Vánoční hala mladšího žactva 2018

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

14.12.2018

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 86, 70300 Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Černý Vladimír
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí PhDr. Danuše Vandrolová
Výsledky zpracoval OnLine Systém s.r.o.

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006

Startují pouze mladší žáci a žákyně ročníků 2005-2006. NEPŘIHLAŠUJTE PŘÍPRAVKY, NEBUDOU PŘIPUŠTĚNI KE STARU!

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 2kg

Technická ustanovení

Do finále v bězích na 60m a 60m př.  postupuje vždy  8 závodníků s nejrychlejšími časy.

V případě méně přihlášených závodníků než 8 v jedné kategorii, proběhne finále v čase

rozběhu

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 13,30hod.

Startovné

Při prezentaci oddílů za každého závodníka 50,- Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 10.12.2018 do čtvrtku 13.12.2018 do 20:00hod.

Při podávání přihlášek je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly, přičemž rozcvičovat se lze v atletickém tunelu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletickém tunelu a slouží pouze k převlečení.

Pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní a výsledkové listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v atletickém tunelu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

pátek, 14.12.2018

Čas Disciplíny
15:00 60 m př. Žkm Rozběh výška Žkm tyč Žcm dálka Žcm koule 3kg Žcm
15:15 60 m př. Žcm Rozběh
15:30 60 m Žkm Rozběh
15:50 60 m Žcm Rozběh
16:10 60 m př. Žkm Finále
16:20 60 m př. Žcm Finále koule 2kg Žkm
16:30 60 m Žkm Finále výška Žcm dálka Žkm
16:40 60 m Žcm Finále tyč Žkm
16:50 800 m Žkm
17:00 800 m Žcm
17:15 300 m Žkm
17:30 300 m Žcm
17:45 1500 m Žkm
17:50 1500 m Žcm
18:00 150 m Žkm
18:15 150 m Žcm
18:30 4x200 m Žkm
18:40 4x200 m Žcm

Další informace

Vyhlašování: medaile a diplomy   budou  předávány po ukončení každé disciplíny. 

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu na základě provedené konečné prezentace.