Mistrovství ČR žáků a žákyň

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

2.3.2019 - 3.3.2019

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Starobělská ul, Ostrava - Vítkovice)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Mařádek Miroslav
Technický delegát Šoba Josef
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Jakub Fiala
Technický ředitel Vlková Lucie
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2004 - 2007
ročníky 2004 - 2007

Starší žáci a starší žákyně, příp. mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na M-ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Závodníci a závodnice nar.2004 - 2007 mohou být přihlášeni pouze ke dvěma individuálním soutěžím a pouze k jednomu běhuna tratích 300m a delších.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v sobotu 2.března od 10,00hod a v neděli 3.března od 8,00hod. do ukončení závodů.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 18. února do pondělí 25. února 2019 do 24,00 hod.

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

- u zařazených závodníků, resp. závodnic, od středy 27. do čtvrtka 28. února 2019, ukončení prezentace je ve čtvrtek 28. února 2019 v 18.00 hod.

- u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 1. března 2019 do 18.00 hod.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v pátek 1. března 2019 od 17.00 hod. do 20.00 hod., v sobotu 2. března 2019 od 12.00 hod. a v neděli 3. března 2019 od 8.00 hod.v Atletické hale Ostrava - Vítkovice.

Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v atletickém tunelu v prostoru svolavatelny.

Svolavatelna

Prezentace závodníků před disciplínou

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat před každým startem ve svolavatelně umístěné u vstupu do atletického tunelu.  Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v atletickém tunelu a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy 15 min, Technické disciplíny 30 min, Tyč 60 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletickém tunelu a v prostorách atletické haly a budou označeny. 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu u hlavního vchodu do haly.Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na výsledkové tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 2.3.2019

Čas Disciplíny
14:00 60 m př. Žky Rozběh tyč Žci
14:20 60 m př. Žci Rozběh
14:40 60 m Žky Rozběh
15:00 60 m Žci Rozběh
15:20 1500 m Žky Finále koule 4kg Žci
15:40 1500 m Žci Finále
16:00 60 m př. Žky Finále
16:15 60 m př. Žci Finále dálka Žci
16:30 60 m Žky Finále výška Žky
16:40 60 m Žci Finále
17:00 800 m Žky Rozběh
17:15 800 m Žci Rozběh
17:30 300 m Žky Rozběh
17:45 300 m Žci Rozběh

neděle, 3.3.2019

Čas Disciplíny
09:30 150 m Žky Rozběh tyč Žky
09:45 výška Žci
10:00 150 m Žci Rozběh
10:30 800 m Žky Finále dálka Žky
10:40 800 m Žci Finále
11:00 300 m Žky Finále
11:10 300 m Žci Finále koule 3kg Žky
11:30 150 m Žky Finále
11:40 150 m Žci Finále
12:00 3000 m Žci Finále
12:20 4x200 m Žci Finále
12:40 4x200 m Žky Finále

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v bufetu v atletické hale a v hotelu Puls.

Další informace

Ubytování pořadatel nezajišťuje.

M O Ž N O S T I     U B Y T O V Á N Í:

 

 

Clarion Congress Hotel – zvláštní nabídka na MČR

ADRESA: Zkrácená 2703,

700 30 Ostrava – Zábřeh

TELEFON: +420 596 702 111

FAX: +420 596 702 860

E-MAIL: reception.ccho@clarion-hotels.cz

WEB: www.clarioncongresshotelostrava.com/cs/

 

 

 

Hotel Puls***

ADRESA: Ruská 3077/135,

700 30 Ostrava - Zábřeh

TELEFON: +420 596 790 611

FAX: +420 596 790 612

E-MAIL: recepce@arena-vitkovice.cz

WEB: www.arena-vitkovice.cz/hotel-puls

 

 

 

 

 

 

 

Domov mládeže při SŠT

ADRESA: Hasičská 1003/49,

700 30 Ostrava - Hrabůvka

TELEFON: +420 596 764 916

GSM: +420 736 184 462

E-MAIL: smrcka@vitkovickastredni.cz

WEB: www.vitkovickastredni.cz

 

Best Western Hotel Vista

ADRESA: Hotel VISTA Kpt. Vajdy 3046/2,

700 30 Ostrava - Zábřeh

TELEFON: +420 597 221 111, +420 733 665 220

E-MAIL: reservation@hotelvista.cz

WEB: www.hotelvista.cz

LOWCOST Hotel

TELEFON: +420 725 373 793

EMAIL: recepce@lc-hotel.cz

WEB: www.lc-hotel.cz

http://www.lc-hotel.cz/images/Classic/lc%20hotel%2010%20kopie.jpg

 

 

 

Koleje VŠB - TU Ostrava

ADRESA: Studentská 1770/1,

708 00 Ostrava - Poruba

TELEFON: 596 996 155

E-MAIL: jan.stonis@vsb.cz  nebo hotel@vsb.cz

WEB: www.vsb.cz/ubytovani/cs/hotelove-ubytovani/nabidka

Hotel Paradise*** Ostrava

ADRESA: 28. října 272,

709 00 Ostrava - Mar. Hory

TELEFON: 596 626 497, 728 034 711

E-MAIL: hotel.paradise@seznam.cz

WEB: www.hotel-ostrava.eu

Harmony Hotel Club

ADRESA: 28. října 1263/170,

709 00 Ostrava - Mar. Hory

TELEFON: 596 652 111

E-MAIL: ostrava@harmonyclub.cz

 

 

 

 

Hotel BEST

ADRESA: Keltičkova 60, Slezská Ostrava,

710 00 (stadion Bazaly)

TELEFON: +420 777 177 842

EMAIL: recepce@hotel-best.cz

WEB: www.hotel-best.cz   

http://www.restaurace-pizzerie-kavarna.com/hotel_best/modern/fotogalerie_grey_box/hotel/nahledy/pokoje_2_15102013.jpg

 

Hotel Palfrig ****Stará Ves nad Ondřejnicí

ADRESA: Záhumenní 306

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

TELEFON: 721 854 100

E-MAIL: info@hotel-palfrig.cz

WEB: www.hotel-palfrig.cz

 

http://store.shop-web.cz/700/263/999/E/jpg/%2Fhotel%2Dpalfrig%2F%2Fimage%2Fhotel%2F/

 

 

Hotel VP1 (Dolní oblast Vítkovice)

ADRESA: Ruská 2946, 70300 Ostrava

E_MAIL: ubytovna-vitkovice@hotel.cz

TELEFON: +420 222 539 539

WEB: https://ubytovna-vitkovice.hotel.cz/contact/

Hotel VP1 37756990

 

 

 

 

Hotel Padre***

ADRESA: Ruská 1230/121, 703 00, Ostrava – Vítkovice

E-MAIL: info@hotel-padre.cz

TELEFON: +420 601 577 777

WEB: : https://www.hotelpadre.cz/kontakt/

Fotka

 

 

Hostel u Arény

ADRESA: U Cementárny 1337/3, 703 00 Ostrava-Vítkovice

TEL.:775 762 044

WEB: https://www.u-areny.cz/

E-MAIL: uareny@gmail.com

 

 

Fotka