1. kolo extraligy mužů a žen

hlavicka

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

18.5.2019

Místo

Plzeň (Stadion města Plzně, Vejprnická 1253/36, 318 00 Plzeň 3)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Miloslav Plašil skplz@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Taťána Běhounková
Technický ředitel Ing. Pavel Kovalský skplz@seznam.cz
Řídící soutěže družstev Dušan Molitoris - muži, Roman Málek - ženy molitoris.dusan@seznam.cz, accli@seznam.cz
Časomíru zajišťuje Online system, spol. s.r.o. info@onlinesystem.cz
Výsledky zpracoval Online system, spol. s.r.o. info@onlinesystem.cz

Startují

ročníky 1929 - 2005
ročníky 1929 - 2005

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Technická porada
Uskuteční se v sobotu 18.5.2019 od 8:30 hodin v tiskovém středisku v 1. patře tribuny.
Technické porady se zúčastní vždy jeden vedoucí každého zúčastněného družstva, ředitel závodu, technický ředitel, hlavní rozhodčí a řídící soutěže. 
Řídící soutěže oznámí počty startujících v jednotlivých disciplínách. 
Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky se považuje za uskutečněný start se všemi důsledky.
Na technické poradě budou stanoveny základní výšky a zvyšování.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu 18.5. od 8:30 hodin v 1. patře stadionu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.5.2019 do 16.5.2019 20:00.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše, přilehlé rovince nebo v prostorách tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve spodní části tribuny.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v prostoru východu z tunelu. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v prostoru cíle a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy, Chůze 15 min, Technické disciplíny 30 min, Tyč 60 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2, a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Šatny budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v šatně č. 5 v přízemí tribuny.

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, přístup je z hlavní plochy i z tribuny stadionu, dveře budou viditelně označeny.

Časový pořad

sobota, 18.5.2019

Čas Disciplíny
09:30 kladivo 4kg Ž
10:40 tyč Ž
10:45 100 m př. Ž Finále
10:50 výška M
11:00 110 m př. M Finále kladivo 7,26kg M
11:15 100 m Ž Rozběh
11:35 100 m M Rozběh
11:55 5000 m Ž Finále
12:00 dálka Ž
12:20 5000 m M Finále
12:25 disk 1kg Ž
12:45 800 m Ž Finále výška Ž
13:00 800 m M Finále
13:15 100 m Ž Finále
13:30 100 m M Finále dálka M
13:45 400 m Ž Finále
13:50 tyč M disk 2kg M
14:05 400 m M Finále
14:25 3000 m př. Ž Finále
14:45 3000 m př. M Finále
14:55 trojskok Ž
15:05 400 m př. Ž Finále
15:10 koule 7,26kg M
15:15 oštěp 600g Ž
15:20 400 m př. M Finále
15:35 200 m Ž Finále
15:55 200 m M Finále
16:10 trojskok M
16:15 1500 m Ž Finále
16:25 1500 m M Finále
16:30 koule 4kg Ž
16:35 4x100 m Ž Finále
16:40 oštěp 800g M
16:50 4x100 m M Finále
17:05 4x400 m Ž Finále
17:20 4x400 m M Finále

Stravování

Občerstvení bude zajištěno stánkovým prodejem v areálu stadionu.

Možnosti ubytování


Hotel ibis Plzeň

Adresa Hotel ibis Plzeň
Web http://www.hotelibisplzen.cz
Telefon 377 887 777
Email
Poznámka


Středoškolské koleje vedle areálu stadionu

Adresa Středoškolské koleje vedle areálu stadionu
Web http://www.souepl.cz
Telefon 377 308 111
Email soue@souepl.cz
Poznámka

Parkování

VIP parkování bude zajištěno přímo v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno částečně v areálu stadionu, částečně v prostoru sportovního gymnázia, které bude označno cedulemi.

Akreditace, vstupenky

Prodej vstupenek probíhá na webové adrese https://vstupenky.ticket-art.cz/sport/atleticka-extraliga-druzstev-15673/
Prodej vstupenek na míste bude probíhat u vstupu do areálu

paticka