Kopřivnická laťka

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice, z.s.

Datum

19.12.2018

Místo

Kopřivnice (Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jana Neničková reditel@zsmilhor.cz
Ředitel závodu Jiří Madecký madecky@zsmilhor.cz
Technický ředitel Jana Feilhauerová +420603873264 atletika.koprivnice@seznam.cz

Startují

ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci výška
Dorostenky výška
Atletická přípravka-hoši výška
Atletická minipřípravka-hoši výška
Atletická přípravka-dívky výška
Atletická minipřípravka-dívky výška
Žáci výška
Ml. žáci výška
Ml. žákyně výška
Žákyně výška

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly a školy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.12.2018 00:00 do 12.12.2018 20.00. Zároveň je třeba přihlášku zaslat na e-mail: madecky@zsmilhor.cz, a to do 12. 12. 2018. Závodníci startují za školu, nikoliv za klub.

Časový pořad

středa, 19.12.2018

Čas Disciplíny
09:00 výška EleZm výška EleHm výška EleZ výška EleH výška Žkm výška Žcm výška Žky výška Žci
11:30 výška Dky výška Dci