Krajské přebory žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

13.1.2019

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 2891/86)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Černý vladimír vladek.cerny@centrum.cz
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Miroslav Roztočil
Technický ředitel Vlková Lucie
Hlasatel Šulc Augustin
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Do finále v bězích na 60m a 60mpř. postupuje vždy 8 závodníků s nejrychlejšími časy z rozběhu

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 8,00hod.

Startovné

Při prezentaci oddílů za každého závodníka 100.-Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 7.1.2019 do pátku 11.1.2019 do 20,00hod.

Při podávání přihlášek je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu  v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v místnosti měření a vážení náčiní.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách atletické haly a atletického tunelu a budou označeny.

Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru za startem na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude k dispozici po celou dobu závodů.

Časový pořad

neděle, 13.1.2019

Čas Disciplíny
00:00
10:00 60 m př. Žkm Rozběh tyč Žci dálka Žci koule 3kg Žcm
10:10 60 m př. Žcm Rozběh
10:25 60 m př. Žky Rozběh
10:35 60 m př. Žci Rozběh
10:45 60 m Žkm Rozběh
11:10 60 m Žky Rozběh koule 4kg Žci
11:35 60 m Žcm Rozběh dálka Žcm
11:50 60 m Žci Rozběh
12:20 60 m př. Žkm Finále
12:25 60 m př. Žcm Finále tyč Žky
12:30 60 m př. Žky Finále koule 2kg Žkm
12:35 60 m př. Žci Finále
12:40 60 m Žkm Finále
12:45 60 m Žky Finále
12:50 60 m Žcm Finále dálka Žky
12:55 60 m Žci Finále
13:10 800 m Žkm výška Žky výška Žkm
13:20 800 m Žky
13:35 800 m Žcm
13:45 800 m Žci
14:00 300 m Žkm
14:15 300 m Žky
14:30 300 m Žcm
14:45 300 m Žci dálka Žkm koule 3kg Žky
15:00 3000 m Žci
15:20 1500 m Žkm 1500 m Žky výška Žcm výška Žci
15:35 1500 m Žcm 1500 m Žci
15:55 150 m Žkm
16:10 150 m Žky
16:25 150 m Žcm
16:40 150 m Žci

Parkování

Od 16,00hod bude souběžně probíhat extraligový zápas v hokeji, může dojít k problémům ohledně parkování v okolí haly. Počítejte s tím!!!

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravy časového pořadu, dále možnosti přesunu soutěží ve skoku dalekém nebo skoku vysokémdo atletického tunelu na základě provedené konečné prazentace.

Nepřihlašujte přípravky, nebudou připuštěni ke startu!!!

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion.

Vstup vedlejším je pouze pro technický personál.