Memoriál Josefa Sečkáře - mezinárodní meeting

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK Olymp Brno, spolek a Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka

Datum

28.08.2019

Místo

Brno (Technická 2896/2, 616 69 Brno)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Mgr. Tomáš Klíma 608972704 tomas.klima@hotmail.com
Technický delegát Tomáš Vojtek 725885650 tomvojtek@seznam.cz
Ředitel závodu Ing. Petr Sláčala, MBA 602556551 slacalap@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Jiří Kubíček
Technický ředitel Tomáš Vojtek 725885650 tomvojtek@seznam.cz
Hlasatel PaedDR. Štěpán Škorpil
Lékař Červený kříž
Lékař Petr Hubel
Vedoucí ceremonielu Mgr. Alena Nezdařilová
Hospodář Ing. Eliška Kutrová
Časomíru zajišťuje Mgr. Petr Kotyza 606333997 kotyza@fsps.muni.cz
Výsledky zpracoval Martin Juránek

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1929 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Dorostenci 110 m př.
Muži 100 m, 1000 m, 110 m př., 400 m př., 2000 m př., dálka, koule 7,26kg, disk 2kg
Ženy 400 m, 1000 m, 100 m př., 1500 m př., výška, trojskok, koule 4kg, disk 1kg
Ml. žáci 60 m, 600 m, dálka, kriket
Ml. žákyně 60 m, 600 m, dálka, kriket

Technická ustanovení

Prize money:

400 m ženy: 300 EUR - 200 EUR -100 EUR

Dálka muži, výška ženy, 1000 m muži: 150 EUR - 100 EUR - 60 EUR

Ostatní disciplíny: 100 EUR - 60 EUR - 40 EUR

 

Výplata prize money v plné výši bude pouze v případě dosažení stanovených limitů A. Při dosažení nižších výkonů bude vyplaceno 50%.

 

Základní výšku a zvyšování ve výšce určí techničtí delegáti podle výkonnosti.

V pondělí 26.8.2019 určí technický delegát seznam vybraných závodníků.

Upozorňujeme, že dětský čtyřboj je pouze pro oddíly AK Olymp Brno, VSK Univerzita Brno a Moravská Slávie Brno.
 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena na tribuně stadionu od 12:00 hodin.

Startovné

Veškeré náklady spojené se startem závodníků hradí vysílající složka. 

Proplaceno pouze pozvaným závodníkům.

 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.8.2019 do 24.8.2019 do 20:00h.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 13h v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Vyzvednout startovní číslo si musí nejpozději 60 min před zahájením disciplíny.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovacím stadionu - 400 m, 4 dráhy po obvodu, 6 drah v rovince, povrch Mondo, umělá tráva uvnitř.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve vymezeném prostoru. ( start na 150 m)

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v prostoru startu na 150 m. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím nebo rozhodčím.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže:
běhy 15 min., překážky 20 min., skoky, hody a vrhy  30 min před zahájením disciplíny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici u vchodu do areálu VUT.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách.

Časový pořad

středa, 28.8.2019

Čas Disciplíny
13:00 60 m Žcm Finále
13:10 60 m Žkm Finále
13:30 kriket Žcm Finále
13:35 dálka Žkm Finále
14:15 dálka Žcm Finále
14:20 kriket Žkm Finále
15:00 600 m Žkm
15:05 600 m Žcm
15:20 Vyhlášení dětských složek
15:30 Koncert I. část
16:00 trojskok Ž Finále
16:05 2000 m př. M Finále
16:10 disk 1kg Ž Finále disk 2kg M Finále
16:20 1500 m př. Ž Finále
16:45 100 m př. Ž Finále
17:00 100 m M Finále
17:05 výška Ž Finále
17:10 Vyhlášení I. blok (trojskok Ž, 2000 m př. M, 1500 m př. Ž, disk Ž, disk M, 100m M, 100 m př. Ž))
17:20 dálka M Finále
17:25 400 m př. M Finále
17:30 koule 4kg Ž Finále koule 7,26kg M Finále
17:40 400 m Ž Finále
17:50 1000 m Ž Finále
18:00 1000 m M Finále
18:10 110 m př. M Finále
18:15 Vyhlášení II. blok (výška Ž, dálka M, 400 m př. M, koule M, koule Ž, 400 m Ž, 1000 m Ž, 1000 m M) 110 m př. Dci Finále
18:30 Koncert II. část

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno před areálem na přilehlých parkovištích.

Akreditace, vstupenky

Vstup na akci je zdarma.

Další informace

VZHŮRU BRNO!!!