Mistrovství Moravy a Slezska mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

02.02.2019

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 2891/86)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Černý Vladimír
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Mgr. Rudolf Šimek
Technický ředitel Vlková Lucie
Hlasatel Šulc Augustin
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Do finále v bězích na 60m a 60mpř. postupuje vždy 8 závodníků Moravy a Slezska s nejrychlejšími časy z rozběhu.

V případě méně přihlášených závodníků než 8 v jedné kategorii, proběhne finále v čase rozběhu.

Při společném závodu více kategorií v trojskoku a v dálce postupují do finále nejméně 4 závodníci z každé kategorie, počet startujících tak může být vyšší než 8 závodníků.

Cizí státní příslušníci a závodníci z jiných krajů, mají právo na start u běžeckých disciplín pouze v rozběhu bez nároku na postup do finále, ve skoku dalekém a trojskoku mohou absolvovat pouze 3 pokusy.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 8,00 hod.

Startovné

Při prezentaci oddílů za každého vybraného závodníka 150.-Kč, cizí kraje vč. Vysočiny 300,- Kč, cizí státní příslušníci 10,- euro

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od čtvrtku 24. ledna 2019 do středy 30. ledna 2019 do 20,00 hod.

Při podávání přihlášek je nutné vyplnit v každé disciplíně dosažený výkon.

Start cizích státních příslušníků bude možný pouze po předchozí přihlášce na adresu: vladek.cerny@centrum.cz pokud to umožní počet přihlášených závodníků pro MMaS.

Seznam závodníků, kteří nebudou z kapacitních důvodů haly vybráni, bude k dispozici na webové stránce www.ssk.vitkovice.cz ve čtvrtek 31. ledna 2019 a oddíly budou informovány e-mailem.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole v místnosti č. 103.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách atletické haly a atletického tunelu a budou označeny.

Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli za startem na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 2.2.2019

Čas Disciplíny
10:00 3000 m Ž 3000 m Jky 3000 m Dky tyč M tyč Jři tyč Dci dálka Dci koule 3kg Dky
10:20 3000 m Dci
10:35 3000 m M 3000 m Jři
10:50 60 m Dky Rozběh
11:00 60 m Jky Rozběh koule 4kg Ž koule 4kg Jky
11:10 60 m Ž Rozběh
11:20 60 m Dci Rozběh dálka Ž dálka Jky
11:30 60 m Jři Rozběh
11:40 60 m M Rozběh
11:50 60 m př. Dky Rozběh
12:00 60 m př. Ž Rozběh 60 m př. Jky Rozběh tyč Ž tyč Jky tyč Dky
12:10 60 m př. Dci Rozběh dálka Dky
12:20 60 m př. Jři Rozběh koule 5kg Dci
12:30 60 m př. M Rozběh
12:45 800 m Dky výška Ž výška Jky výška Dky
12:55 800 m Ž 800 m Jky
13:05 800 m Dci
13:15 800 m M 800 m Jři
13:25 60 m Dky Finále koule 6kg Jři
13:30 60 m Jky Finále
13:35 60 m Ž Finále
13:40 60 m Dci Finále dálka M dálka Jři
13:45 60 m Jři Finále
13:50 60 m M Finále
14:00 60 m př. Dky Finále
14:10 60 m př. Ž Finále 60 m př. Jky Finále
14:20 60 m př. Dci Finále
14:30 60 m př. Jři Finále koule 7,26kg M
14:35 60 m př. M Finále
14:45 400 m Dky výška M výška Jři výška Dci
14:55 400 m Jky trojskok Ž trojskok Jky trojskok Dky
15:05 400 m Ž
15:15 400 m Dci
15:25 400 m Jři
15:35 400 m M
15:45 1500 m Ž 1500 m Jky 1500 m Dky
15:55 1500 m Dci
16:10 1500 m M 1500 m Jři
16:25 200 m Dky trojskok M trojskok Jři trojskok Dci
16:35 200 m Ž 200 m Jky
16:45 200 m Dci
16:55 200 m Jři
17:05 200 m M
17:15 4x200 m Ž 4x200 m Jky 4x200 m Dky
17:25 4x200 m M 4x200 m Jři 4x200 m Dci

Další informace

Na plochu atletické haly mají přístup pouze startující závodníci a závodnice. Trenéři mají přístup do vyhrazených prostor a skoku vysokého a vrhu koulí.

Vyhlašování: medaile a diplomy budou předávány ve vyhrazeném prostoru na tribuně.

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravy časového pořadu, dále možnosti přesunu soutěží ve skoku dalekém nebo skoku vysokémdo atletického tunelu na základě provedené konečné prezentace.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.