Mistrovství Moravy a Slezska žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

1.2.2019

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 2891/86)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Černý Vladimír
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Mgr. Rudolf Šimek
Technický ředitel Vlková Lucie
Hlasatel Šulc Augustin
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Nepřihlašujte přípravky, nebudou připuštěni ke startu.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Do finále v bězích na 60m a 60mpř. postupuje vždy 8 závodníků s nejrychlejšími časy z rozběhu

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8,00 hod.

Startovné

Při prezentaci oddílů za každého vybraného závodníka 150.-Kč.

Přihlášky

Podávají atletické oddíly a kluby moravskoslezského, olomouckého, zlínského a jihomoravského kraje na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od čtvrtka 24. ledna 2019 do středy 30. ledna 2019 do 20,00 hod.

Při podávání přihlášek je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Start závodníků jiných krajů ČR a cizích státních příslušníků nebude možný.

Ke startům v jednotlivých disciplínách bude vybráno maximálně 40 závodníků a závodnic.

Seznam závodníků, kteří nebudou z kapacitních důvodů haly vybráni, bude k dispozici na webové stránce www.ssk.vitkovice.cz ve čtvrtek 31. ledna 2019 a oddíly budou informovány e-mailem.

 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole v místnosti č.103

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách atletické haly a atletického tunelu a budou označeny.

Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli za startem na 60m.  Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

pátek, 1.2.2019

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žkm Rozběh výška Žkm tyč Žci dálka Žky koule 3kg Žcm
10:10 60 m př. Žcm Rozběh
10:25 60 m př. Žky Rozběh
10:35 60 m př. Žci Rozběh
10:50 60 m Žkm Rozběh
11:05 60 m Žky Rozběh koule 4kg Žci
11:20 60 m Žcm Rozběh
11:35 60 m Žci Rozběh výška Žcm dálka Žci
11:50 60 m př. Žkm Finále
12:00 60 m př. Žcm Finále tyč Žky
12:10 60 m př. Žky Finále koule 2kg Žkm
12:20 60 m př. Žci Finále
12:30 60 m Žkm Finále
12:40 60 m Žky Finále
12:50 60 m Žcm Finále
13:00 60 m Žci Finále výška Žky
13:10 800 m Žkm
13:20 800 m Žky dálka Žkm
13:30 800 m Žcm koule 3kg Žky
13:40 800 m Žci
13:50 300 m Žkm
14:00 300 m Žky
14:10 300 m Žcm
14:20 300 m Žci
14:40 3000 m Žci
15:10 1500 m Žkm výška Žci dálka Žcm
15:20 1500 m Žky
15:30 1500 m Žcm
15:40 1500 m Žci
15:50 150 m Žkm
16:00 150 m Žky
16:15 150 m Žcm
16:25 150 m Žci
16:40 4x200 m Žkm 4x200 m Žky
16:50 4x200 m Žcm 4x200 m Žci

Další informace

Na plochu atletické haly mají přístup pouze startující závodníci a závodnice. Trenéři mají přístup do vyhrazených prostor a skoku vysokého a vrhu koulí.

Vyhlašování: medaile a diplomy budou předávány ve vyhrazeném prostoru na tribuně.

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravy časového pořadu, dále možnosti přesunu soutěží ve skoku dalekém nebo skoku vysokémdo atletického tunelu na základě provedené konečné prezentace.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.