Mezikrajové utkání družstev mladšího žactva - skupina B

logo LIAZ

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

8.12.2018

Místo

Jablonec nad Nisou (atletická hala Střelnice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Roman Málek
Ředitel závodu Michal Preisler
Hlavní rozhodčí Božena Šulcová
Technický ředitel Martin Michalský
Výsledky zpracoval Martin Mikula

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006

Startují krajská družstva mladších žáků a žákyň krajů: Královehradeckého, Pardubického, Libereckého, Ústeckého a Středočeského.

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 6x150 m, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 6x150 m, výška, dálka, koule 2kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky a těchto propozic. 

Omezení startů

Start je povolen ve dvou individuálních disciplínách a štafetě. Společné družstvo tvoří maximálně 16 žákyň a 16 žáků, startovat může také nejmladší žactvo ročníku 2007.

V každé disciplíně mohou za družstvo nastoupit nejvýše 3 závodníci, do hodnocení se započtávají dva nejlepší výkony. 

Základní výšky budou stanoveny technickým delegátem a sděleny vedoucím družstev na technické poradě. Ve skoku do dálky a ve vrhu koulí má každý závodník 4 pokusy. Družstvo může postavit dvě štafety, do celkového hodnocení se započítává čas lepší štafety.

Štafeta 6 x 150 m se běží jako smíšená, v ní startují 3 žákyně a 3 žáci.

Hodnocení

V každé disciplíně bude hodnoceno 10 závodníků systémem 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 bod. Body za umístění ve smíšené štafetě se započítávají jen do celkového hodnocení krajů systémem 10-8-6-4-2 body.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 10:00 hodin v přístavbě atletické haly.

Technická porada

Porada vedoucích družstev bude v 10:30 hodin v přístavbě atletické haly v 1. poschodí.  Vedoucí družstev zde předají technickému delgátovi případné změny a přehled startů družstva a obdrží pro svou výpravu startovní čísla.

Přihlášky

Podávají krajské atletické svazy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pátku 22. listopadu do čtvrtka 6. prosince 2018 do 20:00 hodin.

Výdej startovních čísel

Všem pěti krajům byly příděleny řady startovních čísel, které vypravy obdrží při technické poradě. Pořadatelé žádají o přihlášení závodníků včetně startovních čísel.

Rozcvičování

Ve vymezených prostorách atletické haly.

Svolavatelna

Prezentace před disciplínou proběhne v zadní části haly v prostoru označeném nápisem SVOLAVATELNA. Odtud budou závodníci zavedeni rozhodčím k disciplíně - běhy 15 minut před startem, soutěže v poli 30 minut před začátkem disciplíny.

Šatny

Jsou k dispozici v atletické hale a to pro dívky v 1. poschodí a pro chlapce ve 2. poschodí. Je možné si v recepci (přízemí haly) proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Startovní listiny

Budou vyvěšeny na informačních tabulích u vstupu do haly.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěži ve výšce určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informačních tabulích u vstupu do haly. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu závodů v označené místnosti v přístavbě atletické haly.

Časový pořad

sobota, 8.12.2018

Čas Disciplíny
11:30 Slavnostní zahájení
11:45 60 m Žkm Rozběh koule 2kg Žkm
12:00 60 m Žcm Rozběh
12:15 60 m př. Žkm dálka Žcm
12:30 60 m př. Žcm
12:45 60 m Žkm Finále výška Žkm
13:00 60 m Žcm Finále
13:15 800 m Žkm koule 3kg Žcm
13:30 800 m Žcm
13:45 výška Žcm dálka Žkm
14:00 150 m Žkm
14:15 150 m Žcm
14:30 6x150 m Žcm 6x150 m Žkm
15:00 Vyhlášení výsledků

Stravování

Občerstvení bude možné v bufetu na balkoně atletické haly.

Další informace

Odměny

Nejlepší tři družstva obdrží za umístění v celkovém pořadí (společně žáci i žákyně) medaile a pohár. Vítězná družstva v kategorii žáků a žákyň obdrží pohár.  Nejlepší výkony v kategoriích žákyň i žáků budou odměněny pohárem. Každý účastník obdrží dárek z kolekce Jsem Atlet..