Zahajovací závody

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

05.01.2019

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 2891/86)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Černý Vladimír
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Ing. František Fiala
Technický ředitel Vlková Lucie

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Nestartují kategorie žactva.

Soutěže

Dorostenci 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg
Muži 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techniký delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Do finále v bězích na 60m a 60mpř. postupuje vždy 8 závodníků podle dosažených časů. V případě méně přihlášených závodníků než 8 v jedné kategorii, proběhne finále v čase rozběhu.

Při společném závodu více kategorií v trojskoku a dálce postupuje do finále 8 nejlepších závodníků bez ohledu na kategorie.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 8,00 hod.

Startovné

Při prezentaci oddílů 100,-Kč nebo 4,-eura za každého závodníka.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 2.1.2019 do 4.1.2019 do 20,00hod.

Při podání přihlášky je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Cizí státní příslušníci se přihlašují na adresu: vladek.cerny@centrum.cz

 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu, přičemž rozcvičovat se lze v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole v místnosti vážení a měření náčiní.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a atletickém tunelu a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru za startem 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 5.1.2019

Čas Disciplíny
00:00
10:00 2000 m Ž 2000 m Jky 2000 m Dky tyč M tyč Jři tyč Dci dálka Dci koule 3kg Dky
10:20 2000 m M 2000 m Jři 2000 m Dci
10:50 60 m Ž Rozběh 60 m Jky Rozběh 60 m Dky Rozběh
11:00 koule 4kg Ž koule 4kg Jky
11:20 60 m M Rozběh 60 m Jři Rozběh 60 m Dci Rozběh dálka Ž dálka Jky
11:50 60 m př. Dky Rozběh
12:00 60 m př. Ž Rozběh 60 m př. Jky Rozběh tyč Ž tyč Jky tyč Dky
12:10 60 m př. Dci Rozběh dálka Dky
12:20 60 m př. Jři Rozběh koule 5kg Dci
12:30 60 m př. M Rozběh
12:45 600 m Ž 600 m Jky 600 m Dky výška Ž výška Jky výška Dky
13:05 600 m M 600 m Jři 600 m Dci
13:25 60 m Ž Finále 60 m Jky Finále 60 m Dky Finále dálka M dálka Jři koule 6kg Jři
13:40 60 m M Finále 60 m Jři Finále 60 m Dci Finále
14:00 60 m př. Dky Finále
14:10 60 m př. Ž Finále 60 m př. Jky Finále
14:20 60 m př. Dci Finále
14:25 60 m př. Jři Finále koule 7,26kg M
14:30 60 m př. M Finále
14:45 300 m Ž 300 m Jky 300 m Dky výška M výška Jři výška Dci
14:55 trojskok Ž trojskok Jky trojskok Dky
15:15 300 m M 300 m Jři 300 m Dci
15:55 1000 m Ž 1000 m Jky 1000 m Dky
16:10 1000 m M 1000 m Jři 1000 m Dci
16:25 150 m Ž 150 m Jky 150 m Dky trojskok M trojskok Jři trojskok Dci
17:05 150 m M 150 m Jři 150 m Dci

Další informace

Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených závodníků.