Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze

Logo_AK_ČAS_Mesto_Kraj_malé

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.

Datum

28.6.2019 - 30.6.2019

Místo

Olomouc (Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3, 779 00 Olomouc)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Dinga Libor 233 014 402 ldinga@atletika.cz
Delegát ČAS Veverka Ondřej 737 321 851 veverkao@centrum.cz
Technický delegát Marek Josef 602 946 655 marek.josef@email.cz
Technický delegát Šíma Petr 606 394 440 petrs.sprint@tiscali.cz
Ředitel závodu Hrabal Miroslav 605 134 781 mir.hrabal@seznam.cz
Hlavní rozhodčí RNDr. Ludmila Pudilová 731452140 pudilova1@post.cz
Technický ředitel Rakowski Zdeněk 777 140 357 rakowski@centrum.cz
Lékař ČSČK
Časomíru zajišťuje Online Systém s.r.o.

Startují

ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni AO/AK a zařazeni technickými delegáty.

(v individuálních soutěžích je přípustný start jen ve své věkové kategorii, ve štafetách pak mohou startovat v kategoriích juniorů a juniorek i dorostenci a dorostenky a v kategoriích dorostenců a dorostenek i starší žáci a starší žákyně, ve všech případech však nejvýše 2 v jedné štafetě)

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 5000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 5000m
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 10000m
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g, chůze 10000m

Technická ustanovení

Atletický stadion má 400 m dlouhou dráhu (polytan), 8 drah na rovince, 8 drah na obvodu. Polytanový povrch mají také sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok a oštěp. Doporučená délka hřebů podle platného certifikátu Polytan je 6 mm. 
Měření časů a zpracování výsledků provádí On line System s.r.o.
Soutěž v hodu kladivem dorostenek a juniorek se uskuteční na vrhačské louce u atletického oválu.
Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Upozornění:
Pro kategorie dorostenců a dorostenek v bězích na 100m, 200m, 100 m př., 110 m př. se uskuteční rozběhy semifinále a finále.  V hodu oštěpem a ve skoku dalekém proběhnou v pátek kvalifikace.
Postupové klíče a kvalifikační limity určí techničtí delegáti na základě výkonnosti přihlášených závodníků a závodnic.  

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v 1. patře atletické haly.

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 10. do neděle 23. června 2019, uzávěrka přihlášek je v neděli 23. června 2019 ve 24.00 hodin.

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

  • u zařazených závodníků, resp. závodnic, od úterý 25. do středy 26. června 2019, ukončení prezentace je ve středu 26. června 2019 v 18.00 hodin,
  • u případných náhradníků, resp. náhradnic, ve čtvrtek 27. června 2019 do 18.00 hodin.

Výdej startovních čísel

Budou vydávána v pátek 28. června 2019 od 10.00 do 19.00 hodin u vchodu do atletické haly, v sobotu 29. a v neděli 30. června 2019 od 08.30 hodin v prostorách svolavatelny na konci atletického tunelu. Startovní čísla se  budou  vydávat hromadně vedoucím oddílů.

Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skokanských soutěžích jedno startovní číslo na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Pro rozcvičování je možno využít tréninkovou vrhačskou louku (mimo času závodu v hodu kladivem) a atletickou halu - 80 m dlouhou rovinkou s povrchem totožným s hlavním stadionem, na které budou k dispozici startovní bloky a překážky. 

Kontrola náčiní

Nejpozději 60 minut před začátkem disciplíny. Vážení náčiní bude probíhat v označené šatně v přízemí nové budovy na startu 60 m. Zvážené náčiní bude označeno, bezpečně uskladněno a rozhodčími dopraveno do sektoru na rozcvičování dané kategorie. Takto označené náčiní bude k dispozici všem závodníkům v průběhu celé soutěže. Po skončení soutěže bude náčiní vráceno do místnosti určené pro vážení.
V hodu oštěpem dorostenců a dorostenek bude vážení probíhat zvlášť pro kvalifikační kola a zvlášť pro finále.
Vracení náčiní bude probíhat po skončení dané discipliny (u kvalifikace hodu oštěpem dorostenců a dorostenek po ukončení kvalifikace B) v prostoru vážení oproti startovnímu číslu majitele, nejpozději však 30 minut po skončení poslední discipliny dne. 

Pořadatel dodá do soutěže 3 ks následujícího vybavení:

Oštěpy:
500 g – POLANIK AIT FLYER
600 g – CROWN 55, CROWN modrý
700 g – POLANIK 75 m, POLANIK 65 m
800 g – POLANIK 60 m, POLANIK 50 m

Kladiva:
POLANIK

Koule:
POLANIK

Disk:
1 kg NELCO
1,5 kg POLANIK
1,75 kg ATE

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v hale na konci atletického tunelu u tyčkařského doskočiště. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže:
běhy 15 min., překážky 20 min., skoky, hody a vrhy  30 min a tyč 60 min. před zahájením disciplíny.

Podle pravidel atletiky je zakázáno během soutěže používat mobilní telefony a vlastní hudbu ve sluchátkách. V případě porušení tohoto pravidla nebude závodník ze svolavatelny připuštěn k disciplině. Svolavatelna nebude odpovídat za odložené věci, každý závodník si musí uschování nepovolených přístrojů zařídit sám. 

Šatny

Budou k dispozici v 1. patře atletické haly a budou viditelně označeny. Pořadatel neodpovídá za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli u hlavní tribuny.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u hlavní tribuny a online na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty, týkající se výsledků nebo průběhu soutěže, musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže. Případné odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 5 Pravidel atletiky). Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele. Protesty a odvolání řeší jury ve složení ředitel závodu, hlavní rozhodčí a technický delegát ČAS. 

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní vyzváni dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem. Dopingová kontrola bude probíhat v označené místnosti v 1. patře nové budovy na startu 60  m. 

 

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu.

Časový pořad

pátek, 28.6.2019

Čas Disciplíny
12:30 kladivo 5kg Dci Finále
13:00 tyč Dky Finále
14:00 100 m př. Dky Rozběh
14:20 110 m př. Dci Rozběh
14:45 100 m Dky Rozběh dálka Dci Kvalifikace A oštěp 500g Dky Kvalifikace A
15:05 100 m Dci Rozběh kladivo 3kg Dky Finále
15:30 300 m př. Dky Rozběh
15:50 300 m př. Dci Rozběh tyč Jky Finále
16:00 Slavnostní zahájení
16:05 dálka Dci Kvalifikace B oštěp 500g Dky Kvalifikace B
16:20 100 m Dky Semifinále
16:30 100 m Dci Semifinále
16:45 2000 m př. Dky Finále
17:05 3000 m př. Jky Finále kladivo 4kg Jky Finále
17:20 dálka Dky Kvalifikace A oštěp 700g Dci Kvalifikace A
17:25 2000 m př. Dci Finále
17:45 3000 m př. Jři Finále
18:15 chůze 5000m Dky Finále chůze 5000m Dci Finále
18:40 dálka Dky Kvalifikace B oštěp 700g Dci Kvalifikace B
19:00 chůze 10000m Jky Finále chůze 10000m Jři Finále

sobota, 29.6.2019

Čas Disciplíny
09:00 kladivo 6kg Jři Finále
10:00 100 m př. Dky Semifinále
10:15 100 m př. Jky Rozběh výška Dky Finále
10:40 110 m př. Dci Semifinále
10:55 110 m př. Jři Rozběh
11:00 dálka Dci Finále oštěp 800g Jři Finále
11:10 1500 m Dky Finále
11:20 1500 m Jky Finále
11:30 1500 m Dci Finále
11:40 1500 m Jři Finále
11:55 100 m Jky Rozběh
12:10 100 m Jři Rozběh tyč Jři Finále
12:25 800 m Dky Rozběh
12:40 800 m Jky Rozběh výška Jky Finále
12:55 800 m Dci Rozběh
13:00 dálka Dky Finále oštěp 600g Jky Finále
13:10 800 m Jři Rozběh
13:50 100 m Dky Finále
14:00 100 m Jky Finále
14:10 100 m Dci Finále
14:20 100 m Jři Finále
14:45 100 m př. Dky Finále
14:55 100 m př. Jky Finále
15:00 dálka Jky Finále oštěp 500g Dky Finále
15:15 110 m př. Dci Finále
15:25 110 m př. Jři Finále
15:45 400 m Dky Rozběh
16:00 400 m Jky Rozběh tyč Dci Finále
16:15 400 m Dci Rozběh
16:30 400 m Jři Rozběh
17:05 dálka Jři Finále oštěp 700g Dci Finále
17:10 400 m př. Jky Rozběh
17:25 400 m př. Jři Rozběh
17:40 200 m Dky Rozběh
18:00 200 m Dci Rozběh
18:20 5000 m Jři Finále
18:45 4x100 m Jky Finále
19:00 4x100 m Jři Finále
19:15 4x100 m Dky Finále
19:30 4x100 m Dci Finále

neděle, 30.6.2019

Čas Disciplíny
09:30 trojskok Dky Finále disk 1kg Dky Finále
09:45 3000 m Dky Finále výška Jři Finále koule 5kg Dci Finále
10:00 3000 m Jky Finále
10:15 3000 m Dci Finále
11:00 200 m Dky Semifinále disk 1kg Jky Finále
11:10 200 m Jky Rozběh
11:20 trojskok Jky Finále
11:25 200 m Dci Semifinále koule 6kg Jři Finále
11:35 200 m Jři Rozběh
11:45 výška Dci Finále
12:10 300 m př. Dky Finále
12:20 300 m př. Dci Finále
12:30 400 m př. Jky Finále
12:40 400 m př. Jři Finále
13:00 400 m Dky Finále
13:10 400 m Jky Finále trojskok Jři Finále disk 1,5kg Dci Finále
13:20 400 m Dci Finále koule 3kg Dky Finále
13:30 400 m Jři Finále
13:40 800 m Dky Finále
13:50 800 m Jky Finále
14:00 800 m Dci Finále
14:10 800 m Jři Finále
14:40 200 m Dky Finále disk 1,75kg Jři Finále
14:50 200 m Jky Finále
15:00 200 m Dci Finále trojskok Dci Finále
15:10 200 m Jři Finále koule 4kg Jky Finále
15:30 4x400 m Dky Finále
15:40 4x400 m Jky Finále
15:50 4x400 m Dci Finále
16:00 4x400 m Jři Finále

Stravování

Stánky s občerstvením budou přímo v areálu stadionu, viz. mapa stadionu.

Možnosti ubytování


Hotel ALLEY

Adresa Hotel ALLEY
Web
Telefon +420 585 224 676
Email info@atletikaolomouc.cz
Poznámka Zajišťuje v omezené kapacitě Atletický klub Olomouc se snídaní ve dvoulůžkových pokojích vzdálený cca 5 min chůze od stadionu – cena 1650Kč/pokoj/noc.


Hotel FLORA

Adresa Hotel FLORA
Web
Telefon +420 585 224 676
Email info@atletikaolomouc.cz
Poznámka Zajišťuje v omezené kapacitě Atletický klub Olomouc se snídaní ve dvoulůžkových pokojích vzdáleném cca 20 min chůze v ceně 1500 Kč/pokoj/noc


Domov mládeže SŠ polytechnická

Adresa Domov mládeže SŠ polytechnická
Web
Telefon +420 585 224 676
Email info@atletikaolomouc.cz
Poznámka Zajišťuje v omezené kapacitě Atletický klub Olomouc na domovech mládeže vzdálených max. 15 min. chůze od sportovního areálu v ceně 400 Kč/osobu/noc, případně 700Kč/osobu/2noci. Nutno objednat a uhradit nejpozději do 10. června 2019


SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc

Adresa SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc
Web
Telefon +420 585 224 676
Email info@atletikaolomouc.cz
Poznámka Zajišťuje v omezené kapacitě Atletický klub Olomouc na domovech mládeže vzdálených max. 15 min. chůze od sportovního areálu v ceně 400 Kč/osobu/noc, případně 700Kč/osobu/2noci. Nutno objednat a uhradit nejpozději do 10. června 2019


Střední škola technická a obchodní Olomouc

Adresa Střední škola technická a obchodní Olomouc
Web
Telefon +420 585 224 676
Email info@atletikaolomouc.cz
Poznámka Zajišťuje v omezené kapacitě Atletický klub Olomouc na domovech mládeže vzdálených max. 15 min. chůze od sportovního areálu v ceně 400 Kč/osobu/noc, případně 700Kč/osobu/2noci. Nutno objednat a uhradit nejpozději do 10. června 2019

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet, pro závodníky a pro veřejnost bude zajištěno v areálu TJ Sokol Olomouc, 17. listopadu 1. Pro parkování autobusu prosím využijte přilehlou ulici 17. listopadu, případně další veřejné parkoviště v okolí stadionu. 

Akreditace, vstupenky

Výdej VIP karet a akreditace novinářů bude probíhat na konci chodby v 1. patře atletické haly u VIP zóny. 

Minutový časový pořad

pátek, 28.6.2019
Start Disciplína M/Ž Fáze Začátek prezentace Konec prezentace Odchod na plochu
12:30 kladivo 5kg Dci Finále 11:20 11:50 12:00
13:00 tyč Dky Finále 11:25 11:55 12:00
14:00 100 m př. Dky Rozběh 13:05 13:35 13:40
14:20 110 m př. Dci Rozběh 13:25 13:55 14:00
14:45 100 m Dky Rozběh 13:55 14:25 14:30
14:45 dálka Dci Kvalifikace 13:35 14:05 14:15
14:45 oštěp 500g Dky Kvalifikace 13:35 14:05 14:15
15:05 100 m Dci Rozběh 14:15 14:45 14:50
15:05 kladivo 3kg Dky Finále 13:55 14:25 14:35
15:30 300 m př. Dky Rozběh 14:35 15:05 15:10
15:50 300 m př. Dci Rozběh 14:55 15:25 15:30
15:50 tyč Jky Finále 14:15 14:45 14:50
16:00 Slavnostní zahájení
16:05 dálka Dci Kvalifikace 14:55 15:25 15:35
16:05 oštěp 500g Dky Kvalifikace 14:55 15:25 15:35
16:10 Vyhlašovací ceremoniál: kladivo 5kg Dci, tyč Dky
16:20 100 m Dky Semifinále 15:30 16:00 16:05
16:30 100 m Dci Semifinále 15:40 16:10 16:15
16:45 2000 m př. Dky Finále 15:55 16:25 16:30
17:05 3000 m př. Jky Finále 16:15 16:45 16:50
17:05 kladivo 4kg Jky Finále 15:55 16:25 16:35
17:20 dálka Dky Kvalifikace 16:10 16:40 16:50
17:20 oštěp 700g Dci Kvalifikace 16:10 16:40 16:50
17:25 2000 m př. Dci Finále 16:35 17:05 17:10
17:45 3000 m př. Jři Finále 16:55 17:25 17:30
18:15 chůze 5000m Dky Finále 17:25 17:55 18:00
18:15 chůze 5000m Dci Finále 17:25 17:55 18:00
18:40 dálka Dky Kvalifikace 17:30 18:00 18:10
18:40 oštěp 700g Dci Kvalifikace 17:30 18:00 18:10
18:50 Vyhlašovací ceremoniál: kladivo 3kg Dky, tyč Jky, 2000 m př. Dky, 3000 m př. Jky, kladivo 4kg Jky, 2000 m př. Dci, 3000 m př. Jři
19:00 chůze 10000m Jky Finále 18:10 18:40 18:45
19:00 chůze 10000m Jři Finále 18:10 18:40 18:45
20:00 Vyhlašovací ceremoniál: chůze 5000m Dky, chůze 5000m Dci
20:10 Vyhlašovací ceremoniál: chůze 10000m Jky, chůze 10000m Jři
sobota, 29.6.2019
Start Disciplína M/Ž Fáze Začátek prezentace Konec prezentace Odchod na plochu
09:00 kladivo 6kg Jři Finále 07:50 08:20 08:30
10:00 100 m př. Dky Semifinále 09:05 09:35 09:40
10:15 100 m př. Jky Rozběh 09:20 09:50 09:55
10:15 výška Dky Finále 09:05 09:35 09:45
10:40 110 m př. Dci Semifinále 09:45 10:15 10:20
10:55 110 m př. Jři Rozběh 10:00 10:30 10:35
11:00 dálka Dci Finále 09:50 10:20 10:30
11:00 oštěp 800g Jři Finále 09:50 10:20 10:30
11:10 1500 m Dky Finále 10:20 10:50 10:55
11:20 1500 m Jky Finále 10:30 11:00 11:05
11:30 1500 m Dci Finále 10:40 11:10 11:15
11:40 1500 m Jři Finále 10:50 11:20 11:25
11:55 100 m Jky Rozběh 11:05 11:35 11:40
12:10 100 m Jři Rozběh 11:20 11:50 11:55
12:10 tyč Jři Finále 10:35 11:05 11:10
12:25 800 m Dky Rozběh 11:35 12:05 12:10
12:40 800 m Jky Rozběh 11:50 12:20 12:25
12:40 výška Jky Finále 11:30 12:00 12:10
12:55 800 m Dci Rozběh 12:05 12:35 12:40
13:00 dálka Dky Finále 11:50 12:20 12:30
13:00 oštěp 600g Jky Finále 11:50 12:20 12:30
13:10 800 m Jři Rozběh 12:20 12:50 12:55
13:30 Vyhlašovací ceremoniál: kladivo 6kg Jři, výška Dky, dálka Dci, oštěp 800g Jři
13:40 Vyhlašovací ceremoniál: 1500 m Dky, 1500 m Jky, 1500 m Dci, 1500 m Jři
13:50 100 m Dky Finále 13:00 13:30 13:35
14:00 100 m Jky Finále 13:10 13:40 13:45
14:10 100 m Dci Finále 13:20 13:50 13:55
14:20 100 m Jři Finále 13:30 14:00 14:05
14:45 100 m př. Dky Finále 13:50 14:20 14:25
14:55 100 m př. Jky Finále 14:00 14:30 14:35
15:00 dálka Jky Finále 13:50 14:20 14:30
15:00 oštěp 500g Dky Finále 13:50 14:20 14:30
15:15 110 m př. Dci Finále 14:20 14:50 14:55
15:25 110 m př. Jři Finále 14:30 15:00 15:05
15:45 400 m Dky Rozběh 14:55 15:25 15:30
16:00 400 m Jky Rozběh 15:10 15:40 15:45
16:00 tyč Dci Finále 14:25 14:55 15:00
16:15 400 m Dci Rozběh 15:25 15:55 16:00
16:30 400 m Jři Rozběh 15:40 16:10 16:15
16:50 Vyhlašovací ceremoniál: tyč Jři, výška Jky, dálka Dky, oštěp 600g Jky, 100 m Dky, 100 m Jky
17:00 Vyhlašovací ceremoniál: 100 m Dci, 100 m Jři, 100 m př. Dky, 100 m př. Jky, 110 m př. Dci, 110 m př. Jři
17:05 dálka Jři Finále 15:55 16:25 16:35
17:05 oštěp 700g Dci Finále 15:55 16:25 16:35
17:10 400 m př. Jky Rozběh 16:15 16:45 16:50
17:25 400 m př. Jři Rozběh 16:30 17:00 17:05
17:40 200 m Dky Rozběh 16:50 17:20 17:25
18:00 200 m Dci Rozběh 17:10 17:40 17:45
18:20 5000 m Jři Finále 17:30 18:00 18:05
18:45 4x100 m Jky Finále 17:55 18:25 18:30
19:00 4x100 m Jři Finále 18:10 18:40 18:45
19:15 4x100 m Dky Finále 18:25 18:55 19:00
19:30 4x100 m Dci Finále 18:40 19:10 19:15
19:40 Vyhlašovací ceremoniál: dálka Jky, oštěp 500g Dky, tyč Dci, dálka Jři, oštěp 700g Dci, 5000 m Jři
19:50 Vyhlašovací ceremoniál: 4x100 m Jky, 4x100 m Jři, 4x100 m Dky, 4x100 m Dci
neděle, 30.6.2019
Start Disciplína M/Ž Fáze Začátek prezentace Konec prezentace Odchod na plochu
09:30 disk 1kg Dky Finále 08:20 08:50 09:00
09:30 trojskok Dky Finále 08:20 08:50 09:00
09:45 3000 m Dky Finále 08:55 09:25 09:30
09:45 výška Jři Finále 08:35 09:05 09:15
09:45 koule 5kg Dci Finále 08:35 09:05 09:15
10:00 3000 m Jky Finále 09:10 09:40 09:45
10:15 3000 m Dci Finále 09:25 09:55 10:00
11:00 200 m Dky Semifinále 10:10 10:40 10:45
11:00 disk 1kg Jky Finále 09:50 10:20 10:30
11:10 200 m Jky Rozběh 10:20 10:50 10:55
11:20 trojskok Jky Finále 10:10 10:40 10:50
11:25 200 m Dci Semifinále 10:35 11:05 11:10
11:25 koule 6kg Jři Finále 10:15 10:45 10:55
11:35 200 m Jři Rozběh 10:45 11:15 11:20
11:45 výška Dci Finále 10:35 11:05 11:15
11:55 Vyhlašovací ceremoniál: disk 1kg Dky, trojskok Dky, 3000 m Dky, výška Jři, koule 5kg Dci, 3000 m Jky, 3000 m Dci
12:10 300 m př. Dky Finále 11:15 11:45 11:50
12:20 300 m př. Dci Finále 11:25 11:55 12:00
12:30 400 m př. Jky Finále 11:35 12:05 12:10
12:40 400 m př. Jři Finále 11:45 12:15 12:20
13:00 400 m Dky Finále 12:10 12:40 12:45
13:10 disk 1,5kg Dci Finále 12:00 12:30 12:40
13:10 400 m Jky Finále 12:20 12:50 12:55
13:10 trojskok Jři Finále 12:00 12:30 12:40
13:20 400 m Dci Finále 12:30 13:00 13:05
13:20 koule 3kg Dky Finále 12:10 12:40 12:50
13:30 400 m Jři Finále 12:40 13:10 13:15
13:40 800 m Dky Finále 12:50 13:20 13:25
13:50 800 m Jky Finále 13:00 13:30 13:35
14:00 800 m Dci Finále 13:10 13:40 13:45
14:10 800 m Jři Finále 13:20 13:50 13:55
14:20 Vyhlašovací ceremoniál: disk 1kg Jky, trojskok Jky, koule 6kg Jři, 300 m př. Dky, 300 m př. Dci
14:30 Vyhlašovací ceremoniál: 400 m př. Jky, 400 m př. Jři, 400 m Dky, 400 m Jky, 400 m Dci, 400 m Jři
14:40 200 m Dky Finále 13:50 14:20 14:25
14:40 disk 1,75kg Jři Finále 13:30 14:00 14:10
14:50 200 m Jky Finále 14:00 14:30 14:35
15:00 200 m Dci Finále 14:10 14:40 14:45
15:00 trojskok Dci Finále 13:50 14:20 14:30
15:10 200 m Jři Finále 14:20 14:50 14:55
15:10 koule 4kg Jky Finále 14:00 14:30 14:40
15:15 Vyhlašovací ceremoniál: výška Dci, disk 1,5kg Dci, trojskok Jři, koule 3kg Dky
15:30 4x400 m Dky Finále 14:40 15:10 15:15
15:40 4x400 m Jky Finále 14:50 15:20 15:25
15:50 4x400 m Dci Finále 15:00 15:30 15:35
16:00 4x400 m Jři Finále 15:10 15:40 15:45
16:20 Vyhlašovací ceremoniál: 800 m Dky, 800 m Jky, 800 m Dci, 800 m Jři
16:25 Vyhlašovací ceremoniál: 200 m Dky, disk 1,75kg Jři, 200 m Jky, 200 m Dci, 200 m Jři
16:30 Vyhlašovací ceremoniál: 4x400 m Dky, 4x400 m Jky, 4x400 m Dci, 4x400 m Jři
16:40 Vyhlašovací ceremoniál: trojskok Dci, koule 4kg Jky
Mapa Stadionu