Baráž o postup do extraligy mužů a žen

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl A. C. Sparta Praha

Datum

8.9.2019

Místo

Praha - Eden (Stadion ASK Slavia Praha - Praha 10)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Josef Nepomucký, Jan Konop
Hlavní rozhodčí RNDr. Ladislav Kňákal
Technický ředitel Filip Myška
Řídící soutěže družstev Jaroslav Kubica - družstva mužů, Milan Urban - družstva žen
Lékař MUDr. Jana Matyášková
Časomíru zajišťuje MIchal Šmahel
Výsledky zpracoval Martin Smetana, Alena Nepomucká

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 5000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 5000m

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky a ustanovení soutěžního řádu družstev obsaženého v  publikaci ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2019, II. dil.

Atletický stadion má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, polyuretanové sektory pro výšku, tyč, dálku trojskok i oštěp.

Soutěž v hodu kladivem proběhne na vrhačské louce nad atletickým stadionem.

Presentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startéři, a u soutěži v poli příslušni vrchníci. Prezentace bude ukončena u běžeckých disciplín 10 minut, před zahájením soutěže a u soutěží v poli pak 15 minut před zahájením soutěže.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 08:30 hodin v horní části tribuny atletického stadionu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 2. září 2019  do pátku 6. září 2019 do 20:00 hodin.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla přidělí družstvům řídící pracovníci soutěže a toto oznámí družstvům ve svém zpravodaji.

Rozcvičování

Rozcvičování je povoleno:

-  do 14:00 hodin na protilehlé rovice stadionu, s tím, že závodníci a zavodnice své rozcvičení přizpůsobí probíhajícím běžeckým disciplínám.(800 m a 400 m);

-  od 14:00 hodin pak pouze na vrhačské louce nad atletickým stadionem.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí v níže uvedeném čase předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v horní části tribuny atelického stadionu.

Kontrola náčiní : 

10:15 hod - 10:45 hod.  Oštěp, ženy, Kladivo muži;          11:45 hod - 12:15 hod. Oštěp muži, Kladivo ženy

 13:15 hod - 13:45 hod.  Disk ženy, Koule muži;                14:45 hod - 15:15 hod  Disk muži, Koule ženy

 

                         

 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně atletického stadionu budou označeny a slouží pouze jako převlékárny. Pořadatel neručí za věci odložené v těchto šatnách.

Startovní listiny

Startovní listiny jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického stadionu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určují řídící pracovníci soutěže.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže v horní části tribuny atletického stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka podává písemně vedoucí družstva do rukou hlavního rozhodčího, doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Lékařka závodu sídlí v horní části tribuny atletického stadionu.

Časový pořad

neděle, 8.9.2019

Čas Disciplíny
10:30 chůze 5000m Ž Finále chůze 5000m M Finále
11:15 100 m Ž Rozběh tyč Ž Finále dálka M Finále kladivo 7,26kg M Finále oštěp 600g Ž Finále
11:30 100 m M Rozběh
11:45 800 m Ž Běh
12:00 800 m M Běh
12:15 100 m př. Ž Běh výška M Finále
12:30 110 m př. M Běh
12:45 100 m Ž Finále dálka Ž Finále kladivo 4kg Ž Finále oštěp 800g M Finále
13:00 100 m M Finále
13:15 400 m Ž Běh
13:30 400 m M Běh
13:45 3000 m př. Ž Finále
14:00 5000 m Ž Finále výška Ž Finále tyč M Finále
14:15 trojskok M Finále koule 7,26kg M Finále disk 1kg Ž Finále
14:30 3000 m př. M Finále
14:45 5000 m M Finále
15:15 400 m př. Ž Běh
15:30 400 m př. M Běh
15:45 200 m Ž Běh trojskok Ž Finále koule 4kg Ž Finále disk 2kg M Finále
16:00 200 m M Běh
16:15 1500 m Ž Finále
16:30 1500 m M Finále
16:45 4x100 m Ž Běh
17:00 4x100 m M Běh
17:15 4x400 m Ž Běh
17:30 4x400 m M Běh

Stravování

V průběhu závodů je možno ke stravování využít  RESTAURACI NA POZEMNÍM HOKEJI.

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha v Edenu zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu. Autobusy mohou parkovat pouze mimo areál, bezplatně v ulici Pod Altánem (mezi atletickým stadionem a železniční tratí.

Další informace

Technická porada se uskuteční v salonku RESTAURACE NA POZEMN9M HOKEJI v neděli 8. 9. 2019 od 09:30 hodin. Porady se účastní maximálně dvě osoby za každé družstvo.