Youth Athletics Indoor Ostrava III

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

21.2.2019

Místo

Ostrava - Vítkovice (Atletická hala, Starobělská 1392/74)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Černý Vladimír
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Ing. František Fiala
Technický ředitel Vlková Lucie
Hlasatel Šulc Augustin
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1929 - 2005
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Ženy 800 m
Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 12,00 hod.

Startovné

Při prezentaci oddílů za každý start závodníka 100,- Kč, cizí státní příslušníci 4,- euro.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od čtvrtku 14. února do středy 20. února 2019 do 20.00 hod. a zahraniční účastníci na vladek.cerny@centrum.cz

Při podávání přihlášek je nutné vyplňitv každé discilíně dosažený výkon.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly, přičemž rozcvičovat se lze v:atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole v místnosti č. 103.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách atletické haly a atletického tunelu a budou označeny.

Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu atletické haly za startem běhu na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli ve vestibulu atletické haly za startem na 60m, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

čtvrtek, 21.2.2019

Čas Disciplíny
15:00 60 m př. Žkm Rozběh výška Žcm výška Žci tyč Žci tyč Žcm dálka Žkm dálka Žky koule 3kg Žcm
15:07 60 m př. Žcm Rozběh
15:15 60 m př. Žky Rozběh
15:22 60 m př. Žci Rozběh
15:30 60 m Žkm Rozběh 60 m Žky Rozběh
15:45 60 m Žcm Rozběh 60 m Žci Rozběh
16:00 koule 4kg Žci
16:05 60 m př. Žkm Finále
16:08 60 m př. Žcm Finále
16:15 60 m př. Žky Finále
16:20 60 m př. Žci Finále
16:25 60 m Žkm Finále 60 m Žky Finále
16:30 60 m Žcm Finále 60 m Žci Finále
16:40 300 m Žkm 300 m Žky
17:00 300 m Žcm 300 m Žci výška Žky výška Žkm tyč Žky tyč Žkm dálka Žcm dálka Žci koule 2kg Žkm
17:20 1500 m Žkm 1500 m Žky
17:35 1500 m Žcm 1500 m Žci
17:50 150 m Žkm 150 m Žky
18:00 koule 3kg Žky
18:10 150 m Žcm 150 m Žci
18:30 800 m Žkm 800 m Žky 800 m Ž
18:45 800 m Žcm 800 m Žci
19:00 3000 m Žci

Stravování

Bude zajištěno v bufetu v atletické hale.

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravy časového pořadu, dále možnosti přesunu soutěží ve skoku dalekém nebo skoku vysokémdo atletického tunelu na základě provedené konečné prezentace.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.