Finále běžeckého poháru mládeže

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Plzeňský krajský atletický svaz

Datum

24.11.2018

Místo

Alfrédov (Kostelec-Alfrédov (Golf club Alfrédov, Kostelec 144, 39 1))

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Tomáš Janků
Technický delegát Jindřich Linhart
Ředitel závodu Petr Konop 728661354 scmplzen@centrum.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Roman Sladký 777122998 info@pro-sport.cz
Řídící soutěže družstev Josef Pšajdl 728093594 psajdlj@gmail.com
Hlasatel Jacek Přibáň, Josef Kožnar
Lékař Mudr. Jan Horák
Vedoucí ceremonielu Miroslav Neuvirt

Startují

ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Disciplíny: smíšená štafeta 4 x 1000 m

Startují závodníci z krajských Běžeckých pohárů, vždy 2 dívky + 2 chlapci pouze ve své věkové kategorii. Pořadí závodníků na úsecích je libovolné. Nominace krajských výběrů je v kompetenci KAS a PAS.

Soutěže

Dorostenci Běh štafeta
Dorostenky Běh štafeta
Žáci Běh štafeta
Ml. žáci Běh štafeta
Ml. žákyně Běh štafeta
Žákyně Běh štafeta

Technická ustanovení

Závodí se na okruhu 1 km. Štafeta se předává pouze ve vymezeném předávacím území o délce 20 m, přičemž platí, že v něm mohou být pouze předávající závodník/závodnice a přebírající závodník/závodnice příslušného družstva. Předávka proběhne plácnutím předávajícího a přebírajícího (jako v běžeckém lyžování).

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena: 

Pátek, 23. 11. 2018 od 16:00 do 18:00 hod v kongresovém sále areálu Alfrédov.

Sobota, 24. 11. 2018 od 8:30 hod v kongresovém sále areálu Alfrédov.

Přihlášky

Závodníky přihlašují KASy a PAS na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 14.11.2018 12:00 do  20.11.2018 23:59. 

 

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Časový pořad

sobota, 24.11.2018

Čas Disciplíny
11:00 Běh štafeta Žcm Běh štafeta Žkm
11:20 Běh štafeta Žci Běh štafeta Žky
11:40 Běh štafeta Dci Běh štafeta Dky
12:15 vyhlášení finále Běžeckého poháru mládeže

Stravování

Pro závodníky je základní občerstvení zajištěno po doběhu závodu. Pro veřejnost ve stancích a restauraci areálu Alfrédov, kde jsou dispozici teplá jídla a nápoje. 

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu Alfrédov. Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v obci Kostelec, které bude označno cedulemi.

Další informace

Popis tratě: Rovinatá trať s travnatým povrchem.