Vánoční hala staršího žactva 2018

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

15.12.2018

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 86, 70300 Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Černý Vladimír
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí PaedDr. Dana Kopcová
Časomíru zajišťuje OnLine Systém s.r.o.

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2003 - 2004

Při podávání přihlášek je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Startují pouze starší žáci a žákyně ročníků 2003-2004. 

NEPŘIHLAŠUJTE PŘÍPRAVKY A MLADŠÍ ŽACTVO. NEBUDOU PŘIPUŠTĚNI KE STARU!

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

 Do finále v bězích na 60m a 60m př.  postupuje vždy  8 závodníků s nejrychlejšími časy.

V případě méně přihlášených závodníků než 8 v jedné kategorii, proběhne finále v čase

rozběhu

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 9,00hod.

Startovné

Při prezentaci oddílů za každého závodníka 50,- Kč

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.12.2018 do 14.12.2018 do 20,00hod.

Při podávání přihlášek je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Startují pouze mladší žáci a žákyně ročníků 2005-2006. NEPŘIHLAŠUJTE PŘÍPRAVKY, NEBUDOU PŘIPUŠTĚNI KE STARU!

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze v atletickém tunelu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletickém tunelu a slouží pouze k převlečení. Pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní a výsledkové listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostorách haly.

 

Výsledky

 Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 15.12.2018

Čas Disciplíny
10:30 60 m př. Žky Rozběh výška Žky tyč Žci dálka Žci koule 4kg Žci
10:45 60 m př. Žci Rozběh
11:00 60 m Žky Rozběh
11:20 60 m Žci Rozběh
11:40 60 m př. Žky Finále
11:50 60 m př. Žci Finále koule 3kg Žky
12:00 60 m Žky Finále
12:10 60 m Žci Finále výška Žci tyč Žky dálka Žky
12:20 800 m Žky
12:35 800 m Žci
12:50 300 m Žky
13:10 300 m Žci
13:30 1500 m Žky
13:40 1500 m Žci
13:50 150 m Žky
14:05 150 m Žci
14:20 4x200 m Žky
14:35 4x200 m Žci

Další informace

Vyhlašování: medaile a diplomy   budou  předávány po ukončení každé disciplíny.

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu na základě provedené konečné prezentace.