Jablonecká hala 2019

logo LIAZ

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

19.1.2019

Místo

Jablonec nad Nisou (atletická hala Střelnice)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Mgr. Václav Fišer
Technický delegát Roman Málek
Ředitel závodu Ing. Pavel Procházka
Hlavní rozhodčí Bořivoj Všetečka
Technický ředitel Martin Michalský
Lékař MUDr. Vladimír Dobeš
Vedoucí ceremonielu Ing. Eva Mikulová
Hospodář Renata Staňová
Výsledky zpracoval Martin Mikula

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 1929 - 1999

Ve vypsaných disciplínách mužů a žen mohou startovat také junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky.

Soutěže

Muži 60 m, 60 m př., tyč, dálka, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 60 m př., dálka

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě atletické haly v sobotu 19. ledna od 15:00 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od od pátku 4. ledna do pondělí 14. ledna 2019 do 24:00 hodin.

Vzhledem k omezenému počtu startujících provede technický delegát výběr účastníků. Ve středu 16. ledna 2019 bude tento výběr zveřejněn na webu ČAS.

Výdej startovních čísel

Obdrží závodníci/závodnice v závodní kanceláři. Každý startující musí mít v průběhu soutěže připevněna obě startovní čísla, kontrola bude prováděna ve svolavatelně. Výjimkou je skok o tyči

Rozcvičování

Ve vymezených prostorách atletické haly.

Kontrola náčiní

Závodníci startující ve vrhu koulí mohou používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole rozhodčímu v místnosti označené VÁŽENÍ NÁČINÍ.

Svolavatelna

Prezentace bude probíhat v závodní kanceláři a označena nápisem „SVOLAVATELNA“. Každý startující je povinen se osobně prezentovat před každým startem. Prezentace ke každé disciplině bude ukončena 20 minut před plánovaným startem a závodníci budou rozhodčím odvedeni ke své disciplíně.

Šatny

Jsou k dispozici v atletické hale a to pro ženy v 1. poschodí a pro muže ve 2. poschodí. Je možné si v recepci (přízemí haly) proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informačních tabulích u vstupu do haly.

Nasazení závodníků/závodnic do jednotlivých běhů, včetně losování drah, postupové klče a pořadí startujících v soutěžích v poli určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informačních tabulích u vstupu do haly. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Kontrola bude probíhat v místnosti označené DOPINGOVÁ KONTROLA v přízemí atletické haly vpravo od recepce.

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené místnosti přístavby atletické haly.

Časový pořad

sobota, 19.1.2019

Čas Disciplíny
16:45 Slavnostní zahájení
17:00 60 m př. Ž Rozběh
17:05 tyč M
17:10 dálka Ž
17:20 60 m př. M Rozběh
17:35 60 m Ž Rozběh
17:40 koule 7,26kg M
17:45 60 m M Rozběh
17:55 50 m nejrychlejší prvňák - dívky
18:00 dálka M
18:08 50 m nejrychlejší prvňák - chlapci
18:20 60 m př. Ž Finále
18:35 60 m př. M Finále
18:50 60 m Ž Finále
19:00 60 m M Finále

Parkování

Parkování pro držitele VIP karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky je možné před stadionem nebo nad atletickou halou u hotelu Sport.

Akreditace, vstupenky

Prodej vstupenek bude probíhat v 1. poschodí atletické haly u vstupu na balkon.

1 2