Mezikrajové utkání družstev mladšího žactva - skupina A

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Univerzitní sportovní klub Praha

Datum

09.12.2018

Místo

Praha - Strahov (Přetlaková hala ČAS)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Martin Smetana
602699900
smetana.m@upcmail.cz
Ředitel závodu
Mgr. Lukáš Drbohlav
602133591
l.drbohlav@email.cz
Hlavní rozhodčí
Ing. Alena Belzová
Technický ředitel
Jiří Jakoubek
721774456
ac.jakoubek.jiri@seznam.cz

Startují

ročníky 2005 - 2007
ročníky 2005 - 2007

Krajská družstva mladších žáků a mladších žákyň ročníků 2005, 2006 a 2007 Prahy, Vysočiny, Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje.

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 6x200m, výška, dálka, koule 2kg

Technická ustanovení

Omezení startů

Start povolen pouze ve dvou individuálních disciplínách a štafetě. Společné družstvo tvoří maximálně 16 žákyň a 16 žáků. V každé disciplíně mohou z družstva nastoupit max. 3 závodníci. Základní výšky budou stanoveny řídícím pracovníkem a sděleny vedoucím družstev na technické poradě.

Každý závodník má v ostatních technických disciplínách (skok daleký, vrh koulí) 4 pokusy.

Družstvo může postavit max. 2 štafety. Započítává se čas lepší štafety do celkového hodnocení.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Hodnocení

V každé disciplíně bude prvních 10 závodníků systémem 11–9–8–7–6–5–4–3-2-1 bod.

Při vzájemné bodové shodě v soutěži družstev rozhoduje větší počet umístění na prvních místech,(resp. dalších umístění) v individuálních startech.

Společná ustanovení

Z družstva se započítávají pouze dva nejlepší výkony. Ve štafetě jeden.

Body v běhu na 60 m získávají závodníci dle pořadí ve finálových bězích.

V ostatních bězích včetně běhů překážkových a štafet se pořadí stanoví podle dosažených časů ze všech běhů.

Body za umístění ve smíšené štafetě (3+3) se započítávají jen do celkového pořadí krajů.

Systémem 10-8-6-4-2 bod.

Odměny

Nejlepší tři týmy obdrží za umístění v celkovém pořadí (společně mladší žáci a mladší žákyně) medaile a pohár. Vítězná družstva v kategorii mladších žáků a mladších žákyň obdrží pohár. Nejlepší výkony v kategorii dívek i chlapců budou odměněny pohárem.

Každý účastník obdrží dárek z kolekce Jsem atlet.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 9:30 hodin v přetlakové hale. Technická porada se uskuteční od 10:30 v 1.patře budovy u přetlakové haly, na které vedoucí družstev předají technickému delegátovi případné změny a přehled startů družstva. Technické porady se za každý kraj mohou zúčastnit maximálně 2osoby.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 22.11.2018 do 6.12.2018 23:59.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat před startem běhu na 800m a štafetového běhu u startu disciplíny. Ostatní závodníci startují bez startovních čísel.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu přetlakové haly. Přístu do sektoru jednotlivých disciplín bude soutěžícím umožněn nejpozději 15min před zahájením disciplíny. 

Kontrola náčiní

Kontrola náčiní nebude probíhat. Pořadatel dodá k soutěži certifikované náčiní.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí přetlakové haly a slouží výhradně k převlečení a hygieně. Za případně odcizené věci pořadatel NERUČÍ!

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v přetlakové hale.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v přetlakové hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v přetlakové hale a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Pořadatel zajistí zdravotní službu, která bude k dispozici v přetlakové hale.

Časový pořad

neděle, 9.12.2018

Čas Disciplíny
11:30 Slavnostní zahájení
11:45 60 m Žkm Rozběh koule 2kg Žkm Finále
12:00 60 m Žcm Rozběh
12:15 60m p 76,2-7,7 Žkm Finále dálka Žcm Finále
12:30 60m p 76,2-7,7 Žcm Finále
12:45 60 m Žkm Finále výška Žkm Finále
12:55 60 m Žcm Finále
13:15 800 m Žkm Finále koule 3kg Žcm Finále
13:30 800 m Žcm Finále
13:45 výška Žcm Finále dálka Žkm Finále
14:00 150 m Žkm Finále
14:15 150 m Žcm Finále
14:30 6x200m Žkm Finále
15:00 Vyhlášení