

Čas Disciplíny
15:15 60 m M Rozběh 1
15:21 60 m M Rozběh 2
15:30 60 m př. Ž
15:35 koule 6kg Jři
15:38 60 m př. Jři
15:45 800 m Ž
16:03 60 m Ž Rozběh 1
16:09 60 m Ž Rozběh 2
16:15 1500 m M
16:25 200 m M Běh A
16:31 200 m M Běh B
16:45 Slavnostní zahájení
16:52 4x400 m Ž
17:00 začátek hlavního programu ( viz příloha níže )

Parkování

Parkoviště jsou k dispozici v okolí Ostravar Arény.

Akreditace, vstupenky

Vstupenky mají jednotnou cenu 250 Kč a jsou k dispozici v síti Ticket Art přímo pod tímto odkazem.

ANG1 ANG2 CZ UK
sponzori