Novoroční hala (do 19 let)

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Otrokovice

Datum

6.1.2019

Místo

Otrokovice (KSH Otrokovice, Mánesova ul. 1284)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Prudký Aleš 605155155 prudky11@seznam.cz
Ředitel závodu Staňková Ivana 737510193
Hlavní rozhodčí Kateřina Valová
Technický ředitel Hruban Jan
Hlasatel Petřík Michal
Lékař Slívová Martina
Hospodář Beznoska Pavel
Časomíru zajišťuje Remešová Dominika
Výsledky zpracoval Remešová Dominika 605025799

Startují

ročníky 0 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Dorostenci 40 y, 40 y př., výška, dálka, trojskok
Dorostenky 40 y, 40 y př., výška, dálka, trojskok
Juniorky 40 y, výška, trojskok
Junioři 40 y, výška, dálka, trojskok
Žáci 40 y, 40 y př., výška, dálka
Ml. žáci 40 y, 40 y př., dálka
Ml. žákyně 40 y, 40 y př., výška
Žákyně 40 y, 40 y př., výška

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Start je povolen pouze v tretrách s keramickými stromečkovými hřeby 5 mm. Poředatel je má k dispozici.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve Sportovní hale od 9.00 hodin.

Startovné

Startovné je 50,- Kč za závodníka.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 20.12. 2018 do 4.1. 2019 do 20.00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu , přičemž rozcvičovat se lze dle pokynů pořadatele ve SH.

Vstup do haly je pouze přes svolavatelnu.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné u vstupu na plochu haly. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, bude uveden u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy 20 min, Technické disciplíny 30 min, Tyč 60 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici ve Sport. hale, a to pro závodníky šatny č. 2 a pro závodnice šatny č. 1.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve Sport. hale Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Ošetřovna zdfravotníka je umístěna v prostorách šaten ve Sportovní hale.

Časový pořad

neděle, 6.1.2019

Čas Disciplíny
10:30 40 y př. Dky Finále výška Žky Finále výška Žkm Finále výška Jky Finále výška Dky Finále dálka Žcm Finále dálka Žci Finále
10:45 40 y př. Dci Finále
11:00 40 y Dky Finále 40 y Jky Finále
11:15 40 y Dci Finále 40 y Jři Finále
11:30 40 y Žkm Rozběh dálka Dci Finále dálka Jři Finále dálka Dky Finále
11:45 40 y Žcm Rozběh výška Dci Finále výška Jři Finále výška Žci Finále
12:00 40 y Žky Rozběh
12:15 40 y Žci Rozběh
12:30 40 y Žkm Finále
12:40 40 y Žcm Finále
12:50 40 y Žky Finále trojskok Jři Finále trojskok Dci Finále trojskok Jky Finále trojskok Dky Finále
13:00 40 y Žci Finále
13:15 40 y př. Žcm Finále
13:25 40 y př. Žkm Finále
13:40 40 y př. Žky Finále
13:50 40 y př. Žci Finále