Mistrovství Moravy a Slezska ve vícebojích

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

19.1.2019 - 20.1.2019

Místo

Ostrava - Vítkovice (Atletická hala, Starobělská 1392/74)

Vedoucí činovníci

Technický delegát ing. Klvaňa Václav
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Jaroslav Chalupa
Technický ředitel Vlková Lucie
Hlasatel Šulc Augustin
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Ke startu nebudou vybráni mladší žáci a žákyně.

Soutěže

Dorostenci sedmiboj h, chůze 5000m
Dorostenky pětiboj h, chůze 3000m
Juniorky pětiboj h, chůze 3000m
Junioři sedmiboj h, chůze 5000m
Muži sedmiboj h, chůze 5000m
Ženy pětiboj h, chůze 3000m
Žáci sedmiboj h, chůze 3000m
Žákyně pětiboj h, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Nasazování do běhů a případné rozdělení startujících do skupinpodle výkonnosti, řídí technický delegát.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena po oba dny od 8,00hod.

Startovné

Startovné se platí před zahájením závodu.

Závodníci moravských krajů: 150,-Kč ženské kategorie,  300,- mužské kategorie.

Závodníci ostatních krajů:  250,- ženské kategorie,  500,- mužské kategorie.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 14.1.2019 do čtvrtku 17.1.2019 do 20hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole v místnosti měření a vážení náčiní.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách atletické haly a atletického tunelu a budou označeny

Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli za startem na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 19.1.2019

Čas Disciplíny
10:00 pětiboj h Žky
11:15 pětiboj h Dky
11:30 pětiboj h Jky pětiboj h Ž
12:00 sedmiboj h Žci
12:15 sedmiboj h Dci
12:45 sedmiboj h Jři
12:55 sedmiboj h M

neděle, 20.1.2019

Čas Disciplíny
11:30 chůze 3000m Ž chůze 3000m Jky chůze 3000m Dky chůze 3000m Žky chůze 3000m Žci
12:00 chůze 5000m M chůze 5000m Jři chůze 5000m Dci
13:00 Vložený závod 150m
13:15 Vložený závod 800m
13:35 Vložený závod 1500m
13:45 Vložený závod 300m

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu na základě provedení konečné prezentace a dle průběhu jednotlivých soutěží. V případě velkého počtu startujících budou pro skok vysoký a skok daleký připraveny sektory v atletickém tunelu.

Podrobný časový pořad je zveřejněn v Moravské  brožuře Halové soutěže 2019.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.