Středoškolský atletický pohár sportovních gymnázií (SAP - SG)

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

8.1.2019

Místo

Ostrava - Vítkovice

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Ing. František Fiala
Technický ředitel Vlková Lucie
Řídící soutěže družstev Černý Vladimír 731152426 vladek.cerny@centrum.cz
Hlasatel Augustin Šulc
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o. blazej@onlinesystem.cz

Startují

ročníky 1999 - 1999
ročníky 1999 - 2004
ročníky 2001 - 2004
ročníky 1999 - 1999
ročníky 1999 - 2004
ročníky 2001 - 2004

Startují SG  - pouze žáci s oborem sportovní příprava 1999 - 2004.

 

Soutěže

Dorostenci 60 m př., koule 5kg
Dorostenky 60 m př., koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, břemeno 10kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, břemeno 12kg
Muži 20-22 let 60 m př., koule 7,26kg

Technická ustanovení

Bodování:
Boduje 10 nejlepších závodníků v disciplíně, ale pouze 2 nejlepší z jedné školy systémem 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1bod. 

Omezení startů:

Každý závodník může startovat ve dvou individuálních disciplínách a štafetě. Každá škola může přihlásit maximálně 2  štafety.  

Zvyšování ve skoku vysokém bude stanoveno řídícím pracovníkem na technické poradě.

Ve skoku dalekém a ve vrhu koulí postupuje do finále 8 nejlepších bez ohledu na kategorii.

v hodu břemenem se uskuteční v případě příznivých klimatických podmínek na Městském stadionu

Technická porada:

Proběhne v úterý od 10.30 hodin v zasedací místnosti Atletické haly Ostrava.  

Vedoucí obdrží kopii přihlášky, kterou upraví/pouze škrty/ a předají do závodní kanceláře.

Závodní kancelář:

Bude otevřena v prostorách haly od 10.00 hodin.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v prostorách haly od 10,00hod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 2.1.2019 do 7.1.2019 do 20:00hod.

Vzhledem k tomu, že přihlašovaní závodníci jedné školy, mohou být z různých atletických oddílů a klubů, bude přihlašování nastaveno přes „Přihlášku bez registrace“, kdy bude mít každá škola přiřazen pětimístný kód, pod kterým přihlásí všechny své závodníky. Uvedete vždy příjmení, jméno, rok narození a výkon (disciplínu vyberete z nabídky podle kategorie).         

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze v atletickém tunelu v přízemí haly.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách haly. Slouží pouze k převlečení. Pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v hale.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

úterý, 8.1.2019

Čas Disciplíny
10:30 Technická porada
11:30 60 m př. Jky Běh 60 m př. Dky Běh 60 m př. U23M Běh výška Jři tyč Jky dálka Jky koule 3kg Dky koule 4kg Jky břemeno 12kg Jři
11:45 60 m př. Jři Běh 60 m př. Dci Běh
12:00 60 m Jky Běh
12:20 60 m Jři Běh
12:40 400 m Jky Běh
12:55 400 m Jři Běh
13:10 1500 m Jky Běh výška Jky dálka Jři koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg U23M břemeno 10kg Jky
13:30 1500 m Jři Běh tyč Jři
13:45 800 m Jky Běh
14:00 800 m Jři Běh
14:15 200 m Jky Běh
14:30 200 m Jři Běh
14:50 3000 m Jky Běh trojskok Jři trojskok Jky
15:10 3000 m Jři Běh
15:30 4x200 m Jky
15:45 4x200 m Jři
16:00 Vyhlášení výsledků

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v prostorách haly a v blízkém hotelu Puls.

Možnosti ubytování


Adresa
Web
Telefon
Email
Poznámka Pořadatel nezajišťuje.

zkratky
paticka_SAP