Baráž o postup do I. ligy mužů a žen v Čechách

logo LIAZ

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

7.9.2019

Místo

Jablonec nad Nisou (Atletický stadion Střelnice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Pavel Procházka 776 317 378
Hlavní rozhodčí Božena Šulcová
Technický ředitel Martin Michalský
Řídící soutěže družstev Muži - Adam Ovčarik, Ženy - Ing. Ondřej Veverka
Lékař Marcela Janoušková
Časomíru zajišťuje Tomáš Hercík
Výsledky zpracoval Petra Šafaříková

Startují

ročníky 1929 - 2005
ročníky 1929 - 2005

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 5000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 5000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve skocích do výšky a o tyči určí řídící soutěží podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodů.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě atletické haly nad cílovou rovinkou od 9:00 hodin do skončení závodů.

Technická porada bude zahájena v 9.30 hod. v 1. poschodí přístavby atletické haly nad závodní kanceláří (vchod ze stadionu přes závodní kancelář) za účasti jednoho vedoucího z každého družstva. Vedoucí družstev zde do 9:15 hod. obdrží dvakrát výpis své přihlášky, kde provedou opravy - lze jen škrtat. Jeden výtisk po provedení škrtů odevzdají řídícímu pracovníkovi s kartičkami štafet. Starty mimo bodování nejsou povoleny.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 30. srpna do čtvrtka 5. září 2019 do 24:00 hodin.

Výdej startovních čísel

Podle nové informace ČAS nebudou družstvům přidělena startovní čísla. Pouze v bězích na 800 m, 1 500 m a 5 000 m a v chůzi na 5 000 m dostanou startovní čísla závodníci od pořadatelů až před startem své disciplíny.

Rozcvičování

Je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze také v Srnčím dole a v atletické hale.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v označeném prostoru v zadní části atletické haly od 9:00 do 13:00 hodin.

Šatny

Jsou k dispozici v atletické hale a to pro závodnice v 1. poschodí a pro závodníky ve 2. poschodí. Je možné si v recepci (přízemí haly) proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Startovní listiny

Budou vyvěšovány na tabulích na začátku cílové rovinky.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na tabulích na začátku cílové rovinky. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli u vchodu na stadion, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené místnosti přístavby atletické haly nad cílovou rovinkou.

Časový pořad

sobota, 7.9.2019

Čas Disciplíny
10:30 tyč Ž dálka M koule 7,26kg M disk 1kg Ž chůze 5000m Ž chůze 5000m M
11:15 100 m Ž Rozběh
11:30 100 m M Rozběh výška M
11:45 800 m Ž
12:00 800 m M dálka Ž koule 4kg Ž disk 2kg M
12:15 100 m př. Ž
12:30 110 m př. M
12:45 100 m Ž Finále
13:00 100 m M Finále
13:15 400 m Ž výška Ž tyč M
13:30 400 m M trojskok M oštěp 600g Ž
13:45 5000 m Ž
14:15 5000 m M
14:30 400 m př. Ž
14:45 400 m př. M kladivo 7,26kg M
15:00 200 m Ž trojskok Ž
15:15 200 m M
15:30 1500 m Ž
15:45 1500 m M
16:00 4x100 m Ž
16:15 4x100 m M kladivo 4kg Ž oštěp 800g M
16:30 4x400 m Ž
16:45 4x400 m M

Stravování

Je možné ve stáncích, které budou otevřeny v prostoru sportovního areálu.

Další informace

Hod kladivem se uskuteční ve vrhačském sektoru AC Slovan Liberec, kam budou odvezeni autobusem muži ve 13:45 a ženy v 15:15 hodin.