Silvestrovský lázeňský běh 2018

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje

Datum

31.12.2018

Místo

Poděbrady

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Milan Suchomel

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Poděbrady