Athlecics Indoor Ostrava I

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

24.1.2019

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 2891/86)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Černý Vladimír
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Ing. František Fiala
Technický ředitel Vlková Lucie
Hlasatel Šulc Augustin
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o

Startují

ročníky 1929 - 2005
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1929 - 2005
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Soutěže

Dorostenci 60 m př., koule 5kg
Dorostenky 60 m př., koule 3kg
Juniorky 60 m př.
Junioři 60 m př., koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žáci 60 m př.
Žákyně 60 m př.

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Do finále v běhu na 60m a 60m překážek postupije vždy 8 závodníků s nejrychlejšími časy.

Nasazení do běhů na 200m, 400m, 800m, 3000m bude podle dosažených časů.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 12,00hod.

Startovné

Při prezentaci oddílů za každý start závodníka 150,-Kč, cizí státní příslušníci 6,- euro.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 14.1.2019 do 22.1.2019 do 20,00hod. a zahraniční závodníci na vladek.cerny@centrum.cz

 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže v místnosti č. 103

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a atletickém tunelu a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli za startem na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

čtvrtek, 24.1.2019

Čas Disciplíny
00:00
15:00 60 m Ž Rozběh výška Ž tyč Ž dálka M koule 3kg Dky koule 4kg Ž
15:20 60 m M Rozběh
15:40 60 m př. Ž Rozběh 60 m př. Dky Rozběh 60 m př. Jky Rozběh 60 m př. Žky Rozběh
15:55 60 m př. M Rozběh 60 m př. Dci Rozběh 60 m př. Jři Rozběh 60 m př. Žci Rozběh
16:10 400 m Ž
16:20 dálka Ž koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
16:30 400 m M
16:50 60 m Ž Finále výška M
17:00 60 m M Finále tyč M
17:10 60 m př. Ž Finále 60 m př. Jky Finále 60 m př. Dky Finále 60 m př. Žky Finále
17:15 60 m př. M Finále 60 m př. Dci Finále 60 m př. Jři Finále 60 m př. Žci Finále
17:25 800 m Ž
17:45 800 m M
18:05 200 m Ž trojskok M
18:25 200 m M
18:45 3000 m Ž
19:00 3000 m M

Další informace

Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených závodníků.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.