Mistrovství ČR družstev juniorů a juniorek

hlavicka

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

28.9.2019

Místo

Plzeň (Stadion města Plzně, Vejprnická 1253/36, 318 00 Plzeň 3)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Miloslav Plašil skplz@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Ing. Pavel Kovalský skplz@seznam.cz
Řídící soutěže družstev Miroslav Vondra - junioři, Josef Pšajdl - juniorky vondra.atlet@seznam.cz, psajdj@gmail.com
Časomíru zajišťuje David Bohmann +420601328571 bohmannd@gmail.com
Výsledky zpracoval David Bohmann +420601328571 bohmannd@gmail.com

Startují

ročníky 2000 - 2001
ročníky 2000 - 2001

Družstva juniorů a juniorek postupující z Mistrovství Čech a Mistrovství Moravy a Slezska.
Seznam družstev s přidělenými startovními čísly bude upřesněn zde.

Soutěže

Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.

Soutěž v hodu kladivem juniorů proběhne na hlavní ploše.

Soutěž v hodu kladivem juniorek proběhne na rozcvičovací ploše.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Technická porada
Uskuteční se v sobotu 28.9.2019 od 9:30 hodin v tiskovém středisku v 1. patře tribuny.
Technické porady se zúčastní vždy jeden vedoucí každého zúčastněného družstva, ředitel závodu, technický ředitel, hlavní rozhodčí a řídící soutěže. 
Řídící soutěže oznámí počty startujících v jednotlivých disciplínách. 
Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky se považuje za uskutečněný start se všemi důsledky.
Na technické poradě budou stanoveny základní výšky a zvyšování.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu 28.9. od 9:30 hodin v 1. patře stadionu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.9.2019 do 26.9.2019 20:00.

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše, přilehlé rovince nebo v prostorách tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve spodní části tribuny.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v prostoru východu z tunelu. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v prostoru cíle a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy, Chůze 15 min, Technické disciplíny 30 min, Tyč 60 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2, a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Šatny budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v šatně č. 5 v přízemí tribuny.

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, přístup je z hlavní plochy i z tribuny stadionu, dveře budou viditelně označeny.

Časový pořad

sobota, 28.9.2019

Čas Disciplíny
09:30 kladivo 4kg Jky kladivo 6kg Jři
11:00 tyč Jky
11:15 100 m Jky Rozběh koule 6kg Jři disk 1kg Jky
11:30 100 m Jři Rozběh dálka Jři
11:45 800 m Jky Běh
12:00 800 m Jři Běh výška Jři
12:15 100 m př. Jky Běh
12:30 110 m př. Jři Běh
12:45 100 m Jky Finále koule 4kg Jky disk 1,75kg Jři
13:00 100 m Jři Finále dálka Jky
13:15 400 m Jky Běh
13:30 400 m Jři Běh
13:45 3000 m př. Jky Běh výška Jky tyč Jři
14:00 3000 m př. Jři Běh
14:15 3000 m Jky Běh
14:30 5000 m Jři Běh trojskok Jři oštěp 600g Jky
15:00 400 m př. Jky Běh
15:15 400 m př. Jři Běh
15:30 200 m Jky Běh
15:45 200 m Jři Běh
16:00 1500 m Jky Běh trojskok Jky oštěp 800g Jři
16:15 1500 m Jři Běh
16:30 4x100 m Jky Běh
16:45 4x100 m Jři Běh
17:00 4x400 m Jky Běh
17:15 4x400 m Jři Běh
17:30 Vyhlášení

Stravování

Občerstvení bude zajištěno stánkovým prodejem v areálu stadionu.

Možnosti ubytování


Středoškolské koleje vedle areálu stadionu

Adresa Středoškolské koleje vedle areálu stadionu
Web http://www.souepl.cz
Telefon 377 308 111
Email soue@souepl.cz
Poznámka


Hotel ibis Plzeň

Adresa Hotel ibis Plzeň
Web http://www.hotelibisplzen.cz
Telefon 377 887 777
Email H6734-SL@accor.com
Poznámka zvýhodněná cena 1350 Kč dvojlůžkový pokoj

Parkování

VIP parkování bude zajištěno přímo v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno částečně v areálu stadionu, částečně v prostoru sportovního gymnázia, které bude označno cedulemi.

Minutový časový pořad

sobota, 28.9.2019
Start Disciplína M/Ž Fáze Začátek prezentace Konec prezentace Odchod na plochu
09:30 kladivo 6kg Jři 08:30 09:00 09:00
09:30 kladivo 4kg Jky 08:30 09:00 09:00
11:00 tyč Jky 09:30 10:00 10:00
11:15 100 m Jky Rozběh 10:30 11:00 11:00
11:15 koule 6kg Jři 10:15 10:45 10:45
11:15 disk 1kg Jky 10:15 10:45 10:45
11:30 100 m Jři Rozběh 10:45 11:15 11:15
11:30 dálka Jři 10:30 11:00 11:00
11:45 800 m Jky Běh 11:00 11:30 11:30
12:00 800 m Jři Běh 11:15 11:45 11:45
12:00 výška Jři 11:00 11:30 11:30
12:15 100 m př. Jky Běh 11:30 12:00 12:00
12:30 110 m př. Jři Běh 11:45 12:15 12:15
12:45 100 m Jky Finále 12:00 12:30 12:30
12:45 koule 4kg Jky 11:45 12:15 12:15
12:45 disk 1,75kg Jři 11:45 12:15 12:15
13:00 100 m Jři Finále 12:15 12:45 12:45
13:00 dálka Jky 12:00 12:30 12:30
13:15 400 m Jky Běh 12:30 13:00 13:00
13:30 400 m Jři Běh 12:45 13:15 13:15
13:45 3000 m př. Jky Běh 13:00 13:30 13:30
13:45 tyč Jři 12:15 12:45 12:45
13:45 výška Jky 12:45 13:15 13:15
14:00 3000 m př. Jři Běh 13:15 13:45 13:45
14:15 3000 m Jky Běh 13:30 14:00 14:00
14:30 5000 m Jři Běh 13:45 14:15 14:15
14:30 trojskok Jři 13:30 14:00 14:00
14:30 oštěp 600g Jky 13:30 14:00 14:00
15:00 400 m př. Jky Běh 14:15 14:45 14:45
15:15 400 m př. Jři Běh 14:30 15:00 15:00
15:30 200 m Jky Běh 14:45 15:15 15:15
15:45 200 m Jři Běh 15:00 15:30 15:30
16:00 1500 m Jky Běh 15:15 15:45 15:45
16:00 trojskok Jky 15:00 15:30 15:30
16:00 oštěp 800g Jři 15:00 15:30 15:30
16:15 1500 m Jři Běh 15:30 16:00 16:00
16:30 4x100 m Jky Běh 15:45 16:15 16:15
16:45 4x100 m Jři Běh 16:00 16:30 16:30
17:00 4x400 m Jky Běh 16:15 16:45 16:45
17:15 4x400 m Jři Běh 16:30 17:00 17:00
17:30 Vyhlášení
paticka