Letní olympiáda dětí a mládeže

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec nad Nisou z.s.

Datum

24.06.2019 - 26.06.2019

Místo

Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou – stadion Střelnice (U Stadionu 1, 466 01 Jablonec nad Nisou))

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Dinga Libor 734693832 ldinga@atletika.cz
Technický delegát Málek Roman
Ředitel závodu Randák Jiří
Hlavní rozhodčí Božena Šulcová
Technický ředitel Michalský Martin
Hlasatel Málek Roman, Petr Mikula
Lékař Záchraná služba LK
Vedoucí ceremonielu Mikulová Eva
Hospodář Staňová Renata
Časomíru zajišťuje OnlineSystem
Výsledky zpracoval OnlineSystem

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Starší žáci a starší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na LODM přihlášeni krajskými atletickými svazy.

Soutěže

Žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, oštěp 400g
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Technická porada vedoucích týmů všech krajů proběhne v pondělí 24. 6. 2019 od 9:00 v prostoru VIP na atletickém stadionu.

Soutěží se podle pravidel atletiky a těchto propozic.

Závodí se na stadionu s umělým povrchem a osmi dráhami po celém obvodu.

K rozcvičování slouží atletická hala nebo přilehlé prostory mimo hlavní plochu. Není dovoleno se rozcvičovat na ploše stadionu. Zkušební pokusy na ploše stadionu lze provádět výhradně za dozoru příslušných rozhodčích.

POČET ÚČASTNÍKU (ZA JEDEN KRAJ)

32 závodníků celkem z toho 8 starších žáků, 8 starších žákyň, 8 mladších žáků, 8 mladších žákyňa 4 osoby doprovod

Za každý kraj mohou nastoupit v jedné disciplíně maximálně 2 závodníci. Závodník může nastoupit maximálně ve dvou individuálních disciplínách a jedné štafetě a může závodit jen ve své věkové kategorii.

Závodníci, resp. závodnice, nar. 2004 - 2007 přihlášeni pouze ke dvěma individuálním soutěžím
a pouze k jednomu závodu na tratích 300 m a delších.

Každý kraj může nominovat maximálně dvě smíšené štafety v kategorii starších žáků a maximálně dvě štafety v kategorii mladších žáků (v přesně stanovéném složení na úsecích dívka - chlapec - dívka - chlapec).

Závodník musí mít trvalé bydliště v kraji, za který závodí.

 

Pořadatel zajistí pro hod oštěpem a vrh koulí tři kusy závodního náčiní.

 

U technických skokanských disciplín bude probíhat kvalifikace. Z kvalifikace postupují všichni závodníci (-ice), kteří (-ré) splní kvalifikační limit. V případě, že počet (12) nebude naplněn, postoupí do finále další závodníci (-ice) dle pořadí v kvalifikaci do počtu 12-ti účastníků finále.

Postupové klíče:

60 m – 4 rozběhy, z rozběhů postoupí do semifinále závodníci na 1. – 3. místě + další 4 s nejlepšími časy. Ze semifinále postoupí do finále závodníci na 1. – 3. místě + další 2 s nejlepšími časy.

300 m – 4 rozběhy, z rozběhů postoupí do finále závodníci na 1. místě + další 4 s nejlepšími časy.

60 m př. a 100 m př. – 4 rozběhy, z rozběhů postoupí do finále závodníci na 1. místě + další 4 s nejlepšími časy.

800 m – 3 rozběhy, z rozběhů postoupí do finále závodníci na 1. – 2. místě + další 2 s nejlepšími časy.

1500 m – 2 rozběhy, z rozběhů postoupí do finále závodníci na 1. – 3. místě + dalších 6 s nejlepšími časy.

4x60 m – 2 běhy přímo finále, běží se na čas.

Orientační kvalifikační limity do finále ve skoku vysokém:

Žákyně mladší 145 cm Žáci mladší 150 cm Žákyně starší 156 cm Žáci starší 170 cm

Orientační kvalifikační limity do finále ve skoku dalekém:

Žákyně mladší 475 cm Žáci mladší 505 cm Žákyně starší 510 cm Žáci starší 585 cm

Přesné kvalifikační limity budou stanoveny na technické poradě v pondělí 24. června 2019.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě atletické haly v pondělí 24. června 2019 od 7:30 hodin.

Přihlášky

Podávají krajské atletické svazy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 15. do pátku 31. května 2019, uzávěrka přihlášek je v pátek 31. května 2019 ve 24:00 hodin.

Přihlášky je potřeba do stejného termínu podat i na Olympijský výbor.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v závodní kanceláři v prostoru atletické haly na Střelnici v pondělí 24. června od 8:30 hodin hromadně vedoucím družstev. Každý závodník, resp. každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/čísla připevněno/a a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

K rozcvičování slouží atletická hala nebo přilehlé prostory mimo hlavní plochu. V atletické hale bude prostor k rozcvičování atletů vyznačen. Současně zde budou probíhat jiné sporty. K dispozici je také sportovní areál v Srnčím dole (400 m od stadionu). Není dovoleno se rozcvičovat na ploše stadionu. Zkušební pokusy na ploše stadionu lze provádět výhradně za dozoru příslušných rozhodčích!!

Kontrola náčiní

Bude prováděna v atletické hale v prostoru označeném „VÁŽENÍ NÁČINÍ“. Závodníci zde své náčiní odevzdají rozhodčímu a na plochu jim bude přineseno. Procedura začíná vždy 60 minut a bude ukončena 30 minut před zahájením disciplíny. Z plochy si závodníci odnášejí náčiní již sami. Používání jiného náčiní než označeného kontrolou nebude na ploše stadionu možné.

Svolavatelna

Je umístěna v atletické hale a označena nápisem „SVOLAVATELNA“. Každý startující je povinen se osobně prezentovat před každým startem. Kdo se neprezentuje, nebude připuštěn na start. Prezentace k technických  disciplínách bude zahájena 45 minut a ukončena 30 minut před startem a u běžeckých disciplín bude zahájena 30 minut a ukončena 20 minut před startem. Ve svolavatelně bude kontrolováno správné upevnění startovních čísel, použitý krajský dres nebo krajská kombinéza. Ze svolavatelny budou odprezentovaní startující odvedeni rozhodčím ke své disciplíně. Podle Pravidel atletiky bude prováděna kontrola, aby neschválený materiál (mobil, přehrávač atd.) nebyl vnesen na závodiště.

Šatny

Jsou k dispozici v atletické hale a to pro závodnice v 1. poschodí a pro závodníky ve 2. poschodí. Je možné si v recepci (přízemí haly) proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Součástí šaten jsou umývárny; WC jsou ve všech podlažích haly a další, budou otevřeny také v tribuně fotbalového stadionu hned vedle občerstvení.

Startovní listiny

Budou vyvěšovány na tabulích u vstupu na atletický stadion (v blízkosti startu na 100 metrů).

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na tabulích u vstupu na stadion. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na webové stránce Olympijského výboru https://odm.olympic.cz/2019.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků na informačních tabulích u vstupu na stadion a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky). Odvolání řeší jury ve složení technický delegát, ředitel závodů a hlavní rozhodčí, která vydá písemné rozhodnutí. Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v označené místnosti v přízemí atletické haly.

Zdravotní služba

Je k dispozici po celou dobu závodů v označené místnosti v přístavbě atletické haly hned vedle závodní kanceláře. Na stadionu bude po celou dobu závodů přistaven vůz záchranné služby LK.

Časový pořad

pondělí, 24.6.2019

Čas Disciplíny
10:00 60 m Žkm Rozběh výška Žkm Kvalifikace koule 3kg Žky Finále oštěp 500g Žcm Finále
10:15 60 m Žcm Rozběh
10:30 60 m Žky Rozběh
10:45 60 m Žci Rozběh dálka Žky Kvalifikace
11:00 800 m Žkm Rozběh
11:15 800 m Žcm Rozběh
11:30 800 m Žky Rozběh
11:45 1500 m Žci Rozběh
15:00 výška Žcm Kvalifikace dálka Žci Kvalifikace koule 4kg Žci Finále oštěp 400g Žkm Finále
15:30 60 m Žkm Semifinále
15:40 60 m Žcm Semifinále
15:50 60 m Žky Semifinále
16:00 60 m Žci Semifinále

úterý, 25.6.2019

Čas Disciplíny
09:30 výška Žky Kvalifikace dálka Žcm Kvalifikace
10:00 60 m př. Žkm Rozběh
10:20 60 m př. Žcm Rozběh
10:40 100 m př. Žky Rozběh
11:00 100 m př. Žci Rozběh dálka Žkm Kvalifikace
11:30 60 m Žky Finále
11:40 60 m Žci Finále
11:50 60 m Žkm Finále
12:00 60 m Žcm Finále
14:30 výška Žci Kvalifikace dálka Žky Finále
15:00 800 m Žkm Finále
15:10 800 m Žcm Finále
15:20 800 m Žky Finále
15:30 1500 m Žci Finále
16:00 300 m Žkm Rozběh výška Žkm Finále výška Žcm Finále dálka Žci Finále
16:15 300 m Žcm Rozběh
16:30 300 m Žky Rozběh
16:45 300 m Žci Rozběh

středa, 26.6.2019

Čas Disciplíny
14:30 výška Žky Finále dálka Žcm Finále oštěp 500g Žky Finále
15:00 60 m př. Žkm Finále
15:10 60 m př. Žcm Finále
15:25 100 m př. Žky Finále
15:35 100 m př. Žci Finále
16:00 300 m Žkm Finále výška Žci Finále dálka Žkm Finále oštěp 600g Žci Finále
16:05 300 m Žcm Finále
16:10 300 m Žky Finále
16:15 300 m Žci Finále
16:30 Štafeta mix mladší žáctvo (2 žáci + 2 žákyně)
16:40 Štafeta mix starší žáctvo (2 žáci + 2 žákyně)

Stravování

Stravování účastníku bude na místě ubytování.

Na stadionu budou po celou dobu závodů otevřeny stánky s občerstvením. Pro všechny závodníky bude zajištěn pitný režim po celou dobu soutěží.

Parkování

Doprava závodníků je zajištěna kyvadlovými autobusy z místa ubytování přímo na stadion po celou dobu atletických soutěží. Osobní auta bez akreditace mohou využít velké parkoviště v prostoru u Kauflandu, v bezprostřední blízkosti stadionu. Osobní auta s akreditací budou moci parkovat na parkovišti před stadionem Střelnice. Přímo do prostoru areálu na Střelnici nebude vjezd povolen.

Další informace

Závodníci budou na plochu stadionu odváděni společně z prostoru svolavatelny. Na ploše stadionu mohou být v průběhu závodů pouze závodníci, jejichž discipliny právě probíhají, rozhodčí, vedoucí činovníci, pracovníci technické čety a řádně označení fotoreportéři. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem nebo osobou z jeho doprovodu může mít za následek vyloučení závodníka ze soutěže.

Bude prováděno v blocích. Prvních šest závodníků v každé disciplině se v čase, který obdrží na lístku od vrchníka discipliny, dostaví do prostoru pro vyhlašování nad středem cílové rovinky. K vyhlášení vítězů nastoupí v dresu krajské výpravy nebo teplákové soupravě, nikoliv v civilním oblečení!!

Upozornění

V prostorách za halou v zadní části hlavní budovy probíhá rekonstrukce objektu. Je potřeba respektovat veškerá upozornění a dodržovat maximální bezpečnost. Je přísný zákaz vstupu do oplocených prostor stavby!!