Mistrovství Čech družstev dorostenců a dorostenek

Znak

Pořadatel

Technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

14.09.2019

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Petr Novotný 604 966 898 petrnslavia@seznam.cz
Hlavní rozhodčí RNDr. Ladislav Kňákal
Technický ředitel Jaromír Odvárka
Řídící soutěže družstev Jaroslav Kubica - dorostenci, a Milan Urban - dorostenky
Hlasatel Ing. Vladimír Kučera, CSc., a Mgr. Petr Novotný
Lékař Jiří Novotný
Časomíru zajišťuje Tomáš Pelc
Výsledky zpracoval Mgr. Kristina Brázdová, MSc., a Bc. Monika Hrachovcová

Startují

ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Přehled zúčastněných družstev, včetně přidělených startovních čísel, bude v těchto propozicích zveřejněn ve čtvrtek 5. 9. 2019.

Právo účasti mají:

- v kategorii dorostenců první 2 družstva z krajských soutěží Prahy, Středočeského kraje, Libereckého kraje a Pardubického kraje a vítězové krajských soutěží Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Královéhradeckého kraje a Kraje Vysočina,

- v kategorii dorostenek první 2 družstva z krajských soutěží Prahy, Středočeského kraje, Libereckého kraje a Pardubického kraje a vítězové krajských soutěží Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Královéhradeckého kraje a Kraje Vysočina.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 3000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Závodí se podle Soutěžního řádu družstev (Příloha ke směrnici ČAS č. 2/2019) obsaženého v brožuře Atletické soutěže 2019, II. díl, a Pravidel atletiky.

Atletický stadion má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, polyuretanové sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok i oštěp.

Disk a kladivo proběhnou na vrhačské louce nad atletickým stadionem.

Na závodní ploše atletického stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci a závodnice, rozhodčí a funkcionáři závodů.

Pro sledování tyče, koule, disku a kladiva bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území.

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 08.30 hodin v horní části tribuny atletického stadionu.

Přihlášky

Přihlášky obsahující seznam závodníků, resp. závodnic, s uvedením příjmení, jména, startovního čísla, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář akcí“, a to do čtvrtka 12. 9. 2019 do 20.00 hodin!

Přihlášky štafet se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (tzv. kartičky).

Starty závodníků, resp. závodnic, v soutěži tzv. „mimo bodování“ nejsou povoleny!

Technická porada

Technická porada se uskuteční v hotelu SLAVIA, a to od 09.30 hodin, porady se zúčastní ředitel závodů, hlavní rozhodčí, řídící pracovníci a 1 vedoucí z každého družstva.

Výdej startovních čísel

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží 1 startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy:

- na prsou (všechny soutěže s výjimkou výšky a tyče),

- na prsou nebo na zádech (výška, tyč).

Startovní čísla budou vydána vedoucím družstev v závodní kanceláři v horní části tribuny atletického stadionu.

Rozcvičování

Rozcvičování je povoleno:

- do 13.30 hodin na protilehlé rovince atletického stadionu, s výjimkou doby, kdy zde probíhají běhy na 800 m a chůze na 3000 m,

- mimo atletický stadion.

Rozcvičovat se nelze na rovince v horní části tribuny atletického stadionu a na vrhačské louce nad atletickým stadionem v době, kdy zde probíhají disk a kladivo!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně atletického stadionu, a to pro dorostence šatny č. 33, 34 a 35 a pro dorostenky šatny č. 5, 6 a 7. Pořadatel neručí za věci odložené v šatnách.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže v horní části tribuny atletického stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka podává písemně vedoucí družstva do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).

Odvolání řeší jury ve složení:

Řídící pracovník Jaroslav Kubica/Milan Urban

Ředitel závodů Mgr. Petr Novotný

Hlavní rozhodčí RNDr. Ladislav Kňákal

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci, resp. všechny závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni, resp. vyzvány. Dopingová kontrola probíhá v tribuně atletického stadionu, a to v prostoru sauny.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna v horní části tribuny atletického stadionu.

Časový pořad

sobota, 14.9.2019

Čas Disciplíny
10:30 tyč Dky kladivo 5kg Dci oštěp 500g Dky chůze 3000m Dky Finále
11:00 dálka Dci chůze 3000m Dci Finále
11:30 100 m Dky Rozběh výška Dci
11:45 100 m Dci Rozběh
12:00 800 m Dky Finále kladivo 3kg Dky oštěp 700g Dci
12:15 800 m Dci Finále
12:30 100 m př. Dky Finále dálka Dky
12:45 110 m př. Dci Finále
13:00 100 m Dky Finále
13:15 100 m Dci Finále výška Dky tyč Dci
13:30 400 m Dky Finále koule 5kg Dci disk 1kg Dky
13:45 400 m Dci Finále
14:00 2000 m př. Dky Finále trojskok Dci
14:15 3000 m Dky Finále
14:30 2000 m př. Dci Finále
14:45 3000 m Dci Finále
15:00 300 m př. Dky Finále koule 3kg Dky disk 1,5kg Dci
15:15 300 m př. Dci Finále
15:30 200 m Dky Finále trojskok Dky
15:45 200 m Dci Finále
16:00 1500 m Dky Finále
16:15 1500 m Dci Finále
16:30 4x100 m Dky Finále
16:45 4x100 m Dci Finále
17:00 4x400 m Dky Finále
17:15 4x400 m Dci Finále
18:00 Vyhlášení vítězů

Stravování

V průběhu závodů je možno ke stravování využít restauraci Na Pozemním hokeji Slavia.

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu.

Bezplatně lze využít parkoviště pro autobusy v ulici Pod Altánem (mezi atletickým stadionem a železniční tratí).

Další informace

Jménem ASK Slavia Praha přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a příjemný pobyt v Praze.

Mgr. Petr Novotný

ředitel závodů