Přebor Jihočeského kraje starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň

logo_a4dv_male

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje SK Čtyři Dvory České Budějovice

Datum

26.1.2019

Místo

Praha - Strahov (atletická hala)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Václav Tipka - starší a mladší žáci vaclav.tipka@seznam.cz
Technický delegát Bohuslava Váňová - starší a mladší žákyně bohumohu@seznam.cz
Ředitel závodu Pavel Novák pavelnovak7@atlas.cz
Hlavní rozhodčí Karel Mileret
Technický ředitel Bohuslav Vít vit.bohuslav@centrum.cz
Časomíru zajišťuje Pavel Průša prusa@atletikapisek.cz

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2008
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2008

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Omezení:                 

Žactvo může startovat nejvýše ve třech disciplínách (není možná kombinace 800 m a 1500 m) a štafetě, mladší žactvo maximálně ve třech disciplínách vč. štafety (v rámci staršího žactva).

Přihlášeným závodníkům z jiných krajů (pouze ročníky 2004 - 2007, start ročníku 2008 není povolen) bude po zaplacení startovného povolen start bez nároku na postup do finále (pokud v něm nezůstane volné místo) a bez nároku na zisk medaile a diplomu.

Ve skoku dalekém starších a mladších žákyň bude povolen start pouze 24 závodnicím v každě kategorii. Přednost budou mít závodnice Jihočeského kraje před soutěžícími z jiných krajů.

Základní výšky:

Skok vysoký: žáci - 131 cm, ml. žáci - 116 cm, žákyně - 126 cm, ml. žákyně - 111 cm

Skok o tyči: žáci i žákyně - 180 cm

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 8:45 hodin, oddíly do 9:30 hodin odhlásí nepřítomné přihlášené závodníky. Dodatečné přihlášky nejsou povoleny.

Startovné

Startovné je 30,- Kč za každou disciplínu pro závodníky JčKAS a 100,- Kč za každou disciplínu pro závodníky mimo JčKAS. Startovné musí být zaplaceno před zahájením závodů a to celkově vždy za celý oddíl (počet startů po odhlášení nepřítomných závodníků).

Při nenastoupení závodníka k disciplíně se startovné nevrací a propadá ve prospěch pořadatele.

Přihlášky

Podávají se na stránkách přihlášek ČAS do čtvrtka 24.1.2019, 20:00 hodin. Přihlášky štafet se podávají v závodní kanceláři na kartičkách. Přihlašovat lze pouze na vypsané disciplíny v jednotlivých kategoriích.

Dle zaslaných přihlášek provedou techničtí delegáti případné omezení počtu startujících v jednotlivých disciplínách (při výběru budou upřednostněni atleti z Jihočeského kraje); seznam nevybraných závodníků bude zveřejněn na www.jckas.cz a www.atletika.cz.

Svolavatelna

Prezentace nejpozději 10 minut před disciplínou – v bězích u startéra, v technických disciplínách u vrchníka. Startuje se v oddílovém dresu.

Šatny

Šatny a sprchy jsou k dispozici v objektu. Pořadatel neručí za věci uložené v šatnách.

Časový pořad

sobota, 26.1.2019

Čas Disciplíny
10:00 60 m Žky Rozběh tyč Žci Finále dálka Žky Finále koule 3kg Žcm Finále
10:20 60 m Žkm Rozběh
10:40 60 m Žci Rozběh
11:00 60 m Žcm Rozběh
11:20 60 m př. Žkm Finále
11:30 60 m př. Žcm Finále dálka Žci Finále koule 2kg Žkm Finále
11:40 60 m př. Žky Finále
11:50 60 m př. Žci Finále
12:00 60 m Žky Finále 60 m Žkm Finále tyč Žky Finále
12:10 60 m Žci Finále 60 m Žcm Finále
12:20 1. blok vyhlášení vítězů
12:50 300 m Žky Finále výška Žky Finále výška Žkm Finále dálka Žcm Finále koule 4kg Žci Finále
13:05 300 m Žci Finále
13:20 800 m Žkm Finále 800 m Žky Finále
13:35 800 m Žci Finále 800 m Žcm Finále
13:50 1500 m Žci Finále
14:00 1500 m Žky Finále výška Žci Finále výška Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 3kg Žky Finále
14:10 150 m Žky Finále
14:30 150 m Žci Finále
14:50 150 m Žkm Finále
15:10 150 m Žcm Finále
15:30 4x200 m Žky Finále
15:40 4x200 m Žci Finále
15:50 2. blok vyhlášení vítězů

Další informace

Tituly a odměny:

Ve vypsaných disciplínách v kategoriích staršího a mladšího žactva se vítěz stává přeborníkem kraje a obdrží medaili a diplom, rovněž závodníci na druhém a třetím místě obdrží medaili a diplom. Podmínkou udělení titulu, medaile a diplomu v disciplíně je nastoupení ke startu alespoň tří soutěžících ze dvou jihočeských atletických oddílů (závodníci z jiných krajů startují bez nároku na zisk medaile a diplomu).

Upozornění

Pořadatel si vyhrazuje právo drobných úprav časového pořadu dle počtu přihlášených. O těchto změnách budete informováni jak hlasatelem, tak opraveným časovým pořadem na vývěsní tabuli v hale.