Přebor Středočeského kraje mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

logo

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

12.1.2019

Místo

Praha - Strahov

Vedoucí činovníci

Technický delegát Mgr. Antonín Morávek 732107017
Ředitel závodu Ing. Martin Svoboda
Hlavní rozhodčí Mgr. Josef Nechanický
Hlasatel Jana Červenková
Lékař MUDr. Václav Navrátil

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 800 m, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

 • Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
 • Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.
 • Do finále A, B (60 m) a do finále  60 m př. postupují pouze závodníci Středočeského kraje. Pokud by takových závodníků bylo málo a uvolnilo se místo ve finále pro závodníky mimo Středočeský kraj, může technický delegát "nestředočeské" závodníky zařadit do finálového závodu.
 • Závodníci z oddílů mimo Středočeský kraj mají v technických disciplínách (dálka, koule) pouze 3 pokusy a nemohou postoupit do finále (výjimku může určit technický delegát v případě, že celkově bude startovat v dané disciplíně méně než 8 závodníků).
 • Soutěže ve skoku dalekém a v trojskoku budou na sebe navazovat s pauzou mezi kategoriemi 10-15 minut - časový pořad pouze orientačně. 
 • Start závodníků kategorie žactva není přípustný.
 • Technický delegát může v případě malého počtu závodníků sloučit věkové kategorie.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v přetlakové hale od 8:30 hodin.

Startovné

 • 100,- Kč / start pro závodníky mimo přebor Středočeského kraje. Startovné je nutno uhradit v závodní kanceláři nejpozději 60 minut před zahájením disciplíny. V případě neuhrazení do uvedené doby bude závodník (/ce) vyřazen (/a) ze startovní listiny.
 • Technický delegát má právo odmítnout přihlášku v jakékoliv disciplíně pokud by vysoký počet závodníků ovlivnil průběh závodů. V takovém případě zveřejní technický delegát seznam odmítnutých závodníků prostřednictvím webu www.atletika.cz.

Přihlášky

 • Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do čtvrtka 10.1.2019 do 23:59 h.
 • Na místě pouze škrty do 9:00 hodin.
 • Přihlášky štafet proveďte také přes internetovou přihlášku! Samozřejmostí bude možná úprava jejich složení dle aktuální situace.

Výsledky

Vyhlašování bude prováděno v blocích dle dokončených disciplín. Pro vyhlášení a udělení medailí a titulu Přeborník Středočeského kraje je nutné, aby soutěž zahájili minimálně 3 závodníci.

Časový pořad

sobota, 12.1.2019

Čas Disciplíny
09:30 60 m př. M Rozběh 01 60 m př. Jři Rozběh 01
09:40 60 m př. Dci Rozběh 01
09:50 60 m př. Jky Rozběh 01
10:00 60 m př. Dky Rozběh 01 tyč M tyč Jři tyč Dci dálka Ž dálka Jky koule 3kg Dky
10:10 60 m M Rozběh 01
10:20 60 m Jři Rozběh 01
10:35 60 m Dci Rozběh 01
10:50 60 m Ž Rozběh 01
10:55 60 m Jky Rozběh 01
11:00 60 m Dky Rozběh 01
11:10 dálka M dálka Jři
11:20 60 m př. M Finále
11:25 60 m př. Jři Finále
11:30 60 m př. Dci Finále koule 5kg Dci
11:35 60 m př. Jky Finále
11:40 60 m př. Dky Finále
11:45 60 m M Finále A 60 m M Finále B
11:50 60 m Jři Finále A 60 m Jři Finále B
11:55 60 m Dci Finále A 60 m Dci Finále B
12:00 60 m Ž Finále výška Dci výška Jři výška M
12:05 60 m Jky Finále A 60 m Jky Finále B
12:10 60 m Dky Finále A 60 m Dky Finále B
12:30 800 m M Běh 01 800 m Jři Běh 01
12:40 800 m Dci Běh 01
12:45 tyč Ž tyč Jky tyč Dky dálka Dci
12:50 800 m Ž Běh 01 800 m Jky Běh 01
13:00 koule 4kg Jky koule 4kg Ž
13:10 200 m M Běh 01
13:20 200 m Jři Běh 01
13:35 200 m Dci Běh 01
13:45 dálka Dky
14:00 200 m Ž Běh 01 výška Ž výška Jky výška Dky
14:07 200 m Jky Běh 01
14:15 200 m Dky Běh 01 koule 6kg Jři koule 7,26kg M
14:40 3000 m M Běh 01 3000 m Jři Běh 01
14:45 trojskok M trojskok Jři trojskok Dci
15:05 400 m M Běh 01 400 m Jři Běh 01
15:15 400 m Dci Běh 01
15:25 400 m Jky Běh 01
15:30 400 m Dky Běh 01
15:45 1500 m Jři Běh 01
15:55 trojskok Ž trojskok Jky trojskok Dky
16:00 1500 m Jky Běh 01 1500 m Dky Běh 01
16:20 4x200 m M Běh 01 4x200 m Jři Běh 01 4x200 m Dci Běh 01
16:35 4x200 m Ž Běh 01 4x200 m Jky Běh 01 4x200 m Dky Běh 01

Další informace

Časový pořad může být vzhledem k počtu přihlášených závodníků upraven. Případná změna bude zapracována přímo v těchto propozicích nejpozději v pátek 11.1. v 12:00 hodin.

trio