Mistrovství ČR mužů a žen na dráze

Pořadatel

Technicky zajišťuje AC Moravská Slavia Brno, spolek

Datum

26.07.2019 - 27.07.2019

Místo

Brno (stadion Pod Palackého vrchem, Technická 3013/14, 612 00 Brno - Královo Pole)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Mgr. Bor David
Delegát ČAS Ing. Janků Tomáš
Technický delegát RNDr. Kňákal Ladislav
Ředitel závodu Ing. Boček Valter
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec

Startují

ročníky 1959 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1959 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Muži a ženy, příp. junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově
a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické oddíly.

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

a)  Závodí se podle Pravidel atletiky.

b)  Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v databázi ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

c)   Postupové klíče v bězích, ve kterých se konají rozběhy, jakož i nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky
a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určí technický delegát s tím, že:

  • při losování drah a stanovení pořadí na startu v bězích postupuje podle ustanovení pravidla 166 odst. 4 a 5 Pravidel atletiky,
  • při stanovení základních výšek a zvyšování ve výšce a v tyči přihlédne
    k nominačním požadavkům a kritériím ČAS zaručujícím účast na mistrovství světa.

d)   V trojskoku je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště stanovena na 13 m pro soutěž mužů      a 11 m pro soutěž žen.

e) Soutěž ve výšce žen se uskuteční na náměstí Svobody v Brně.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Výdej startovních čísel

Bude probíhat v čtvrtek 25. 7. 2019 od 17.00 do 19.00 hodin, v pátek 26. a v sobotu 27. 7. 2019 od 09.00 hodin na stadionu pod Palackého vrchem.

 

Přihlášky

a) Přihlášky podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz),
a to od pondělí 8. do neděle 21. 7. 2019, uzávěrka přihlášek je v neděli 21. 7. 2019 ve 24.00 hodin.

b) Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované individuální soutěže a nejlepšího výkonu docíleného v přihlašované soutěži na otevřené dráze (u běhu na 5000 m lze uvést
i nejlepší výkon docílený v běhu na 3000 m) v období od 1. 4. 2019 do dne uzávěrky přihlášky, včetně data a místa jeho dosažení, nebo nejlepšího výkonu docíleného
v přihlašované soutěži na otevřené dráze i v hale (u běhu na 100 m lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 60 m, u běhu na 5000 m lze uvést i nejlepší výkon docílený
v běhu na 3000 m, u běhu na 110 m př. mužů lze uvést i nejlepší výkon docílený
v běhu na 60 m př. mužů a u běhu na 100 m př. žen lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 60 m př. žen) v období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019, pokud je tento výkon splněním účastnického limitu A stanoveného pro přihlašovanou soutěž, včetně data
a místa jeho dosažení.

c)  Závodníci, resp. závodnice, nar. 2000 a 2001, mohou být přihlášeni, resp. přihlášeny, pouze k jednomu závodu na tratích 1500 m a delších konaných v jeden den.

Závodníci, resp. závodnice, nar. 2002 a 2003, mohou být přihlášeni, resp. přihlášeny, pouze k jednomu závodu na tratích 800 m a delších konaných v jeden den.

Přihláška závodníka, resp. závodnice, podaná v rozporu s těmito ustanoveními, bude
v celém rozsahu odmítnuta.

d) Štafety se přihlašují až na místě podle pokynů technického delegáta.

e)  K účasti na mistrovství ČR budou technickým delegátem zařazeni, resp. zařazeny:

  • závodníci, resp. závodnice, obhajující v přihlašované soutěži titul „Mistr, resp. Mistryně, ČR z roku 2018,
  • závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, splnili, resp. splnily, alespoň jeden
    z účastnických limitů stanovených pro přihlašovanou soutěž.

Bude-li takto zařazených závodníků, resp. závodnic, méně, než je níže uvedený počet startujících, může technický delegát doplnit startovní listinu do tohoto počtu podle průběžných tabulek zveřejněných na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz)
o další závodníky, resp. závodnice.

 Soutěž

Počet

Muži

Ženy

startujících

A

B

A

B

 100 m

24

10.61

10.85

11.88

12.19

 60 m

 

6.86

-

7.60

-

 200 m

24

21.40

21.87

24.21

24.85

 400 m

24

47.46

48.70

55.00

56.95h

 800 m

24

1:50.30

1:53.38

2:08.46

2:13.24

 1500 m

16

3:48.48

3:54.52

4:26.68

4:36.14

 5000 m

16

14:23.34

14:42.34

16:43.85

17:25.89

 3000 m

 

8:15.74

8:26.56

9:31.10

9:51.61

 110/100 m př.

24

14.34

14.93

13.97

14.67

 60 m př.

 

8.07

-

8.65

-

 400 m př.

24

52.19

54.52

1:00.27

1:03.46

 3000 m př.

16

9:05.81

9:25.92

10:44.55

11:22.59

 Výška

14

2.10

2.03

1.79

1.73

 Tyč

14

5.02

4.74

4.06

3.72

 Dálka

14

7.37

7.12

6.07

5.81

 Trojskok

14

15.27

14.71

12.63

12.17

 Koule

14

18.17

16.34

15.44

14.33

 Disk

14

56.50

51.45

51.26

47.50

 Kladivo

14

64.43

58.75

62.31

54.91

 Oštěp

14

72.23

66.93

54.07

48.34

A        Výkony docílené v období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 v soutěžích konaných na otevřené dráze i v hale.

B        Výkony docílené v období od 1. 4. 2019 do dne uzávěrky přihlášky v soutěžích konaných na otevřené dráze.

 

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 23.7.2019 do 24. 7. 2019 do 18hodin

Prezentace náhradníků do 25. 7. 2019 do 18:00

Výdej startovních čísel

Bude probíhat ve čtvrtek 25. 7. 2019 od 17.00 do 19.00 hodin, v pátek 26. a v sobotu
27. 7. 2019 od 09.00 hodin na stadionu Pod Palackého vrchem.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu na rozcvičovacím stadionu. Ve skoku vysokém žen ve školní tělocvičně viz. Další informace.

Časový pořad

pátek, 26.7.2019

Čas Disciplíny
11:30 800 m Ž Rozběh kladivo 7,26kg M Finále
11:50 800 m M Rozběh
12:00 koule 4kg Ž Finále
12:20 400 m př. Ž Rozběh
12:45 400 m př. M Rozběh
13:00 tyč M Finále
13:10 400 m Ž Rozběh
13:25 trojskok M Finále
13:30 400 m M Rozběh
13:35 disk 1kg Ž Finále
13:50 100 m Ž Rozběh
14:10 100 m M Rozběh
14:30 výška M Finále
14:35 100 m př. Ž Rozběh
15:05 110 m př. M Rozběh
15:25 5000 m Ž Finále
15:30 dálka Ž Finále
15:35 disk 2kg M Finále
15:50 100 m Ž Finále
15:57 100 m M Finále
16:10 100 m př. Ž Finále
16:23 110 m př. M Finále
16:35 3000 m př. M Finále
16:55 4x100 m Ž Finále
17:05 4x100 m M Finále
19:00 výška Ž Finále

sobota, 27.7.2019

Čas Disciplíny
13:30 kladivo 4kg Ž Finále
15:15 200 m Ž Rozběh
15:25 trojskok Ž Finále
15:30 oštěp 600g Ž Finále
15:35 200 m M Rozběh
16:00 400 m př. Ž Finále
16:05 tyč Ž Finále
16:10 400 m př. M Finále
16:25 400 m Ž Finále
16:30 koule 7,26kg M Finále
16:35 400 m M Finále
16:45 800 m Ž Finále
16:55 800 m M Finále
17:15 200 m Ž Finále
17:25 200 m M Finále
17:30 oštěp 800g M Finále
17:35 5000 m M Finále dálka M Finále
17:55 3000 m př. Ž Finále
18:15 1500 m Ž Finále
18:25 1500 m M Finále
18:40 4x400 m Ž Finále
18:50 4x400 m M Finále

Možnosti ubytování


Hotel Panská lícha, s.r.o

Adresa Hotel Panská lícha, s.r.o
Web www.hotel@panskalicha.cz
Telefon 545 228 220 / 733 644 651
Email hotel@panskalicha.cz
Poznámka GPS: N 49° 14' 47” E 16° 38' 7” Cena: jednolůžkový: 850,- Kč dvoulůžkový: 1100,- Kč přistýlka: 400,- Kč Snídaně v ceně Kapacita: 25 pokojů (z toho možnost přistýlky pro jednu osobu: 3


Hotel Palacký

Adresa Hotel Palacký
Web www.hotel-palacky.cz
Telefon 739329899 / 541 142 966
Email recepce@hotel-palacky.cz
Poznámka 49.2313153N, 16.5704253E Snídaně v ceně


Koleje Palacký

Adresa Koleje Palacký
Web www.hotel-palacky.cz
Telefon 739329899 / 541 142 966
Email recepce@hotel-palacky.cz
Poznámka 49.2313153N, 16.5704253E V případě zájmu o snídani - uveďte tuto skutečnost do objednávky

Další informace

Informace pro skok vysoký žen (Náměstí Svobody):

Závod proběhne v pátek 26. července 2019 na náměstí Svobody v Brně, s novým začátkem v 19:00 hodin (původně 18:45 hodin).

V budově ZŠ a MŠ Rašínova (cca 150 m od náměstí Svobody) budou pro závodnice k dispozici šatny s uzamykatelnými skříňkami, sprchy, toalety a možnost rozcvičení na dvorku či v tělocvičně. Dále se zde bude nacházet místnost dopingové kontroly.

V budově ZŠ a MŠ Rašínova bude rovněž probíhat od 17:00 hodin výdej startovních čísel a od 17:30 do 18:00 hodin prezentace závodnic ve svolavatelně. Po ukončení prezentace budou závodnice společně odvedeny na soutěžní sektor na náměstí Svobody.

Závodnice, které mají zájem o pouštění své oblíbené hudby při svém pokusu, mohou tuto hudbu ve formátu mp3 zasílat e-mailem na adresu: info@hanzlstudio.cz, a to do středy 24. července 2019.

Slavnostní vyhlášení proběhne bezprostředně po skončení závodu přímo na náměstí Svobody.

limity2