Přebor Jihočeského kraje mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

Znak1

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje T.J. Sokol České Budějovice, atletický oddíl

Datum

19.1.2019

Místo

Praha - Strahov

Vedoucí činovníci

Technický delegát Václav Tipka (mužské složky) vaclav.tipka@seznam.cz
Technický delegát Bohuslava Váňová (ženské složky) bohumohu@seznam.cz
Ředitel závodu Stanislav Gryc stanislav.gryc@seznam.cz
Hlavní rozhodčí PhDr. Miloslav Lapka
Lékař Martina Baboučková
Hospodář Monika Horáčková
Časomíru zajišťuje Pavel Průša
Výsledky zpracoval Pavel Průša

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

V kategorii mužů (včetně juniorů) a žen (včetně juniorek) atleti a atletky ročníku 2001 a starší;             v kategorii juniorů (samostatné disciplíny) atleti ročníků 2000 a 2001; v kategorii dorostenců a dorostenek atleti ročníků 2002 a 2003.

Starší žactvo (pouze závodníci Jihočeského kraje ročníků 2004, 2005) na základě mimořádných výkonů může startovat v kategorii dorostu (jejich start musí být odsouhlasen TD); start mladšího žactva (2006 a mladší) není povolen.

 

Přihlášeným závodníkům z jiných krajů (pouze ročníky 2003 a starší, start žactva není povolen) a vybraných TD bude po zaplacení startovného (100 Kč za disciplínu) povolen start bez nároku na postup do finále (pokud v něm nezůstane volné místo) a bez nároku na zisk medaile.

 

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají oddíly.

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Junioři 60 m př., koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

 

Rozsah závodů (disciplín mistrovství)

Muži (včetně juniorů) : 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, l500 m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (7,26 kg), 4x200 m (včetně dorostenců).


Junioři (samostatně) : 60 m př., koule (6 kg).


Dorostenci (samostatně) : 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, l500 m, 3000 m, 60 m př., dálka,  trojskok, výška, tyč, koule (5kg).

 

 

Ženy (včetně juniorek) : 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, l500 m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (4 kg),  4x200 m (včetně dorostenek).


Dorostenky (samostatně) : 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, l500 m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (3kg).

 

Základní výšky, vzdálenost odrazového břevna

výška      :  muži          151 cm,           ženy                136 cm

                  dorostenci 146 cm,           dorostenky      131 cm

tyč          :  muži          260 cm,           ženy                220 cm  

                  dorostenci 240 cm,           dorostenky      200 cm

trojskok  :  muži          11,0 m,            ženy                9,0 m

                  dorostenci 11,0 m,            dorostenky      9,0 m

 

Omezení startu

Dorost a žactvo může startovat nejvýše ve třech disciplinách a štafetě, junioři, juniorky a starší bez omezení.

Dorost a žactvo (2002 - 2005) může startovat pouze v jednom běhu na 800 m a delším, junioři a juniorky (2000, 2001) pouze v jednom běhu na 1500 m a delším.

 

Tituly a odměny

Ve vypsaných disciplínách závodnice a závodníci z jihočeských oddílů na prvním až třetím obdrží medaili, podmínkou udělení medailí v disciplíně je nastoupení ke startu alespoň 3 závodníků resp. závodnic ze 2 různých oddílů Jihočeského kraje.

V disciplínách dorostenců a dorostenek při startu pouze jednoho nebo dvou závodníků bude společné vyhodnocení v rámci kategorie mužů resp. žen.

Vyhlašování výsledků bude probíhat v blocích během závodů

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 8:30 hodin, oddíly nejpozději do 9:30 hodin odhlásí nepřítomné přihlášené závodníky, dodatečné přihlášky nejsou povoleny!!!

Startovné

30 Kč za každou disciplínu (tzn. i štafetu) pro závodníky JčKAS (100 Kč za každou disciplínu pro závodníky mimo JčKAS); startovné musí být zaplaceno před zahájením závodů a to celkově vždy za celý oddíl (počet startů stanoven po odhlášení nepřítomných závodníků).

Při nenastoupení závodníka k disciplíně se startovné nevrací a propadá ve prospěch JčKAS.

Přihlášky

Přihlášky pouze přes AK na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) nejpozději do čtvrtka 17. ledna 2019 do 20:00 hod, bez štafet. Na jinou formu přihlášek nebude pořadatel brát zřetel.

Přihlašovat pouze na vypsané disciplíny v jednotlivých kategoriích (tzn. juniorky ve všech disciplínách za ženy; juniory kromě koule a překážek ve všech ostatních disciplínách za muže; žáky a žákyně ve všech disciplínách za dorostence a dorostenky).

Závodníci z jiných krajů uvedou do přihlášky MS.

 

Dle zaslaných přihlášek provedou techničtí delegáti případné omezení počtu startujících  v jednotlivých disciplínách (při výběru budou budou upřednostněni atleti z Jihočeského kraje); seznam nevybraných závodníků bude zveřejněn na www.jckas.cz a www.atletika.cz  nejpozději  v pátek 18. ledna 2019.

Pokud pro malý počet přihlášených závodníků by odpadly rozběhy (60 m), uskuteční se finále v plánovaném čase rozběhů.

Šatny

Budou zajištěny v objektu pouze pro převlékání, za odložené věci pořadatel  N E R U Č Í  !

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v hale_

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v hale, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

sobota, 19.1.2019

Čas Disciplíny
10:00 60 m Ž Rozběh 60 m Dky Rozběh tyč M Finále tyč Dci Finále dálka Dci Finále koule 4kg Ž Finále
10:30 60 m M Rozběh 60 m Dci Rozběh
11:00 60 m př. Dky Finále koule 3kg Dky Finále
11:10 60 m př. Ž Finále dálka M Finále
11:20 60 m př. Dci Finále
11:30 60 m př. Jři Finále
11:40 60 m př. M Finále
11:50 60 m Dky Finále
11:55 60 m Ž Finále
12:00 60 m Dci Finále koule 5kg Dci Finále
12:05 60 m M Finále
12:20 výška M Finále výška Dci Finále dálka Ž Finále
12:35 800 m Ž Finále 800 m Dky Finále
12:45 800 m Dci Finále 800 m M Finále
13:00 3000 m Ž Finále 3000 m Dky Finále tyč Ž Finále tyč Dky Finále koule 7,26kg M Finále
13:20 3000 m Dci Finále dálka Dky Finále
13:35 3000 m M Finále
14:00 400 m Ž Finále 400 m Dky Finále koule 6kg Jři Finále
14:10 výška Ž Finále výška Dky Finále
14:20 400 m Dci Finále 400 m M Finále
14:30 trojskok M Finále trojskok Dci Finále
14:40 1500 m Ž Finále 1500 m Dky Finále
14:50 1500 m M Finále 1500 m Dci Finále
15:10 200 m Dky Finále 200 m Ž Finále
15:20 trojskok Ž Finále trojskok Dky Finále
15:45 200 m Dci Finále 200 m M Finále
16:20 4x200 m Ž Finále
16:35 4x200 m M Finále