Hradecká laťka 2019

HradecLatka záhlaví

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Oddíl atletiky TJ Sokol Hradec Králové

Datum

24.1.2019

Místo

Hradec Králové (Eliščino nábřeží 777, 500 03 Hradec Králové)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Vítězslav Perun vipersport@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Bc. Karel Ettler

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2009
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2009

Soutěže

Dorostenci výška
Dorostenky výška
Juniorky výška
Junioři výška
Muži výška
Ženy výška
Žáci výška
Ml. žáci výška
Ml. žákyně výška
Žákyně výška

Technická ustanovení

Základní výšky

Ml. žákyně                  95 cm                                     Ml. žáci           105 cm

St. žákyně                 100 cm                                    St. žáci           110 cm

Dorostenky                110 cm                                    Dorostenci      120 cm

Juniorky                     120 cm                                    Junioři            130 cm

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.1. do 23.1..

Zasílejte do 23. ledna na e-mail: k.ettler@seznam.cz

Zasílejte i výsledky kvalifikačních kol na školách.

(přihlášku posílejte vyplněnou v přiložené tabulce)

Časový pořad

čtvrtek, 24.1.2019

Čas Disciplíny
08:20 výška Žcm výška Žkm
09:50 výška Žci výška Žky
11:30 výška M výška Jři výška Dci výška Ž výška Jky výška Dky

Další informace

Organizační pokyny:  Rozběžiště je pokryto parketami, proto nelze použít obuv s hřeby. Doskočiště má menší rozměry (gymnastické „duchny“). Vstup do haly pouze v obuvi určené pro vnitřní použití. Šatny jsou zajištěny v budově TJ Sokol HK. Závodníkům k účasti stačí být dopředu přihlášeni a na místě se přihlásit u prezentace své kategorie.

 

Meziškolní Challenge:          Vložená soutěž škol. Nejlepší tři školy v každé kategorii obdrží pohár.     

Kategorie:                           6. + 7. třídy (součet 5 nejlepších chlapců a dívek ze všech kategorií)

                                               8. + 9. třídy                                        -  “ -

                                               Střední školy                                     -  “ -

Při shodě výkonů rozhoduje počet neplatných pokusů.

zápatí1