Mezikrajové utkání družstev mladšího žactva - skupina C

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

8.12.2018

Místo

Ostrava - Vítkovice (Atletická hala Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Szmeková Emilie
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Ing. František Fiala
Technický ředitel Vlková Lucie

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude umístěna ve druhém poschodí haly.

Přihlášky

Podávají krajské atletické svazy přes www.atletika.cz, od 22.listopadu do čtvrtka 6.prosince 2018 do 20:00hod.

Výdej startovních čísel

Závodníkům, startujícím v běhu na 800 m dodá pořadatel při prezentaci před startem.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze v atletickém tunelu v přízemí haly.

Šatny

Šatny (převlékárny) jsou k dispozici v hale ,2 chlapecké ,2 dívčí.Slouží pouze k převlečení, nikoliv k úschovně osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nenese zodpovědnost.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v hale.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna v označeném prostoru haly.

Časový pořad

sobota, 8.12.2018

Čas Disciplíny
11:30 Slavnostní zahájení
11:45 60 m Žkm Rozběh koule 2kg Žkm
12:00 60 m Žcm Rozběh
12:15 60 m př. Žkm dálka Žcm
12:30 60 m př. Žcm
12:45 60 m Žkm Finále výška Žkm
13:00 60 m Žcm Finále
13:15 800 m Žkm koule 3kg Žcm
13:30 800 m Žcm
13:45 výška Žcm dálka Žkm
14:00 150 m Žkm
14:15 150 m Žcm
14:30 6x200 m smíšená štafeta
15:00 Vyhlášení výsledků

Stravování

Občerstvení bude k dispozici v hale 2.poschodí v bufetu a v nedaleké restauraci PULS.

 

Další informace

Technická porada

Porada vedoucích družstev bude v 10:30 hodin ve VIP prostorách haly v 1.poschodí

Vedoucí družstev zde předají řídícímu pracovníku případné změny a přehled startů družstva.

Omezení startů

Start povolen pouze ve dvou individuálních disciplínách a štafetě. Společné družstvo tvoří maximálně 16 žákyň a 16 žáků. V každé disciplíně mohou z družstva nastoupit max. 3 závodníci. Základní výšky budou stanoveny řídícím pracovníkem a sděleny vedoucím družstev na technické poradě.

Každý závodník má v ostatních technických disciplínách (skok daleký, vrh koulí) 4 pokusy.

Družstvo může postavit max. 2 štafety. Započítává se čas lepší štafety do celkového hodnocení.

Hodnocení

V každé disciplíně bude prvních 8 závodníků systémem 9–7–6–5–4–3-2-1 bod.

Při vzájemné bodové shodě v soutěži družstev rozhoduje větší počet umístění na prvních místech,(resp. dalších umístění) v individuálních startech.

Společná ustanovení

Z družstva se započítávají pouze dva nejlepší výkony. Ve štafetě jeden.

Body v běhu na 60 m získávají závodníci dle pořadí ve finálových bězích.

V ostatních bězích včetně běhů překážkových a štafet se pořadí stanoví podle dosažených časů ze všech běhů.

Body za umístění ve smíšené štafetě se započítávají jen do celkového pořadí krajů.

Systémem 8-6-4-2 bod.

Prezentace

Prezentace před disciplínou proběhne ve svolavatelně ve spojovacím tunelu. Odtud budou závodníci zavedeni rozhodčím k disciplíně.

Sprinty a běhy - 15 min před startem.

Skok vysoký, skok daleký, vrh koulí - 30 min před začátkem disciplíny.

Vstup na závodní plochu
Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé.

Odměny

Nejlepší tři týmy obdrží za umístění v celkovém pořadí (společně mladší žáci a mladší žákyně) medaile a pohár. Vítězná družstva v kategorii mladších žáků a mladších žákyň obdrží pohár.                                 

 Nejlepší výkony v kategorii dívek i chlapců budou odměněny pohárem.

Každý účastník obdrží také dárek z kolekce Jsem atlet.