Mistrovství Moravy a Slezska v přespolním běhu

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje MK Seitl Ostrava

Datum

11.11.2018

Místo

Ostrava - stadion MK Seitl (Gen. Sochora 1206, 70800 Ostrava)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Otta Seitl ottoseitl@seznam.cz

Startují

ročníky 1928 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1928 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci Přespolní běh
Dorostenky Přespolní běh
Atletická přípravka-hoši Přespolní běh
Atletická přípravka-dívky Přespolní běh
Juniorky Přespolní běh
Junioři Přespolní běh
Muži Přespolní běh
Ženy Přespolní běh
Žáci Přespolní běh
Ml. žáci Přespolní běh
Ml. žákyně Přespolní běh
Žákyně Přespolní běh

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 9,00hod.

Startovné

Junioři, juniorky, muži a ženy 50,- Kč, dorost a žactvo 20,- Kč, přihlášky na místě 100,- Kč.

Přihlášky

Na webu www.atletika.cz, nebo emailem ottoseitl@seznam.czdo 8.11.2017 do 20:00 hodin. Přihlášky v den závodu nejpozději hodinu před startem první disciplíny MMaS.

Šatny

K dispozici na stadionu, slouží pouze pro převlečení.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zajištěna vyškoleným zdravotníkem, každý závodník závodí na zodpovědnost oddílu.

Časový pořad

neděle, 11.11.2018

Čas Disciplíny
10:00 Přespolní běh EleH
10:15 Přespolní běh EleZ
10:30 Přespolní běh Žcm
10:45 Přespolní běh Žkm
11:00 Přespolní běh Žci
11:20 Přespolní běh Žky
11:40 Přespolní běh Dci
12:00 Přespolní běh Dky Přespolní běh Jři
12:35 Přespolní běh Jky
13:00 Přespolní běh Ž
13:35 Přespolní běh M

Další informace

Časový pořad

Mimo MMaS

10:00               přípravka  hoši  (2008 – 2007)                      550 m             1 malý okruh

10:15               přípravka dívky (2008 – 2007)                       550 m             1 malý okruh

Mistrovství Moravy a Slezska

10:30              mladší žáci                                                     1 450 m          1 velký okruh

10:45               mladší žákyně                                                1 450 m          1 velký okruh

11:00               starší žáci                                                       2 900 m          2 velké okruhy

11:20               starší žákyně                                                  2 900 m          2 velké okruhy

11:40               dorostenci                                                      3 450 m 1 malý + 2 velké okruhy

12:00               dorostenky                                                     2 900 m          2 velké okruhy

12:00               junioři                                                              5 800 m          4 velké okruhy

12:35               juniorky                                                          4 350 m          3 velké okruhy

13:00               ženy                                                               5 800 m          4 velké okruhy

13:35               muži                                                               7 250 m          5 velkých okruhů

 

Ceny : pořadatel zajistí předání medailí a diplomů závodníkům na prvních třech místech, hodnocených do Mistrovství Moravy a Slezska.