Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze

banner_MCR_19_02
ska_ws-oříznuté

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

20.09.2019 - 22.09.2019

Místo

Kolín (Brankovická 979, Kolín 5)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Miroslav Mařádek
Technický delegát Adam Ovčarik 739840916
Vedoucí projektu Ing. Oldřiška Marešová
Ředitel závodu Mgr. Antonín Morávek
Hlavní rozhodčí Josef Holub
Technický ředitel Martin Radikovský
Hlasatel Jacek Přibáň , Josef Kožnar , Petr Mikula
Lékař ČČK
Režie Tomáš Beran
Hospodář Mgr. Klára Tučková
Časomíru zajišťuje Online System s.r.o.
Výsledky zpracoval Online System s.r.o.

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005

Starší žáci a starší žákyně, příp. mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu,
v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické oddíly.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100m p 76,2-8,2, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Atletický stadion má 400 m dlouhou dráhu (polytan), 8 drah na rovince, 6 drah na obvodu. Polytanový povrch mají také sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok a oštěp. Doporučená délka hřebů podle platného certifikátu Polytan je 6 mm. 
Měření časů a zpracování výsledků provádí On line System s.r.o.
Soutěž v hodu kladivem a hodu diskem se uskuteční na ploše rozcvičovacího 300 m stadionu (vrhačské louce) vedle hlavního stadionu.
Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena ve staré sociální budově v prostorách tzv. "malé tělocvičny" (místnost za doběhem na hlavní rovince).

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 2.9.2019 do neděle 15.9.2019 do 23:59 hodin.

 

U mistrovství na dráze mohou být:závodníci, resp. závodnice, nar. 2004 - 2007 přihlášeni pouze ke dvěma individuálním soutěžím a pouze k jednomu závodu na tratích 300 m a delších.

Přihláška závodníka, resp. závodnice, podaná v rozporu s těmito ustanoveními, bude v celém rozsahu odmítnuta.

Štafety se u mistrovství na dráze přihlašují až v místě konání závodů.

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

 • u zařazených závodníků, resp. závodnic, od úterý 17. do středy 18. září 2019, ukončení prezentace je ve středu 18. září 2019 v 18.00 hodin,
 • u případných náhradníků, resp. náhradnic, ve čtvrtek 19. září 2019 do 18.00 hodin.

Výdej startovních čísel

Budou vydávána v pátek 20. září 2019 od 11.00 do 16.00 hodin u vchodu do staré sociální budovy (prostor automatu na kávu), v sobotu 21. a v neděli 22. září 2019 od 08.00 hodin na stejném místě. Startovní čísla se  budou  vydávat hromadně vedoucím oddílů.

Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skokanských soutěžích (výška, tyč) jedno startovní číslo na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Oficiální trénink na hlavní ploše závodního stadionu bude probíhat ve čtvrtek 19.9.2019 od 17:00 do 19:00 hodin. 

 

Pro rozcvičování během závodů je možno využít tyto prostory:

1) vymezenou plochu starého 300 m oválu za přísného dodržování omezení pohybu kvůli probíhajícím kladivářským a diskařským soutěžím (plocha bude vymezena zábranami)

2) multifunkční fotbalové hřiště s umělou trávoiu (umístěné za startem 200 m) za přísného zákazu vstupu v tretrách mimo plochu s rozvinutými gumovými pásy (regupol), na kterých se lze rozcvičovat v tretrách

3) cyklostezka podél řeky Labe (naproti vchodu do areálu)

4) lesopark Borky

Kontrola náčiní

Nejpozději 60 minut před začátkem disciplíny. Vážení náčiní bude probíhat v označeném skladu hlavní sociální budovy (v prostoru pergoly). Zvážené náčiní bude označeno, bezpečně uskladněno a rozhodčími dopraveno do sektoru na rozcvičování dané kategorie. Takto označené náčiní bude k dispozici všem závodníkům v průběhu celé soutěže. Po skončení soutěže bude náčiní vráceno do místnosti určené pro vážení.
Ve všech vrhačský soutěžích (kromě hodu kladivem) bude vážení probíhat zvlášť pro kvalifikační kola a zvlášť pro finále.
Vracení náčiní bude probíhat po skončení dané discipliny v prostoru vážení oproti startovnímu číslu majitele, nejpozději však 30 minut po skončení poslední discipliny dne. 

Pořadatel dodá do soutěže 3 ks následujícího vybavení:

Oštěpy:

 1. Oštěp Polanik AIR FLYER 500 g, 55 m, certifikát IAAF (2 ks)
 2. Oštěp Polanik SKY CHALLENGER 500 g, 60 m, certifikát IAAF

 

 1. Oštěp Polanik AIR FLYER 600g, 60 m, certifikát IAAF (2 ks)
 2. Oštěp Polanik SKY CHALLENGER 600g, 70 m závodní certifikát IAAF

Kladiva:

 1. Kladivo Polanik 3 kg/85 mm, soutěžní, ocel, certifikát IAAF, Závodní ručka, 130mm, "trojúhelník", 90g.
 2. Kladivo Polanik 3 kg/85 mm, soutěžní, ocel, certifikát IAAF, Ručka kladiva oblá-soutěžní UW-110 (2 ks)

 

 1. Kladivo Polanik 4 kg/95 mm, soutěžní, ocel, certifikát IAAF, Ručka kladiva oblá-soutěžní UW-115 (2 ks)
 2. Kladivo 4kg/95mm, soutěžní, NEREZ, IAAF, Ručka kladiva oblá-soutěžní UW-110

Koule:

 1. Koule Polanik 3 kg/108 mm, závodní certifikát IAAF
 2. Koule Nelco TURNED IRON International 3 kg/93 mm, soutěžní (2 ks)

 

 1. ATE-koule Competition STEEL 4 kg/100 mm, soutěžní
 2. Koule Polanik 4 kg/100 mm, závodní certifikát IAAF (2 ks)

Disky:

 1. Nelco-disk S/R(70%) Popular Purple, plast, 750 g, certifikát IAAF (2 ks)
 2. Nelco-disk S/R(73%) CHALLENGER, plast, 750 g, soutěžní

 

 1. Nelco-disk S/R(70%) Popular Purple, plast, 1,00 kg, certifikát IAAF (2 ks)
 2. Nelco-disk S/R(73%) CHALLENGER, plast, 1,00 g, soutěžní

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné ve stanu v prostoru vedle startu 110 m překážek u hoavní rovinky. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže:
běhy, chůze 15 min., překážky 20 min., skoky, hody a vrhy  30 min a tyč 60 min. před zahájením disciplíny.

Podle pravidel atletiky je zakázáno během soutěže používat mobilní telefony a vlastní hudbu ve sluchátkách. V případě porušení tohoto pravidla nebude závodník ze svolavatelny připuštěn k disciplině. Svolavatelna nebude odpovídat za odložené věci, každý závodník si musí uschování nepovolených přístrojů zařídit sám. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v nové i staré sociální budově. Pořadatel neodpovídá za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli u hlavní tribuny.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u hlavní tribuny a online na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty, týkající se výsledků nebo průběhu soutěže, musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže. Případné odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 5 Pravidel atletiky). Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele. Protesty a odvolání řeší jury ve složení ředitel závodu, hlavní rozhodčí a technický delegát ČAS.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu a bude umístěmna v bílém stanu označeným červeným křížem.

Časový pořad

pátek, 20.9.2019

Čas Disciplíny
13:00 koule 4kg Žci Kvalifikace A disk 0,75kg Žky Kvalifikace A chůze 3000m Žky Finále
13:30 dálka Žky Kvalifikace A chůze 3000m Žci Finále
14:05 100m p 83,8 Žci Rozběh tyč Žky Finále
14:15 koule 4kg Žci Kvalifikace B disk 0,75kg Žky Kvalifikace B
14:35 100m p 76,2-8,2 Žky Rozběh
14:55 Slavnostní zahájení
15:10 800 m Žky Rozběh
15:15 dálka Žky Kvalifikace B
15:35 800 m Žci Rozběh oštěp 500g Žky Kvalifikace A
15:55 60 m Žci Rozběh
16:20 60 m Žky Rozběh
16:25 výška Žci Kvalifikace A výška Žci Kvalifikace B
16:50 300 m Žci Rozběh
17:00 kladivo 3kg Žky Finále oštěp 500g Žky Kvalifikace B
17:10 300 m Žky Rozběh
17:35 4x60 m Žci Finále
18:00 4x60 m Žky Finále

sobota, 21.9.2019

Čas Disciplíny
09:30 kladivo 4kg Žci Finále oštěp 600g Žci Kvalifikace A
10:00 1500m p 76,2 Žky Finále dálka Žky Finále
10:20 1500m p 76,2 Žci Finále
10:35 3000 m Žci Finále
10:50 oštěp 600g Žci Kvalifikace B
11:35 výška Žky Kvalifikace A výška Žky Kvalifikace B
11:45 60 m Žci Semifinále
11:55 60 m Žky Semifinále
12:10 800 m Žky Finále koule 3kg Žky Kvalifikace A disk 1kg Žci Kvalifikace A
12:25 800 m Žci Finále
12:40 100m p 76,2-8,2 Žky Semifinále
13:00 100m p 83,8 Žci Semifinále dálka Žci Kvalifikace A
13:25 koule 3kg Žky Kvalifikace B disk 1kg Žci Kvalifikace B
13:30 60 m Žci Finále
13:40 60 m Žky Finále
14:05 300 m Žky Finále
14:20 300 m Žci Finále dálka Žci Kvalifikace B
14:40 oštěp 500g Žky Finále
14:45 100m p 76,2-8,2 Žky Finále
15:00 100m p 83,8 Žci Finále
15:35 150 m Žky Rozběh výška Žci Finále
15:55 koule 4kg Žci Finále disk 0,75kg Žky Finále
16:10 150 m Žci Rozběh

neděle, 22.9.2019

Čas Disciplíny
09:45 tyč Žci Finále oštěp 600g Žci Finále
10:00 200m p 76,2 Žky Rozběh dálka Žci Finále
10:30 200m p 76,2 Žci Rozběh
11:00 150 m Žky Semifinále
11:20 150 m Žci Semifinále disk 1kg Žci Finále
11:45 1500 m Žky Finále
12:00 1500 m Žci Finále
12:10 výška Žky Finále
12:20 200m p 76,2 Žky Finále
12:30 200m p 76,2 Žci Finále
12:45 koule 3kg Žky Finále
12:50 150 m Žky Finále
13:00 150 m Žci Finále
13:15 4x300 m Žky Finále
13:35 4x300 m Žci Finále

Stravování

Na akci bude zajištěn pitný režim pro závodníky formou čepované limonády od partnera Mistrovství ČR.  Čepovat se bude do vlastních lahví. Každý závodník si musí přivézt vlastní!

 

Stánky s občerstvením budou přímo v areálu stadionu a v bufetu v nové sociální budově.

Možnosti ubytování


Domov mládeže SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín

Adresa Jaselská 826 280 90 Kolín
Web
Telefon
Email hana.vojtechova@soskolin.cz
Poznámka cena 260,- Kč/noc


Ubytování v penzionu Na 15 kopách

Adresa
Web http://www.bsm2.cz/ubytovaci-sluzby-pro-firmy.php
Telefon Jakub Husa: 728159622
Email jakub.husa@bsm2.cz
Poznámka Cena 300Kč s DPH na osobu


Hotel Theresia

Adresa Na Petříně 991, 280 02 Kolín II, GPS: 50°1'49.113"N, 15°11'25.901"E
Web http://www.hoteltheresia.cz
Telefon Tel. +420 321 711 117
Email recepce@hoteltheresia.cz
Poznámka


Penzion V Břízkách

Adresa
Web
Telefon 603745993 pí. Špecingerová
Email
Poznámka 18 míst; cena cca 300,-Kč/os


Motel U Jezera

Adresa Motel U Jezera, U Jezera 767 281 51 Velký Osek
Web http://www.hotel-osek.cz
Telefon Tel: 321 795 313
Email E-mail kancelář: info@hotel-osek.cz; E-mail recepce: rezervace@hotel-osek.cz
Poznámka

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno na označeném parkovišti. Pro závodníky a pro veřejnost je možno využít přilehlé prostory a parkoviště u fotblového či zimního stadionu.

Akreditace, vstupenky

Výdej VIP karet a akreditace novinářů bude probíhat u vchodu do VIP zóny v nové sociální budově.

Minutový časový pořad

pátek, 20.9.2019
Start Disciplína M/Ž Fáze Začátek prezentace Konec prezentace Odchod na plochu
13:00 chůze 3000m Žky Finále 12:20 12:40 12:45
13:00 koule 4kg Žci Kvalifikace 12:05 12:25 12:30
13:00 disk 0,75kg Žky Kvalifikace 12:05 12:25 12:30
13:30 chůze 3000m Žci Finále 12:50 13:10 13:15
13:30 dálka Žky Kvalifikace 12:35 12:55 13:00
14:05 100m p 83,8 Žci Rozběh 13:20 13:40 13:45
14:05 tyč Žky Finále 12:40 13:00 13:05
14:15 koule 4kg Žci Kvalifikace 13:20 13:40 13:45
14:15 disk 0,75kg Žky Kvalifikace 13:20 13:40 13:45
14:35 100m p 76,2-8,2 Žky Rozběh 13:50 14:10 14:15
14:55 Slavnostní zahájení
14:55 Vyhlašovací ceremoniál: chůze 3000m Žky, chůze 3000m Žci
15:10 800 m Žky Rozběh 14:30 14:50 14:55
15:15 dálka Žky Kvalifikace 14:20 14:40 14:45
15:35 800 m Žci Rozběh 14:55 15:15 15:20
15:35 oštěp 500g Žky Kvalifikace 14:40 15:00 15:05
15:55 60 m Žci Rozběh 15:15 15:35 15:40
16:20 60 m Žky Rozběh 15:40 16:00 16:05
16:25 výška Žci Kvalifikace 15:30 15:50 15:55
16:25 výška Žci Kvalifikace 15:30 15:50 15:55
16:50 300 m Žci Rozběh 16:10 16:30 16:35
17:00 oštěp 500g Žky Kvalifikace 16:05 16:25 16:30
17:00 kladivo 3kg Žky Finále 16:05 16:25 16:30
17:10 300 m Žky Rozběh 16:30 16:50 16:55
17:35 4x60 m Žci Finále 16:55 17:15 17:20
18:00 4x60 m Žky Finále 17:20 17:40 17:45
18:30 Vyhlašovací ceremoniál: tyč Žky, kladivo 3kg Žky, 4x60 m Žci, 4x60 m Žky
sobota, 21.9.2019
Start Disciplína M/Ž Fáze Začátek prezentace Konec prezentace Odchod na plochu
09:30 oštěp 600g Žci Kvalifikace 08:35 08:55 09:00
09:30 kladivo 4kg Žci Finále 08:35 08:55 09:00
10:00 1500m p 76,2 Žky Finále 09:20 09:40 09:45
10:00 dálka Žky Finále 09:05 09:25 09:30
10:20 1500m p 76,2 Žci Finále 09:40 10:00 10:05
10:35 3000 m Žci Finále 09:55 10:15 10:20
10:50 oštěp 600g Žci Kvalifikace 09:55 10:15 10:20
11:10 Vyhlašovací ceremoniál: kladivo 4kg Žci, 1500m p 76,2 Žky, dálka Žky, 1500m p 76,2 Žci, 3000 m Žci
11:35 výška Žky Kvalifikace 10:40 11:00 11:05
11:35 výška Žky Kvalifikace 10:40 11:00 11:05
11:45 60 m Žci Semifinále 11:05 11:25 11:30
11:55 60 m Žky Semifinále 11:15 11:35 11:40
12:10 800 m Žky Finále 11:30 11:50 11:55
12:10 disk 1kg Žci Kvalifikace 11:15 11:35 11:40
12:10 koule 3kg Žky Kvalifikace 11:15 11:35 11:40
12:25 800 m Žci Finále 11:45 12:05 12:10
12:40 100m p 76,2-8,2 Žky Semifinále 11:55 12:15 12:20
13:00 100m p 83,8 Žci Semifinále 12:15 12:35 12:40
13:00 dálka Žci Kvalifikace 12:05 12:25 12:30
13:25 disk 1kg Žci Kvalifikace 12:30 12:50 12:55
13:25 koule 3kg Žky Kvalifikace 12:30 12:50 12:55
13:30 60 m Žci Finále 12:50 13:10 13:15
13:40 60 m Žky Finále 13:00 13:20 13:25
14:05 300 m Žky Finále 13:25 13:45 13:50
14:20 300 m Žci Finále 13:40 14:00 14:05
14:20 dálka Žci Kvalifikace 13:25 13:45 13:50
14:40 oštěp 500g Žky Finále 13:45 14:05 14:10
14:45 100m p 76,2-8,2 Žky Finále 14:00 14:20 14:25
15:00 100m p 83,8 Žci Finále 14:15 14:35 14:40
15:10 Vyhlašovací ceremoniál: 800 m Žky, 800 m Žci, 60 m Žci, 60 m Žky, 300 m Žky, 300 m Žci
15:35 150 m Žky Rozběh 14:55 15:15 15:20
15:35 výška Žci Finále 14:40 15:00 15:05
15:55 koule 4kg Žci Finále 15:00 15:20 15:25
15:55 disk 0,75kg Žky Finále 15:00 15:20 15:25
16:10 150 m Žci Rozběh 15:30 15:50 15:55
17:00 Vyhlašovací ceremoniál: oštěp 500g Žky, 100m p 76,2-8,2 Žky, 100m p 83,8 Žci, výška Žci, koule 4kg Žci, disk 0,75kg Žky
neděle, 22.9.2019
Start Disciplína M/Ž Fáze Začátek prezentace Konec prezentace Odchod na plochu
09:45 tyč Žci Finále 08:20 08:40 08:45
09:45 oštěp 600g Žci Finále 08:50 09:10 09:15
10:00 200m p 76,2 Žky Rozběh 09:15 09:35 09:40
10:00 dálka Žci Finále 09:05 09:25 09:30
10:30 200m p 76,2 Žci Rozběh 09:45 10:05 10:10
11:00 150 m Žky Semifinále 10:20 10:40 10:45
11:20 150 m Žci Semifinále 10:40 11:00 11:05
11:20 disk 1kg Žci Finále 10:25 10:45 10:50
11:45 1500 m Žky Finále 11:05 11:25 11:30
12:00 1500 m Žci Finále 11:20 11:40 11:45
12:05 Vyhlašovací ceremoniál: tyč Žci, oštěp 600g Žci, dálka Žci
12:10 výška Žky Finále 11:15 11:35 11:40
12:20 200m p 76,2 Žky Finále 11:35 11:55 12:00
12:30 200m p 76,2 Žci Finále 11:45 12:05 12:10
12:45 koule 3kg Žky Finále 11:50 12:10 12:15
12:50 150 m Žky Finále 12:10 12:30 12:35
13:00 150 m Žci Finále 12:20 12:40 12:45
13:05 Vyhlašovací ceremoniál: disk 1kg Žci, 1500 m Žky, 1500 m Žci
13:15 4x300 m Žky Finále 12:35 12:55 13:00
13:35 4x300 m Žci Finále 12:55 13:15 13:20
14:05 Vyhlašovací ceremoniál: výška Žky, 200m p 76,2 Žky, 200m p 76,2 Žci, koule 3kg Žky, 150 m Žky, 150 m Žci, 4x300 m Žky, 4x300 m Žci
plakát-menší plánek MČR2019-menší