Mistrovství ČR mužů a žen

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

16.2.2019 - 17.2.2019

Místo

Ostrava (Ostrava – Atletická hala Ostrava-Vítkovice, Starobělská 1392/74.)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Bor David
Delegát ČAS Janků Tomáš
Technický delegát Kňákal Ladislav
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Aleš Novotný
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 1929 - 2003
ročníky 1929 - 2003

Muži a ženy, případně junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na M-ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Soutěže

Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v sobotu 16.února 2019 od 10,00hod. a v neděli 17.února 2019 od 9.00hod. v Atletickém tunelu v Ostrava - Vítkovice

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 4. února do pondělí 11. února 2019 do 24.00 hod.

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

- uzařazených závodníků/závodnic od středy 13. února do čtvtrtka 14. února 2019, ukončení prezentace je ve čtvrtek 14. února 2019 do 18,00hod.

- u případných náhradníků/náhradnic, v pátek 15. února do 18,00hod.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v sobotu 16.února 2019 od 10,00hod. a v neděli 17.února 2019 od 9.00hod. v závodní kanceláři v Atletickém tunelu v Ostrava - Vítkovice. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly, přičemž rozcvičovat se lze v:atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v atletickém tunelu v prostoru svolavatelny.

Svolavatelna

Prezentace závodníků před disciplínou

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat před každým startem ve svolavatelně umístěné u vstupu do atletického tunelu.  Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v atletickém tunelu a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy 15 min, Technické disciplíny 30 min, Tyč 60 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletickém tunelu a v prostorách atletické haly a budou označeny. 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu za startem na 60m Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli ve vestibulu atletické haly za startem na 60m, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách atletické haly.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodů a bude na viditelně označeném místě v atletické hale.

Časový pořad

sobota, 16.2.2019

Čas Disciplíny
13:00 výška M
13:05 800 m Ž Rozběh
13:10 trojskok M
13:30 800 m M Rozběh
13:55 400 m Ž Rozběh
14:25 400 m M Rozběh
14:50 Slavnostní zahájení
15:00 tyč M
15:05 60 m Ž Rozběh
15:15 dálka Ž
15:25 60 m M Rozběh
15:39 Vyhlášení vítězů výška muži, trojskok muži
15:50 60 m př. Ž Rozběh
16:10 koule 4kg Ž
16:15 60 m př. M Rozběh
16:40 60 m Ž Finále
16:50 60 m M Finále
17:00 3000 m Ž Finále
17:20 60 m př. Ž Finále
17:30 3000 m M Finále
17:45 60 m př. M Finále
18:00 Vyhlášení vítězů dálka ženy,60m ženy, 60m muži, 3000m ženy, koule ženy ?
18:15 Vyhlášení vítězů 3000m muži, 60mpř. ženy, 60mpř. muži, tyč muži ? ?

neděle, 17.2.2019

Čas Disciplíny
11:00 tyč Ž
11:15 trojskok Ž
11:50 200 m Ž Rozběh
12:20 200 m M Rozběh
12:45 výška Ž
12:50 800 m Ž Finále
13:00 800 m M Finále
13:10 400 m Ž Finále
13:15 dálka M
13:20 koule 7,26kg M
13:25 400 m M Finále
13:32 Vyhlašování vítězů trojskok ženy, 800m ženy, 800m muži, 400m ženy
13:40 200 m Ž Finále
13:55 200 m M Finále
14:15 1500 m Ž Finále
14:25 1500 m M Finále
14:35 4x200 m Ž Finále
14:45 4x200 m M Finále
15:00 Vyhlašování vítězů 1500m ženy, 1500m muži, výška ženy, tyč ženy, koule muži, dálka muži
15:15 Vyhlášení vítězů 400m muži, 200m ženy, 200m muži, 4 x 200m ženy, 4 x 200m muži

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v bufetu v atletické hale a v hotelu Puls.

Akreditace, vstupenky

Akreditační přihláška
Výdej akreditací pro závodníky a členy výprav bude probíhat v atletickém tunelu v sobotu 16.února a v neděli 17.února 2019
Prodej vstupenek bude probíhat od 21.1.2019 na www ticketart.
Prodej zbylých vstupenek na místě bude probíhat v den závodů v hlavním vstupu do atletické haly.

Další informace

Ubytování pořadatel nezajišťuje.

M O Ž N O S T I     U B Y T O V Á N Í:

 

 

Clarion Congress Hotel – zvláštní nabídka na MČR

ADRESA: Zkrácená 2703,

700 30 Ostrava – Zábřeh

TELEFON: +420 596 702 111

FAX: +420 596 702 860

E-MAIL: reception.ccho@clarion-hotels.cz

WEB: www.clarioncongresshotelostrava.com/cs/

 

 

 

Hotel Puls***

ADRESA: Ruská 3077/135,

700 30 Ostrava - Zábřeh

TELEFON: +420 596 790 611

FAX: +420 596 790 612

E-MAIL: recepce@arena-vitkovice.cz

WEB: www.arena-vitkovice.cz/hotel-puls

 

 

 

 

 

 

 

Domov mládeže při SŠT

ADRESA: Hasičská 1003/49,

700 30 Ostrava - Hrabůvka

TELEFON: +420 596 764 916

GSM: +420 736 184 462

E-MAIL: smrcka@vitkovickastredni.cz

WEB: www.vitkovickastredni.cz

 

Best Western Hotel Vista

ADRESA: Hotel VISTA Kpt. Vajdy 3046/2,

700 30 Ostrava - Zábřeh

TELEFON: +420 597 221 111, +420 733 665 220

E-MAIL: reservation@hotelvista.cz

WEB: www.hotelvista.cz

LOWCOST Hotel

TELEFON: +420 725 373 793

EMAIL: recepce@lc-hotel.cz

WEB: www.lc-hotel.cz

http://www.lc-hotel.cz/images/Classic/lc%20hotel%2010%20kopie.jpg

 

 

 

Koleje VŠB - TU Ostrava

ADRESA: Studentská 1770/1,

708 00 Ostrava - Poruba

TELEFON: 596 996 155

E-MAIL: jan.stonis@vsb.cz  nebo hotel@vsb.cz

WEB: www.vsb.cz/ubytovani/cs/hotelove-ubytovani/nabidka

Hotel Paradise*** Ostrava

ADRESA: 28. října 272,

709 00 Ostrava - Mar. Hory

TELEFON: 596 626 497, 728 034 711

E-MAIL: hotel.paradise@seznam.cz

WEB: www.hotel-ostrava.eu

Harmony Hotel Club

ADRESA: 28. října 1263/170,

709 00 Ostrava - Mar. Hory

TELEFON: 596 652 111

E-MAIL: ostrava@harmonyclub.cz

 

 

 

 

Hotel BEST

ADRESA: Keltičkova 60, Slezská Ostrava,

710 00 (stadion Bazaly)

TELEFON: +420 777 177 842

EMAIL: recepce@hotel-best.cz

WEB: www.hotel-best.cz   

http://www.restaurace-pizzerie-kavarna.com/hotel_best/modern/fotogalerie_grey_box/hotel/nahledy/pokoje_2_15102013.jpg

 

Hotel Palfrig ****Stará Ves nad Ondřejnicí

ADRESA: Záhumenní 306

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

TELEFON: 721 854 100

E-MAIL: info@hotel-palfrig.cz

WEB: www.hotel-palfrig.cz

 

http://store.shop-web.cz/700/263/999/E/jpg/%2Fhotel%2Dpalfrig%2F%2Fimage%2Fhotel%2F/

 

 

Hotel VP1 (Dolní oblast Vítkovice)

ADRESA: Ruská 2946, 70300 Ostrava

E_MAIL: ubytovna-vitkovice@hotel.cz

TELEFON: +420 222 539 539

WEB: https://ubytovna-vitkovice.hotel.cz/contact/

Hotel VP1 37756990

 

 

 

 

Hotel Padre***

ADRESA: Ruská 1230/121, 703 00, Ostrava – Vítkovice

E-MAIL: info@hotel-padre.cz

TELEFON: +420 601 577 777

WEB: : https://www.hotelpadre.cz/kontakt/

Fotka

 

 

Hostel u Arény

ADRESA: U Cementárny 1337/3, 703 00 Ostrava-Vítkovice

TEL.:775 762 044

WEB: https://www.u-areny.cz/

E-MAIL: uareny@gmail.com

 

 

Fotka