Mistrovství Čech družstev juniorů a juniorek

ska_ws-oříznuté

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

15.9.2019

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Technický delegát Petr Šindelář - junioři 775956875 sindelarp@seznam.cz
Technický delegát Josef Marek - juniorky 602946655 marek.josef@email.cz
Ředitel závodu Antonín Morávek
Hlavní rozhodčí Josef Holub
Technický ředitel Martin Radikovský
Hlasatel Jiří Tuček
Lékař ČČK

Startují

ročníky 2000 - 2001
ročníky 2000 - 2001

Právo účasti mají v Mistrovství Čech:

po 2 družstvech juniorů kraje - Praha, Středočeský, Plzeňský, Královehradecký ; po 1 družsvu juniorů kraje - Jihočeský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Pardubický, Vysočina.

po 2 družstvech juniorek kraje - Praha, Středočeský, Plzeňský, Pardubický; po 1 družstvu juniorek kraje - Jihočeský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Vysočina

Soutěže

Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti. Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v modrém domku v cílovém prostoru od 8:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 9. 9. 2019  do pátku 13. 9. 2019 do 20:00 hod.

Technická porada - v hlavní budově pořadatele v 9:30, odděleně junioři a juniorky. Vedoucí družstev upraví přihlášku, umožněny jsou pouze škrty, dodatečně do disciplín přihlásit nelze. Štafety se přihlašuj pokmocí kartiček. Nasazení závodníků do běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Upozornění: V bězích mohou startovat nejvýše 24 závodníci a v soutěžích v poli nejvýše 20 závodníků (čl. 16, písmeno g Soutěžního řádu družstev).

Výdej startovních čísel

Budou vydána u běhů delších než 400 m vždy 15 minut před startem uvedených disciplín. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Rozcvičování

Povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, v omezené míře lze použít 300 rozcvičovací stadion (pozor: zde se uskteční soutěže v hodu kladivem a diskem, nutno dbát bezpečnosti!), protilehlou rovinku (v době, kdy neprobíhají závody na ovále) a přilehlý lesopark Borky.

Kontrola náčiní

Závodníci mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které předložili včas ke kontrole. Kontrola náčiní v den soutěže bude v době od 9:30 do 11:30 hodin v prostoru skladu u hlavní budovy. Závodníci své náčiní odevzdají kontrolujícímu rozhodčímu a pouze schválené k soutěži bude pak na závodní sektor pořadatelem dodáno.

Svolavatelna

Závodníci se prezentují pro technické disicplíny 15 minut před začátkem disciplíny u vrchníka, pro běhy u startéra. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v obou sociálních budovách. Za odložené věci pořadatel neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru hlasatelny. Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u hlasatelny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků soutěže na informační tabuli u hlasatelny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude po celou dobu závodů přítomna v označeném bílém stanu v prostoru za cílem.

Časový pořad

neděle, 15.9.2019

Čas Disciplíny
10:30 3000 m př. Jky Finále tyč Jky Finále dálka Jři Finále kladivo 6kg Jři Finále oštěp 600g Jky Finále
10:50 3000 m př. Jři Finále
11:10 100 m Jky Rozběh
11:25 100 m Jři Rozběh
11:30 výška Jři Finále
11:40 800 m Jky Finále
11:50 800 m Jři Finále
12:00 100 m př. Jky Finále dálka Jky Finále kladivo 4kg Jky Finále oštěp 800g Jři Finále
12:15 110 m př. Jři Finále
12:30 100 m Jky Finále
12:45 100 m Jři Finále
13:00 400 m Jky Finále
13:15 400 m Jři Finále výška Jky Finále tyč Jři Finále
13:30 3000 m Jky Finále trojskok Jři Finále koule 6kg Jři Finále disk 1kg Jky Finále
13:50 3000 m Jři Finále
14:10 400 m př. Jky Finále
14:25 400 m př. Jři Finále
14:45 200 m Jky Finále
15:00 200 m Jři Finále trojskok Jky koule 4kg Jky disk 1,75kg Jři
15:15 1500 m Jky
15:25 1500 m Jři
15:35 4x100 m Jky
15:50 4x100 m Jři
16:05 4x400 m Jky
16:20 4x400 m Jři
16:45 Slavnostní vyhlášení

Stravování

K dispozici bude otevřen bufet.