Athlecics Indoor Ostrava II

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

5.2.2019

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 2981/86)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Černý Vladimír
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí PhDr. Danuše Vandrolová
Technický ředitel Vlková Licie
Hlasatel Šulc Augustin
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 1929 - 2005
ročníky 1929 - 2005

Soutěže

Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Do finále v bězích na 60m a 60mpř. postupuje vždy 8 závodníků s nejrychlejšími časy z rozběhu

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Při prezentaci oddílů za každý start závodníka 150,- Kč, cizí státní příslušníci 6,- euro.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 28. ledna 2019 do pondělí 4. února 2019 do 20:00hod.

zahraniční účastníci na vladek.cerny@centrum.cz

Při podávání přihlášek je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole v místnosti č. 103.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách atletické haly a atletického tunelu a budou označeny.

Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli za startem na 60m.  Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

úterý, 5.2.2019

Čas Disciplíny
15:00 60 m př. Ž Rozběh výška M tyč M dálka Ž koule 4kg Ž
15:20 60 m př. M Rozběh
15:40 60 m Ž Rozběh
15:56 60 m M Rozběh
16:10 400 m Ž
16:30 400 m M dálka M koule 7,26kg M
16:40 60 m př. Ž Finále výška Ž
17:00 60 m př. M Finále
17:10 60 m Ž Finále
17:20 60 m M Finále
17:30 1500 m Ž
17:50 1500 m M
18:05 200 m Ž trojskok Ž
18:25 200 m M
18:45 800 m Ž
19:00 800 m M

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravy časového pořadu, dále možnosti přesunu soutěží ve skoku dalekém nebo skoku vysokémdo atletického tunelu na základě provedené konečné prezentace.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.