Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub Zlín, z.s.

Datum

31.5.2019 - 2.6.2019

Místo

Zlín (Hradská 854, 760 01 Zlín)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu David Bor
Technický delegát Ludmila Pudilová +420731452140 pudilova1@post.cz
Ředitel závodu Lukáš Vojtek +420774437268 info@atletikazlin.cz
Hlavní rozhodčí Leopold Popelka
Technický ředitel Libor Kašný +420739348044
Lékař Petr Šimek +420775107155
Vedoucí ceremonielu Světlana Ťavodová +420604975467
Časomíru zajišťuje ONLINE SYSTEM, s.r.o.

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Muži, ženy, junioři, juniorky, žáci, žákyně, mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na Mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Soutěže:

Muži - desetiboj
Ženy - sedmiboj
Junioři - desetiboj
Juniorky - sedmiboj
Dorostenci - desetiboj
Dorostenky - sedmiboj
Starší žáci - devítiboj
Starší žákyně - sedmiboj
Mladší žáci - pětiboj
Mladší žákyně - pětiboj

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v klubovém, resp. oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v klubové, resp. oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres (nebo jeho část), resp. reprezentační kombinéza.

 

Soutěže

Dorostenci 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., výška, tyč, dálka, koule 5kg, disk 1,5kg, oštěp 700g, desetiboj
Dorostenky 200 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, sedmiboj
Juniorky 200 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g, sedmiboj
Junioři 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., výška, tyč, dálka, koule 6kg, disk 1,75kg, oštěp 800g, desetiboj
Muži 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., výška, tyč, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg, oštěp 800g, desetiboj
Ženy 200 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g, sedmiboj
Žáci 60 m, 1000 m, 100 m př., výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g, devítiboj
Ml. žáci 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket, pětiboj
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket, pětiboj
Žákyně 150 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, sedmiboj

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena ve čtvrtek 30. 5. 2019 od 17:00 hodin do 20:00 hod., v pátek 31. 5. 2019 od 8:00, v sobotu 1. 6. 2019 od 7:30 hod, v neděli 2. 6. 2019 od 8:00 hod. Závodní kancelář bude umístěna v areálu šaten a technického zázemí Stadionu Mládeže a bude řádně označena.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 20. 5. 2019 od 8:00 hod do 26. 5. 2019 do 24:00 hod.

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v závodní kanceláři od čtvrtku od 17:00 hod průběžně, nejpozději však 60 minut před zahájením soutěže. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičovat na ploše se lze pouze v sektoru disciplíny, ke které se závodník připravujea ke které bude zaveden rozhodčími. K rozcvičení bude dále zajištěna plocha v blízkosti stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu. Kontrola náčiní bude probíhat v prostoru stadionu na označeném místě.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné ve vyhrazeném prostoru na Stadionu Mládeže. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a k zahajovací disciplíně každého dne budou odvedeni. Prezentace ve svolavatelně je vždy jen před první disciplínou v daný soutěžní den.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, budou uvedeny v průchodu Stadionu Mládeže a u svolavatelny.

Ve svolavatelně bude provedena kontrola klubových, resp. oddílových dresů, startovních čísel, treter a předmětů vnášených na plochu. Dle pravidla P. 144.3 c) nejsou povoleny mobily, sluchátka, popř. jiná zařízení zakázaná Pravidly. 

Předměty, které budou zabaveny ve svolavatelně, budou vydávány opět ve svolavatelně po skončení soutěže.

Šatny

Šatny a sprchy jsou k dispozici v budově Stadionu Mládeže.

UPOZORŇUJEME, ŽE ZA ODLOŽENÉ VĚCI POŘADATEL NERUČÍ!!! 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v průchodu Stadionu Mládeže

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu Stadionu Mládeže. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v průchodu Stadionu Mládeže, a to ústně vrchníkovi dané disciplíny (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka dané disciplíny se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách na Stadionu Mládeže.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude k dispozici po celou dobu trvání Mistrovství České republiky ve vícebojích.

Časový pořad

pátek, 31.5.2019

Čas Disciplíny
11:00 100 m Dci Finále desetiboj Dci Finále
11:30 100 m př. Dky Finále sedmiboj Dky Finále
12:00 100 m př. Žci Finále dálka Dci Finále devítiboj Žci Finále
12:15 výška Dky Finále
12:30 100 m př. Žky Finále sedmiboj Žky Finále
12:45 disk 1kg Žci Finále
13:00 60 m př. Žcm Finále pětiboj Žcm Finále
13:30 60 m př. Žkm Finále výška Žky Finále pětiboj Žkm Finále
13:45 koule 5kg Dci Finále kriket Žcm Finále
14:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
14:30 tyč Žci Finále
15:00 koule 3kg Dky Finále kriket Žkm Finále
15:15 60 m Žcm Finále
15:30 výška Dci Finále koule 3kg Žky Finále
16:15 dálka Žcm Finále
16:30 60 m Žkm Finále
16:45 150 m Žky Finále
17:00 200 m Dky Finále
17:30 dálka Žkm Finále oštěp 600g Žci Finále
18:00 400 m Dci Finále
18:15 800 m Žcm Finále
18:45 800 m Žkm Finále
19:00 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ - ML. ŽACTVO

sobota, 1.6.2019

Čas Disciplíny
09:00 60 m Žci Finále dálka Dky Finále
09:30 100 m Jři Finále dálka Žky Finále desetiboj Jři Finále
10:00 110 m př. Dci Finále
10:15 oštěp 500g Dky Finále
10:30 dálka Jři Finále
10:45 100 m př. Ž Finále sedmiboj Ž Finále
11:00 100 m př. Jky Finále dálka Žci Finále sedmiboj Jky Finále
11:15 100 m M Finále disk 1,5kg Dci Finále desetiboj M Finále
11:30 výška Ž Finále
12:00 dálka M Finále oštěp 500g Žky Finále
12:15 koule 6kg Jři Finále
12:30 výška Jky Finále koule 4kg Žci Finále
13:00 tyč Dci Finále
13:15 800 m Dky Finále
13:45 výška Jři Finále
14:00 800 m Žky Finále výška Žci Finále koule 4kg Ž Finále koule 7,26kg M Finále
14:30 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ - DOROSTENKY A ŽÁKYNĚ
15:00 koule 4kg Jky Finále
16:00 200 m Ž Finále výška M Finále oštěp 700g Dci Finále
16:30 1000 m Žci Finále
17:00 200 m Jky Finále
17:30 1500 m Dci Finále
17:45 400 m Jři Finále
18:15 400 m M Finále
18:30 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ - DOROSTENCI A ŽÁCI

neděle, 2.6.2019

Čas Disciplíny
09:30 110 m př. Jři Finále
10:15 110 m př. M Finále disk 1,75kg Jři Finále
10:45 dálka Jky Finále
11:00 disk 2kg M Finále
12:15 tyč Jři Finále dálka Ž Finále
12:30 tyč M Finále oštěp 600g Jky Finále
13:45 oštěp 600g Ž Finále
15:15 800 m Jky Finále
15:30 oštěp 800g Jři Finále
16:00 800 m Ž Finále
16:30 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ - ŽENY A JUNIORKY oštěp 800g M Finále
17:30 1500 m Jři Finále
18:00 1500 m M Finále
18:30 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ - MUŽI A JUNIOŘI

Stravování

V prostorách stadionu bude stánek s občerstvením. 

Možnosti ubytování


Hotel Garni

Adresa Hotel Garni
Web https://hotelgarnizlin.cz
Telefon 577 211 312
Email recepce@hotelgarnizlin.cz
Poznámka


Interhotel Moskva

Adresa Interhotel Moskva
Web http://hotelmoskva.cz
Telefon +420 577 561 111
Email recepce@hotelmoskva.cz
Poznámka


Hotel Saloon

Adresa Hotel Saloon
Web http://hotelsaloon.cz
Telefon +420 577 213 571
Email hotelsaloon@hotelsaloon.cz
Poznámka


MSI Ubytovna

Adresa MSI Ubytovna
Web https://msi-zlin.cz/ubytovani
Telefon +420 577 433 913
Email ubytovna@msi-zlin.cz
Poznámka

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno pod Stadionem Mládeže na vyznačených místech. Parkovat lze pouze s parkovací kartou umístěnou na viditelném místě ve vozidle. Parkovací karty budou k dispozici u pořadatele.

Akreditace, vstupenky

Akreditační přihláška
Výdej akreditací pro závodníky a členy výprav bude probíhat na vyznačeném místě v prostorách Stadionu Mládeže.
Prodej vstupenek na míste bude probíhat u vstupu do areálu.