73. Mikulášký běh na Bradech

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC TJ Jičín

Datum

2.12.2018

Místo

Jičín (Obec Brada-Rybníček, 5km od Jičína směr Turnov/Liberec)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Miloš Starý
Ředitel závodu Petr Šindelář
Technický ředitel Jiří Kotlář

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Závod je pro závodníky ročníků 2018 až 1918

Soutěže

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky pro běhy mimo dráhu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v sobotu 1.12. od 15:00 do 16:00 na 4. ZŠ v Jičíně (pod nemocnicí). V neděli 2. 12. od 8:30 do 10:30 přímo na startu závodu v Penzionu Brada.

Startovné

Hromadné starty (2018 - 2007) 30,- Kč, intervalové starty (2006 - 1918) 50,- Kč, při převzetí startovního čísla.

Přihlášky

Přihlášky osobně v závodní kanceláři nebo mailem na adresu sindelarp@seznam.cz. Doporučujeme použít mail.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v závodní kanceláři při osobní prezentaci i při přihlášení mailem.

Parkování

Parkovat lze v Podůlší, či na Prachově. Na start pěšky asi 15 minut.

Další informace

Základní informace

Termín:         neděle 2. prosince 2018 od 9:45 hodin

Pořadatel:    AC TJ Jičín ve spolupráci s oddílem orientačního běhu SC Jičín a obcí Brada-Rybníček

Místo:           Brada u Jičína (asi 5 km od Jičína směrem na Turnov, Liberec)

Přihlášky:    e-mail na adresu: sindelarp@seznam.cz; osobně v sobotu mezi 15:00 – 16:00 na 4. ZŠ v Jičíně (pod nemocnicí) nebo v neděli na Bradech v kanceláři závodu (8,30 - 9,45); intervalové starty do 10,30 hodin. Doporučujeme použít e-mail!!!

Startovné:    hromadné starty 30,-Kč, intervalové starty 50,-Kč při převzetí čísla.  Startovní čip obdrží závodníci v intervalových startech v závodní kanceláři na základě zaplacení vratné zálohy 100,-Kč.

Výsledky:     http://mikulasskybeh.wz.cz

Tratě:           vedeny po měkkých lesních cestách se značným převýšením. Délky tratí jsou uvedeny v časovém pořadu závodu. 

 Vyhlášení:   proběhne ihned po doběhu každé kategorie hromadných startů. Intervalové běhy ve dvou blocích dle časového pořadu.

Ceny:           v dětských kategoriích věcné ceny, v intervalových závodech mládeže obdrží první tři závodníci věcné ceny, v závodě dospělých finanční prémie (muži a ženy 1500 - 1000500,-Kč, veteránky a veteráni 750 – 500 - 250,-Kč). Vítěz hlavní kategorie putovní pohár.

Doprava:     pořadatel nezajišťuje

  • závodí se dle pravidel atletiky ČAS pro běhy mimo dráhu
  • čas je měřen elektronickými čipy připevněnými na levé botě běžce. Čip bude pořadatelem zapůjčen za VRATNOU ZÁLOHU 100,-Kč. Závodník po doběhu obdrží okamžitě svůj čas a bude informován o průběžném pořadí.
  • pořadatel nezajišťuje noclehy
  • zvolte vhodné oblečení, při MB se často mění klimatické podmínky
  • v prostoru cíle je k dispozici občerstvení
  • parkovat lze v Podůlší, či na Prachově, pěšky z parkovišť je na start cca 15 minut

Kategorie, tratě a časový program

Časový pořad je pouze přibližný a může se měnit

9:45            25 m           roč. 2017, 2018            hoši i dívky

10:00          50 m           roč. 2015, 2016            hoši i dívky

10:10          100 m         roč. 2013, 2014            hoši i dívky

10:25          150 m         roč. 2011, 2012            hoši i dívky

10:35          300 m         roč. 2010, 2009,2008                      hoši i dívky

10:50          600 m         roč. 2007                        hoši i dívky

Startovní místa těchto kategorií jsou označena visačkami podél doběhové cesty do cíle. Od prvého běhu v 10,00 hodin na sebe postupně plynule navazují v rychlém sledu. Je třeba být připraven, na opozdilce se nečeká. Bez startovního čísla (jmenovky) na prsou běžet nelze. Start na 300 a 600 metrů je totožný, ale 600 metrů vede po části trati mladšího žactva.

11,00         mladší žactvo                2005 - 2006                   1000 m     

11,07         veteráni I.                        1958 a starší                 2800 m     

                   veteráni II.                      1959 – 1973                  2800 m     

11:30     1. blok vyhlášení vítězů – žactvo a veteráni

11:20        starší žactvo                   2003 - 2004                   2800 m     

                   dorost                               2001 - 2002                   2800 m     

                   juniorky a ženy              1984 - 2000                   2800 m     

                   veteránky                        1983 a starší                 2800 m     

                   junioři a muži                 1974 až 2000                2800 m     

 

Závodníci staršího žactva až dospělých startují průběžně bez dělení na kategorie

12:30   2. blok vyhlášení vítězů – starší žactvo, dorost, junioři, dospělí  a veteráni

13:00    pořadatelé MB                                                      2800 m

V intervalovém závodě je přesný čas každého závodníka uveden na startovním čísle. Čas je měřen pomocí čipů, který všichni závodníci obdrží při prezentaci po zaplacení vratné zálohy100,-Kč.

DOSTAVTE SE KE STARTU VČAS!!! 

JE NUTNÉ VYSTARTOVAT V UVEDENÉM ČASE!!!

Mladší žactvo běží po MODRÉ trati, všechny ostatní kategorie absolvují trať ČERVENĚ značenou. Dodržování tratí je pořadateli kontrolováno. 

DOPORUČENÍ – před startem si projděte trať závodu.