Vánoční trojboj přípravek

Opava

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

2.12.2018

Místo

Opava (B.Němcové 22, Opava)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jana Gellnerová 604938505 jana.gellnerova@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Marta Kovářová

Startují

ročníky 2009 - 2015
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2015
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 50 m, trojboj
Atletická minipřípravka-hoši 50 m, trojboj, 30 m
Atletická přípravka-dívky 50 m, trojboj
Atletická minipřípravka-dívky 50 m, trojboj, 30 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hale TS od 8h hodin

Startovné

30 Kč za šplh, 100 Kč za trojboj i pětiboj

Přihlášky

Podávají oddíly na mail sokolopava@tiscali.cz a to  do 30.11.2018 do 18 hodin

Výsledky

Výsledky kompletní jednotlivých soutěží budou vyvěšeny formou tabulky na informačním webu www.sokolopava.cz v pondělí 3.12. Oficiální výsledky sprintu do statistiky a trojboje budou také zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 2.12.2018

Čas Disciplíny
09:40 30 m EleZm Běh 1
09:45 30 m EleHm Běh 1
09:50 50 m EleHm Běh 1
09:55 50 m EleZm Běh 1
10:00 50 m EleH Běh 1
10:05 50 m EleZ Běh 1
10:10 Dálka z místa
10:30 Medicinbal 1 kg
10:50 Šplh 3m na tyči
11:00 Sedy-lehy 1 minuta
11:30 Šplh na laně 4.5m
12:00 trojboj EleHm trojboj EleZm trojboj EleH trojboj EleZ

Další informace

KATEGORIE:       Atletická školka D, H     2011 a ml.

                          Minipřípravka D, H        2009 – 2010

                          Přípravka D, H             2007 - 2008

TROJBOJ DISCIPLÍNY:    BĚH           – 30 m – rok nar.  2011 a ml.

                                                         - 50 m - rok nar. 2007 – 2010

                                     DÁLKA Z MÍSTA všichni

                                    HOD MEDICIMBALEM – 1 kg – rok nar. 2007 – 2010

                                   HOD NA CÍL rok nar. 2011 a ml.

Pětiboj-volitelný jako doplněk trojboje jen kategorie přípravka: 50m, dálka z místa, medicinbal, šplh 3m na tyči, sedy-lehy 1 minuta

Přebor Sokola Opava ve šplhu 4,5m na laně bez přírazu - všechny věk. kategorie-M/Ž, kategorie přípravka soutěží s přírazem

ODMĚNY:   První tři v každé kategorii obdrží medaili a diplom, ostatní drobné ceny sponzorů a účastnický diplom.
                 Bude jako bonus a doplňkový program v 11 hodin prezentována sokolská loutkářská historie s cvičícím kašpárkem a loutkami.