Republikové finále Středoškolského atletického poháru

hlavicka_SAP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

11.12.2018

Místo

Ostrava - Vítkovice (Atletická hala Ostrava)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Purmanová Veronika sap@atletika.cz
Technický delegát Duda Zdeněk zduda@atletika.cz
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich ssk.vitkovice@volny.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Rudolf Šimek
Technický ředitel Vlková Lucie
Režie Nedvídek Adam
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o. blazej@onlinesystem.cz

Startují

ročníky 1999 - 2003
ročníky 1999 - 2003

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 3 podmínky:

  1. Členy reprezentačního družstva školy musí být výhradně žáci přislušné školy.
  2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy vyhlášené soutěže.
  3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěže.

Soutěže

Chlapci 60 m, 400 m, 1500 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 5kg
Dívky 60 m, 200 m, 800 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

8:30 - 9:00 hod. Prezentace, škrty závodníků

9:00 - 9:45 hod. Technická porada v prostorách hala (místo upřesníme)

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude umístěna ve druhém poschodí budovy.

Přihlášky

Školy se přihlašují pouze přes online přihlášku na webu www.stredoskolskypohar.cz v sekci: Přihláška a to do pondělí 10. 12. 2018  20:00hod.

Mimo el. přihlášky jsou možné pouze změny v disciplínách, nelze připisovat závodníky.

Výdej startovních čísel

Pro všechny závodníky dodá pořadatel.

Rozcvičování

Rozcvičování 10. 12. 2018 - v hale nebo v atletickém tunelu v přízemí haly od 16.00 do 20:00 hodin. 

Rozcvičování 11. 12. 2018 -  pouze v atletickém tunelu v přízemí haly. Na hlavní ploše je zákaz rozcvičování.

Svolavatelna

Prezentace před disciplínou proběhne ve svolavatelně ve spojovacím tunelu. Odtud budou závodníci zavedeni rozhodčím k disciplíně.

Sprinty a běhy - 15 min před startem.

Skok vysoký, skok daleký, vrh koulí - 30 min před začátkem disciplíny.

Šatny

Šatny (převlékárny) jsou k dispozici v hale ,2 chlapecké ,2 dívčí.Slouží pouze k převlečení, nikoliv k úschovně osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nenese zodpovědnost.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v hale.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v hale, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna v označeném prostoru haly.

Časový pořad

úterý, 11.12.2018

Čas Disciplíny
09:45 Slavnostní zahájení
10:00 60 m Dky Běh výška Dci Finále dálka Dky Finále koule 5kg Dci Finále
10:30 60 m Dci Běh
11:10 800 m Dky Běh
11:30 výška Dky Finále
11:40 1500 m Dci Běh
12:00 200 m Dky Běh
12:15 dálka Dci Finále koule 3kg Dky Finále
12:40 400 m Dci Běh
13:30 4x200 m Dky Běh
13:50 4x200 m Dci Běh
15:00 Vyhlášení výsledků v hotelu Clarion

Stravování

Pro ubytovaná družstva bude zajištěna večeře 19.00 - 21:00hodin, snídaně a obědový balíček.

Pro družstva, která přijedou 11. 12. 2018, bude připraven obědový balíček.

Občerstvení bude k dispozici v hale 2.poschodí v bufetu a v nedaleké restauraci PULS.

Možnosti ubytování


Adresa
Web
Telefon
Email
Poznámka Ubytování zajištěno a hrazeno pro družstva (12 členů + 1 doprovod), které mají dojezdovou vzdálenost nad 200 km. Místo bude upřesněno. Ubytování bude možné od 14 hod.

Další informace

Omezení startu

Člen družstva může startovat ve 2 disciplínách a štafetě. 
V disciplíně 60 m mohou startovat 3 členové družstva, ale bodují pouze 2 nejlepší závodníci družstva. V ostatních disciplínách startují pouze 2 členové družstva. Každé družstvo smí postavit pouze 1 štafetu. 

Týmy tvoří maximálně 12 dívek nebo chlapců + trenér

Doklady pro start

Podmínkou startu je elektronické přihlášení družstva a předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy. Soupiska obsahuje přijmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola. 

Dozor nad žáky 

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu soutěže vysílající škola. Při vážném porušení chování žáků (vulgární vyjadřování, ničení sportoviště, kouření aj) bude celé družstvo vyloučeno ze soutěže.

paticka_SAP