Mistrovství Čech družstev starších žáků a starších žákyň sk. A

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Karlovarský krajský atletický svaz

Datum

14.9.2019

Místo

Karlovy Vary (Západní ulice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Lucie Markusková 734321414 lucie.markuskova@gmail.com
Hlavní rozhodčí Jaroslav Vébr
Technický ředitel Vít Mašek
Řídící soutěže družstev Jacek Přibáň, Oldřich Dvořák
Hlasatel Josef Kožnar
Lékař MUDr. Petr Pavelka 731355010
Časomíru zajišťuje ŠAK Chodov - Triatlet Karlovy Vary
Výsledky zpracoval ŠAK Chodov

Startují

ročníky 2004 - 2007
ročníky 2004 - 2007

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Porada vedoucích: 

Porada vedoucích družstev proběhne v 9,15 hodin v prostorách kavárny Bonjour na stadionu. Porady se každé družstvo může zúčastnit pouze jeden vedoucí družstva. 

Omezení: 

Maximální počet v družstvu je 20 žákyň, 22 žáků, z toho mohou být maximálně 3 hostující. Závodník může startovat max. ve 3 disciplínách a může být přihlášen max. na 1 indiviuální start na 300 m a delší. 

V bězích mohou startovat nejvýše 24 závodníci a v soutěžích v poli nejvýše 20 závodníků.

Vzhledem k tomu, že hod kladivem proběhne na hlavní ploše, je z bezpečnostních důvodů upraven časový pořad. Úprava je schválena řídícími pracovníky.

Soutěží se podle Pravidel atletiky a Soutěžního řádu družstev – příloha ke směrnici ČAS č.2/2019

Vedoucí soutěže družstev: 

Jacek Přibáň - žákyně 777 740 235

Oldřich Dvořák - žáci - 736 650 327

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hlavní oranžové budově na stadionu od 8,30 hodin. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 12.9.2019 do 20,00 hodin

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 9,00 hodin v závodní kanceláři - vyzvedne vedoucí družstva za celé družstvo najednou. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

V 9,15 hodin pak dále proběhne porada vedoucích družstev.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v oranžové budově. 

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné na stadionu. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.

Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy a  Chůze 10 min, Technické disciplíny 30 min, Tyč 60 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově  blízkosti stadionu, bude označeno. Za věci odložené v šatně, pořadatel neručí.

Startovní listiny

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři řídící soutěže družstev ve spolupráci s hlavním rozhodčím.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli . Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zajišťuje MUDr. Petr Pavelka, bude se pohybovat na závodní ploše a zdravotní místnost bude umístěna v oranžové budově na stadionu.

Časový pořad

sobota, 14.9.2019

Čas Disciplíny
10:00 kladivo 4kg Žci
11:00 tyč Žky kladivo 3kg Žky
12:00 chůze 3000m Žky chůze 3000m Žci
12:30 výška Žci oštěp 500g Žky
12:45 60 m Žky Rozběh
13:00 60 m Žci Rozběh
13:15 800 m Žky dálka Žky
13:30 800 m Žci
13:45 100 m př. Žci
14:00 100 m př. Žky tyč Žci oštěp 600g Žci
14:15 60 m Žky Finále
14:30 60 m Žci Finále
14:45 300 m Žky výška Žky
15:00 300 m Žci dálka Žci
15:15 1500 m př. Žky koule 4kg Žci disk 0,75kg Žky
15:30 1500 m př. Žci
15:45 3000 m Žci
16:00 200 m př. Žky
16:15 200 m př. Žci
16:30 150 m Žky
16:45 150 m Žci koule 3kg Žky disk 1kg Žci
17:00 1500 m Žky
17:15 1500 m Žci
17:30 4x60 m Žky
17:45 4x60 m Žci
18:00 4x300 m Žky
18:15 4x300 m Žci

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na parkovišti před stadionem.